Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Geografia

Etykiety

zanieczyszczenie powietrza, smog, zmiany klimatyczne, Zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie, Ochrona środowiska, Efekt cieplarniany, gaz cieplarniany, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie świetlne, zanieczyszczenie cieplne, zanieczyszczenie dźwiękiem, emisja gazów, kwaśny, rolnictwo, przemysł, transport, osada, powietrze, deszcz, dwutlenek siarki, sadza, dwutlenek węgla, Uprawa roślin, hodowla zwierząt, geografia, Środowisko, natura, społeczeństwo

Powiązane treści

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Dwutlenek siarki (SO₂)

Dwutlenek siarki jest główną przyczyną kwaśnych deszczów i związkiem pośrednim przy produkcji kwasu siarkowego.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami.

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw skalnych zawierających złoża ropy naftowej.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Samochód elektryczny

Tesla Model S jest jednym z pierwszych samochodów elektrycznych nadających się do codziennego użytku.

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe zapewnia przyjazny dla środowiska napęd samochodów. W wyniku utleniania wody i tlenu powstaje para wodna.

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Added to your cart.