Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Zamek w Egerze (XVI wiek)

Zamek w Egerze (XVI wiek)

Zamek w Egerze uzyskał swoją klasyczną formę do XVI wieku, kiedy stał się ważnym ogniwem nowego systemu granicznych zamków obronnych.

Historia

Etykiety

Castle of Eger, Eger, łańcuch fortyfikacji, Zamek, Twierdza architektury, fortyfikacja, twierdzy granicznej, Wieża, Osmańskie oblężenie, wieża, Gárdonyi, Egri csillagok, katedra, pałac, oblężenie, pistolet wieżyczka, architektura, Węgierski, Otomana, czasy nowożytne, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Do czego porównywano plan zamku w Egerze w powieści Gézy Gárdonyiego?
 • Czy to prawda, że zamek w Egerze składał się z trzech części: zamku zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego?
 • Czy to prawda, że w XVI w. zamek w Egerze był jedynym zamkiem węgierskim skutecznie obronionym podczas oblężenia przez główną armię turecką?
 • Kto był sułtanem tureckim w czasie legendarnego oblężenia Egeru?
 • Kiedy została zbudowana katedra na zamku?
 • Który król węgierski mianował Eger biskupstwem?
 • Która nazwa określa element architektoniczny składający się z dwóch podpór , które zostały połączone u góry łukiem?
 • Jaki element architektoniczny zdobił parter pałacu biskupiego?
 • W jakim stylu architektonicznym został zbudowany pałac biskupi?
 • Kiedy został zbudowany pałac biskupi?
 • Którego budynku NIE było na terenie zamku w Egerze?
 • U stóp którego pasma górskiego leży zamek w Egerze?
 • Jakiej baszty NIE było na zamku w Egerze?
 • Kto napisał w XVI wieku "Pieśń o obronie zamku w Egerze"?
 • Jakiej baszty NIE było na zamku w Egerze?
 • Kiedy Turcy zajęli zamek w Egerze?
 • Czyja powieść rozsławiła historię zamku z Egeru?
 • U którego króla węgierskiego biskup Egeru uzyskał zgodę na budowę zamku?
 • Kto NIE wziął udziału w legendarnej obronie zamku w Egerze?
 • Kto był kapitanem zamku w Egerze podczas legendarnego oblężenia?
 • W którym roku miało miejsce legendarne oblężenie Egeru przez Turków?
 • W którym wieku Eger stał się ważnym ogniwem nowego systemu obronnego zamków granicznych Węgier?

Sceny

Zamek w Egerze

 • wieża Starobramna
 • baszta Bebek
 • baszta Bolyki
 • zamek zewnętrzny
 • baszta Csabi
 • baszta kościelna
 • baszta Sandor
 • baszta Ziemi
 • baszta więzienna
 • pałac biskupi
 • katedra
 • zamek wewnętrzny
 • baszta Dobó
 • brama Varkoch

Zamek w Egerze został zbudowany na górującym nad okolicą wzgórzu. Otaczający go mur obronny i niektóre elementy zamku zewnętrznego powstały już w XIII wieku, po najeździe tatarskim. Formę przedstawioną w animacji uzyskał do XVI wieku, w wyniku ciągłej rozbudowy.

Zamek dzieli się zasadniczo na dwie części: zamek zewnętrzny i zamek wewnętrzny. W tym ostatnim znalazły się ważne budynki zamkowe: pałac biskupi, kościół, jak również magazyny. Na terenie zamku zewnętrznego widzimy niewielki kościółek i domy mieszkalne.
Wzdłuż linii otaczającego zamek muru obronnego wznosiły się baszty. Wśród wież, nazwanych imionami legendarnych obrońców zamku, wyróżnia się baszta Dobó, zbudowana jeszcze przed oblężeniem z 1552 roku. Po wewnętrznej stronie murów biegł ganek obronny, niezwykle pomocny

Zamek wewnętrzny

Zamek w Egerze

Początki zamku w Egerze, mieście położonym u podnóża Gór Bukowych na Węgrzech, sięgają XI wieku, kiedy za czasów króla św. Stefana zbudowano tu katedrę. Po najeździe tatarskim biskup Lampert uzyskał u króla Beli IV zgodę na budowę zamku. Wtedy powstała część późniejszego zamku zewnętrznego i otaczające go masywne kamienne mury.
Zamek wciąż był przebudowywany i rozbudowywany, aż w XVI wieku uzyskał swoją klasyczną formę. Wtedy to stał się ważnym ogniwem nowego systemu obronnego zamków granicznych podzielonych na trzy części Węgier.

Zbudowany na wzniesieniu zamek dzieli się zasadniczo na dwie części: zamek zewnętrzny i zamek wewnętrzny. Wzdłuż linii wewnętrznego muru obronnego wznosiły się baszty. Na terenie zamku znajdowały się liczne ważne budynki, wśród których wyróżniały się kościół i pałac biskupi.

