Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Geografia

Etykiety

Zaćmienie Słońca, Słońce, zaćmienie, Stożek cienia, półcień, Umbra, Cień, Zjawisko światła, światło słoneczne, zaćmienie obrączkowe, Księżyc, Ziemia, obiekt astronomiczny, astronomia, astronom, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Czy to prawda,\nże Księżyc wykonuje obrót synchroniczny?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc zwrócony jest do Ziemi zawszę tą samą stroną?
 • Czy to prawda,\nże podczas zaćmienia Słońca księżyc zasłania Słońce?
 • Czy to prawda, że\npodczas pełnego zaćmienia Słońca w ogóle go nie widać?
 • Czy to prawda,że\nco ok.10 lat w tym samym punkcie Ziemi dochodzi do pełnego zaćmienia Słońca?
 • Czy to prawda, że\npodczas obrączkowego zaćmienia Słońca Księżyc znajduje się w pobliżu Ziemi?
 • Jaką pozycję względem siebie zajmują ciała niebieskie podczas zaćmienia Słońca?
 • W jakim czasie Księżyc okrąża Ziemię?
 • Jakie pozycje zajmują płaszczyzny orbit Słońca, Księżyca i Ziemi podczas zaćmienia Słońca?
 • Co znaczy obrót synchroniczny Kiężyca?
 • Co oznacza pełen cień?
 • Co oznaczy półcień?
 • Kiedy widzimy pełne zaćmienie Słońca?
 • Kiedy widzimy częściowe zaćmienie Słońca?
 • Kiedy widzimy obrączkowe zaćmienie Słońca?

Sceny

Układ ciał niebieskich

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Księżyc
 • Ziemia

Zaćmienie Słońca to ciekawe zjawisko atmosferyczne, widoczne nawet gołym okiem. Zaćmienie zachodzi wówczas, kiedy cień jednego ciała niebieskiego mniej lub więcej pada na powierzchnię drugiego, zasłaniając je przed obserwatorem.
Księżyc na niebie wydaje się być tej samej wielkości, co Słońce. W przypadku zaćmienia Słońca, dla obserwatora z Ziemi Księżyc przysłania światło słoneczne. Takie zjawisko zachodzi wtedy, kiedy poruszający się po swojej orbicie Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, a wszystkie trzy ciała niebieskie (Słońce, Księżyc i Ziemia) znajdą się w linii prostej. Księżyc przebiega pomiędzy Słońcem a Ziemią raz na miesięc, jednak zaćmienie Słońca nie zachodzi co miesiąc, ponieważ orbita Księżyca jest nachylona pod niewielkim kątem w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce.

Stożki cieni

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca
 • półcień
 • pełen cień

Po przeciwnej stronie Słońca Ziemia rzuca stożek cienia. Również Księżyc po przeciwnej stronie Słońca rzuca swój stożek cienia.

Pełnie zaćmienie

Podczas obiegu Księżyca może się zdarzyć, że płaszczyzny orbit Słońca, Księżyca i Ziemi pokrywają się. Gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem mówimy o nowiu księżycowym. Księżyc rzuca na Ziemię cień Słońca. Jak możemy obserwować to zjawisko z Ziemi? Widzimy, że Księżyc przesłania tarczę Słońca. Obserwator ziemski widzi wówczas zaćmienie Słońca. Jednak w zależności od tego, gdzie obserwator znajduje się, zaćmienie słońca może wyglądać inaczej.

Promienie słoneczne cały czas oświetlają Ziemię dopóki na ich drodze nie pojawi się Księżyc. Wówczas Księżyc pochłania część widocznego światła. Dochodzi do pokrywania się ciał niebieskich, kiedy jedno ciało niebieskie częściowo lub całkowicie zasłania nam widok drugiego. Tarcza Słońca znika nam sprzed oczu, cała, bądź jej część, jest dla nas z Ziemi niewidoczna. Ponieważ zarówno Ziemia jak i Księżyc poruszają się w stosunku do Słońca, dlatego rzucony cień przesuwa się po powierzchni naszej planety wąskim pasem, nie szerszym niż 250 km. Jeżeli z tego pasa obserwujemy Słońce, to gdy stożek cienia Księżyca dotknie powierzchni naszej planety, będziemy świadkami pełnego zaćmienia Słońca. Nagle zapadnie całkowita ciemność. Chociaż nie do końca, bo właśnie wtedy stanie się widoczna chromosfera Słońca i jego korona. Widok ten trwa najwyżej 8 minut. Ze względu na to, że pas cienia jest bardzo cienki, w poszczególnych punktach Ziemi pełne zaćmienie słońca zdarza się jedynie raz na 300 lat.

