Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Geografia

Etykiety

zanieczyszczenie powietrza, smog, zmiany klimatyczne, Zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie, Ochrona środowiska, Efekt cieplarniany, gaz cieplarniany, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie świetlne, zanieczyszczenie cieplne, zanieczyszczenie dźwiękiem, emisja gazów, kwaśny, rolnictwo, przemysł, transport, osada, powietrze, deszcz, dwutlenek siarki, sadza, dwutlenek węgla, Uprawa roślin, hodowla zwierząt, geografia, Środowisko, natura, społeczeństwo

Powiązane treści

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Dwutlenek siarki (SO₂)

Dwutlenek siarki jest główną przyczyną kwaśnych deszczów i związkiem pośrednim przy produkcji kwasu siarkowego.

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami.

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw skalnych zawierających złoża ropy naftowej.

Ozon (O₃)

Alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Tlen (O₂) (podstawowy)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, najważniejszy element życia.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Samochód elektryczny

Tesla Model S jest jednym z pierwszych samochodów elektrycznych nadających się do codziennego użytku.

Budowa samochodu osobowego

Animacja prezentuje budowę, wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcję samochodu osobowego.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe zapewnia przyjazny dla środowiska napęd samochodów. W wyniku utleniania wody i tlenu powstaje para wodna.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Added to your cart.