Prawdziwą sławę przyniosło zamkowi skuteczne odparcie oblężenia tureckiego w 1552 roku. Bohaterstwo kapitana, Istvána Dobó, i garstki obrońców zamku nie poszło w zapomnienie również dzięki powieści Gézy Gárdonyiego,"Gwiazdy Egeru".

Géza Gárdonyi

Pałac Biskupi

Gotycki pałac biskupi

Pałac biskupi został zbudowany w XV wieku na polecenie biskupa Egeru, Jánosa Bekensloera. Spełniał podwójną funkcję: po pierwsze zapewniał wygodę dworowi biskupiemu, a po drugie był miejscem podejmowania eminentnych gości. A ponieważ w tym czasie często gościł w mieście również sam król, dlatego potrzebowano naprawdę reprezentacyjnego budynku, odpowiedniego do organizowania przyjęć i uroczystości.

Ukończony w 1476 roku pałac został wzniesiony w typowym dla tego okresu stylu gotyckim. Dolną część dwupoziomowego budynku zdobiły imponujące arkady. Na obu kondygnacjach znajdowało się wiele pomieszczeń (sal).
Pod pałacem rozciągała się przestronna piwnica, która w razie potrzeby spełniała różne funkcje (na przykład po podboju tureckim funkcjonowała jako loch więzienny).
Pałac został odrestaurowany w latach 1957 - 1965, dzięki czemu dziś znów jaśnieje dawnym blaskiem.

Katedra

Baszta Dobó

Baszta legendarnego kapitana zamku

Basztę dobudował do średniowiecznej wieży legendarny kapitan zamku, István Dobó, w latach 1549 - 1552.
Ta zbudowana na planie pięciokąta fortyfikacja była częścią zakrojonej na wielką skalę przebudowy i wzmocnienia zamku, jakie przeprowadzono za czasów Dobó.
Konstrukcja baszty odzwierciedla jeszcze średniowieczne zasady architektury wież obronnych.
Później ten typ zastąpiono włoskimi bastejami lub bastionami.
Po oblężeniu w 1552 roku basztę, podobnie jak pozostałe części zamku, naprawiono.
Począwszy od XVIII wieku jej stan systematycznie chylił się ku upadkowi, aż wreszcie w 1976 roku resztki baszty zostały wysadzone w powietrze ze względu na zagrożenie wypadkiem.
Rekonstrukcja baszty przebiegała w dwóch etapach. W latach 80. XX wieku został odrestaurowany jej szkielet, a w latach 2002- 2005 wykonano prace wykończeniowe wnętrz.

Spacer

Animacja

Narracja

Miasto Eger leży w północnej części Węgier, na styku Wielkiej Niziny Węgierskiej i Średniogórza Północnowęgierskiego, u południowego podnóża Gór Bukowych.
Średniowieczny zamek zbudowany został na wzniesieniu, górującym nad miejscowością. Niektóre części otaczających zamek murów obronnych i zamku zewnętrznego powstały już w XIII wieku, w wyniku polityki króla Beli VI po najeździe tatarskim (i na polecenie biskupa Egeru).
Zamek wciąż był przebudowywany i rozbudowywany, aż w XVI wieku uzyskał widoczny w animacji wygląd.

Z początkiem epoki nowożytnej zamek w Egerze stał się ważnym ogniwem nowego systemu obronnego zamków granicznych, mającego chronić Węgry przed najeźdźcami tureckimi.
Wtedy to przeprowadzono modernizację umocnień i podział na zamek zewnętrzny i wewnętrzny.
Przebudowa podyktowana była pilną potrzebą, albowiem ani wcześniejsza konstrukcja, ani użyty do budowy pierwszego zamku słaby budulec (ryolit) nie byłyby w stanie oprzeć się kruszącemu mury ogniowi ówczesnej aryterii.

Po umocnieniu i przebudowie zamku, wzdłuż nowego, podwójnego muru obronnego stanęły bramy i baszty. Większość z nich upamiętnia nazwiska legendarnych postaci z historii zamku. Wśród nich wyróżnia się baszta nazwana imieniem kapitana zamku z czasów oblężenia w 1552 roku, Istvána Dobó, którą wzniesiono na jego rozkaz w latach w latach 1549 - 1552. na fundamentach średniowiecznej wieży. Biegnący po wewnętrznej stronie murów ganek obronny ułatwiał obrońcom zamku poruszanie się podczas oblężenia.
W XVI-wiecznym zamku zewnętrznymwybudowano dla mieszkańców zamku domy mieszkalne i inne budowle, jak również kościół, zapewniający miejsce kultu religijnego dla chrześcijańskiej społeczności. Od strony zamku zewnętrznego zamek wewnętrzny chroniony był murem wewnętrznym.