Częściowe zaćmienie

Jeżeli obserwator znajduje się w półcieniu Księżyca, może zobaczyć, że Księżyc tylko częściowo zasłania tarczę Słońca. Mówimy wówczas o częściowym zaćmieniu Słońca. Zjawisko to może być obserwowane w pasie o szerokości nawet tysiąca kilometrów. Doświadczamy go również zawsze na początku i na końcu pełnego zaćmienia Słońca.

Ponieważ ze względu na orbitę w kształcie elipsy odległość między Ziemią i Księżycem nie jest stała, to gdy Księżyc znajduje się w większej niż średnia odległości od Ziemi, wówczas szczyt stożka cienia, rzucanego przez Księżyc, nie dotyka Ziemi, i Księżyc wydaje się mieć mniejszą średnicę niż Słońce. Wtedy wokół brzegów Księżyca widzimy rozświetlony brzeg tarczy słonecznej. Zjawisko to nosi nazwę obrączkowego zaćmienia Słońca.

Narracja

Zaćmienie Słońca to ciekawe zjawisko atmosferyczne, widoczne nawet gołym okiem. Zaćmienie zachodzi wówczas, kiedy cień jednego ciała niebieskiego mniej lub więcej pada na powierzchnię drugiego, zasłaniając je przed obserwatorem.
Księżyc na niebie wydaje się być tej samej wielkości, co Słońce. W przypadku zaćmienia Słońca, dla obserwatora z Ziemi Księżyc przysłania światło słoneczne. Takie zjawisko zachodzi wtedy, kiedy poruszający się po swojej orbicie Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, a wszystkie trzy ciała niebieskie (Słońce, Księżyc i Ziemia) znajdą się w linii prostej. Księżyc przebiega pomiędzy Słońcem a Ziemią raz na miesięc, jednak zaćmienie Słońca nie zachodzi co miesiąc, ponieważ orbita Księżyca jest nachylona pod niewielkim kątem w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce.

Po przeciwnej stronie Słońca Ziemia rzuca stożek cienia. Również Księżyc po przeciwnej stronie Słońca rzuca swój stożek cienia.

Podczas obiegu Księżyca może się zdarzyć, że płaszczyzny orbit Słońca, Księżyca i Ziemi pokrywają się. Gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem mówimy o nowiu księżycowym. Księżyc rzuca na Ziemię cień Słońca. To zjawisko poczytujemy jako zaćmienie Słońca. Widzimy, że Księżyc przesłania tarczę Słońca.

Pełne zaćmienie Słońca można zaobserwować ze środka szerokiego na 100-200 km pasa cienia, rzucanego przez Księżyc. Widok ten trwa najwyżej osiem minut. W poszczególnych punktach Ziemi pełne zaćmienie słońca zdarza się jedynie raz na 300 lat. Powodem tego jest fakt, że orbita Księżyca jest nachylona pod kątem 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce, co sprawia, iż zwykle cień Księżyca omija Ziemię.
Oddalając się od pasa cienia widzimy, że Księżyc tylko częściowo zasłania Słońce: mamy wtedy do czynienia z zaćmieniem częściowym, które można zaobserwować w pasie szerokości prawie tysiąca km. Każde całkowite zaćmienie Słońca zaczyna się i kończy zaćmieniem częściowym.

Powiązane treści

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Ciekawostki geograficzne - Geografia fizyczna

Ta animacja prezentuje kilka interesujących faktów z geografii fizycznej.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie...

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy...

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Stacja kosmiczna, wybudowana przy współudziale 16 państw, zapewnia stałą obecność...

Planets in our backyard

The lesson illustrates the size of the planets in the Solar System and the huge distances...

Added to your cart.