Po północno-zachodniej stronie zamku wewnętrznego znajduje się gotycki pałac biskupi. Parter jednopiętrowej budowli, na którym widnieją typowe elementy stylu gotyckiego, powstał już w XV-XVI wieku, natomiast łączące w sobie elementy stylu gotyckiego i renesansowego piętro zbudowane zostało dopiero w XVIII wieku. O nowożytnym wyglądzie zamku zdecydowała wzniesiona również na terenie zamku wewnętrznego trzynawowa katedra w stylu romańsko-gotyckim, której wieże górowały nie tylko na zamkiem, ale nad całą okolicą, stanowiąc, niestety, łatwy cel dla oblegających wojsk.

Zamek w Egerze stał się znany dzięki powieści Gézy Gárdonyiego. Po bohaterskim zwycięstwie, zamek w 1596 roku trafił jednak w tureckie ręce. Na szczęście w okresie niewoli tureckiej zamek nie podupadł, ale dalej był umacniany. I chociaż zawirowania kolejnych stuleci go nie oszczędziły, dzięki wysiłkom ostatnich dwóch dekad część zamku można obecnie podziwiać w całej jego dawnej okazałości. Każdego roku zamek przyciąga ogromne rzesze turystów.

Powiązane treści

Koło ogniste

Diabelski wynalazek Gergelya Bornemisszy okazał się bardzo skutecznym w walce przeciwko oblegającym zamek Turkom.

Żołnierze tureccy (XVI w.)

W armii osmańskiej służyli najemni janczarzy, jak również feudalni spahisi.

Belgrad (XV wiek)

Belgradzki zamek był ważnym elementem ówczesnego systemu węgierskich fortyfikacji granicznych.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Zamek w Gyula

Najstarsze części wspaniałego, ceglanego zamku, wybudowanego na terenach zalewowych Białego Kereszu, pochodzą prawdopodobnie z końca XIV wieku.

Zamek w Szigliget (XVII wiek)

Leżący na wyżynnym brzegu Balatonu kamienny zamek był częścią systemu obronno-granicznego przed Turkami. Jego budowa rozpoczęła się w XIII wieku.

Średniowieczna wieża mieszkalna (donżon)

Wieża mieszkalna była charakterystycznym budynkiem w epoce rozkwitu średniowiecza. Była ona budowana również niezależnie od zamku.

Średniowieczne więzienie zamkowe

W średniowiecznych i nowożytnych więzieniach zamkowych bardzo wymyślne narzędzia tortur.

Debreczyńskie Kolegium Reformackie (XVIII wiek)

Jedna z najstarszych szkół węgierskich, która może poszczycić się wieloma sławnymi absolwentami.

Działanie armaty (XVIII wiek)

Ważnym elementem nowożytnej artylerii stała się armata, używana zarówno na morzu jak i na lądzie.

Lira i lira korbowa

Pierwszya znana odmiana liry, należącej do instrumentów strunowych, pojawiła się w starożytnej Mezopotamii.

Meczet i minaret (XVII wiek)

Typowymi przykładami architektury tureckiej na ziemiach węgierskich są Meczet (Dżami) w Peczu i Minaret w Egerze.

Plac Katedralny (Segedyn, Węgry)

Spośród unikalnego kompleksu budynków na słynnym placu tego położonego na Wielkiej Równinie Węgierskiej miasta wyłania się Kościół Wotywny, natomiast pod...

Rodzaje wież i baszt średniowiecznych

Konstrukcja fortyfikacji rozwijała się równolegle z techniką wojskową.

Sala herbowa

Charakterystycznie wyposażona i zdobiona sala rycerska była jedną z ważniejszych sal średniowiecznych zamków.

Twierdza Stari Grad, Varaždin (VXI w.)

Znajdująca się w Chorwacji, pięknie utrzymana twierdza jest godną strażniczką minionych chwalebnych stuleci.

Twierdza w Oradei (1775)

Twierdza zwana "Bramą Siedmiogrodu" jest wzorcowym przykładem ówczesnej architektury zamkowej.

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

W armii Macieja Korwina (piechota)

Jeden z głównych trzonów znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Zamek rycerski w Diósgyőr, Węgry

Zbudowany przez Ludwika I. zamek rycerski z czterema wieżami przez długi czas przechodził w posiadanie kolejnych królowych (małżonek królów) jako prezent...

Zamek w Mirze (XVII wiek)

Zamek, położony w mieście Mir na Białorusi, zbudowany został w stylu gotycko-renesansowym.

Fortyfikacja w Szabolcs, Węgry

Ten ogromny fort w kształcie trójkąta był miejscem zakwaterowania przywódcy jednego z węgierskich plemion, zajmujących ziemię Basenu Karpackiego.

Added to your cart.