Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Geografia

Etykiety

Zaćmienie Słońca, Słońce, zaćmienie, Stożek cienia, półcień, Umbra, Cień, Zjawisko światła, światło słoneczne, zaćmienie obrączkowe, Księżyc, Ziemia, obiekt astronomiczny, astronomia, astronom, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Czy to prawda,\nże Księżyc wykonuje obrót synchroniczny?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc zwrócony jest do Ziemi zawszę tą samą stroną?
 • Czy to prawda,\nże podczas zaćmienia Słońca księżyc zasłania Słońce?
 • Czy to prawda, że\npodczas pełnego zaćmienia Słońca w ogóle go nie widać?
 • Czy to prawda,że\nco ok.10 lat w tym samym punkcie Ziemi dochodzi do pełnego zaćmienia Słońca?
 • Czy to prawda, że\npodczas obrączkowego zaćmienia Słońca Księżyc znajduje się w pobliżu Ziemi?
 • Jaką pozycję względem siebie zajmują ciała niebieskie podczas zaćmienia Słońca?
 • W jakim czasie Księżyc okrąża Ziemię?
 • Jakie pozycje zajmują płaszczyzny orbit Słońca, Księżyca i Ziemi podczas zaćmienia Słońca?
 • Co znaczy obrót synchroniczny Kiężyca?
 • Co oznacza pełen cień?
 • Co oznaczy półcień?
 • Kiedy widzimy pełne zaćmienie Słońca?
 • Kiedy widzimy częściowe zaćmienie Słońca?
 • Kiedy widzimy obrączkowe zaćmienie Słońca?

Sceny

Układ ciał niebieskich

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Księżyc
 • Ziemia

Zaćmienie Słońca to ciekawe zjawisko astronomiczne, widoczne nawet gołym okiem. Zaćmienie zachodzi wówczas, kiedy cień jednego ciała niebieskiego pada na powierzchnię drugiego, zasłaniając je w różnym stopniu przed obserwatorem.
Księżyc na niebie wydaje się być tej samej wielkości, co Słońce. W przypadku zaćmienia Słońca, dla obserwatora z Ziemi Księżyc przysłania światło słoneczne. Takie zjawisko zachodzi wtedy, kiedy poruszający się po swojej orbicie Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, a wszystkie trzy ciała niebieskie (Słońce, Księżyc i Ziemia) znajdą się w linii prostej. Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią raz w miesięcu, jednak zaćmienie Słońca nie zachodzi co miesiąc, ponieważ orbita Księżyca jest nachylona pod niewielkim kątem w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce.

Stożki cieni

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, oznacza to, że Księżyc jest zwrócony ku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.
 • półcień - Penumbra, strefa półcienia, promienie słoneczne tylko częściowo tu docierają.
 • pełen cień - Umbra, cień całkowity, nie dociera tu promieniowanie słoneczne.

Po przeciwnej stronie niż Słońce Ziemia rzuca stożek cienia. Również Księżyc po przeciwnej stronie niż Słońce rzuca swój stożek cienia.

Pełnie zaćmienie

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, oznacza to, że Księżyc jest zwrócony ku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.
 • półcień - Penumbra, strefa półcienia, promienie słoneczne tylko częściowo tu docierają.
 • pełen cień - Umbra, cień całkowity, nie dociera tu promieniowanie słoneczne.

Podczas obiegu Księżyca może się zdarzyć, że płaszczyzny orbit Słońca, Księżyca i Ziemi pokrywają się. Gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem mówimy o nowiu księżycowym. Księżyc rzuca na Ziemię cień Słońca. Jak możemy obserwować to zjawisko z Ziemi? Widzimy, że Księżyc przesłania tarczę Słońca. Obserwator ziemski widzi wówczas zaćmienie Słońca. Jednak w zależności od tego, gdzie obserwator znajduje się, zaćmienie słońca może wyglądać inaczej.

Promienie słoneczne nieprzerwanie oświetlają Ziemię dopóki na ich drodze nie pojawi się Księżyc. Wówczas Księżyc pochłania część widocznego światła. Dochodzi do zaćmienia, kiedy jedno ciało niebieskie częściowo lub całkowicie zasłania nam widok drugiego. Tarcza Słońca znika nam sprzed oczu. Jej całość lub część jest przez jakiś czas z Ziemi niewidoczna. Ponieważ zarówno Ziemia jak i Księżyc poruszają się w stosunku do Słońca, dlatego rzucony cień przesuwa się po powierzchni naszej planety wąskim pasem, nie szerszym niż 250 km. Jeżeli z tego pasa obserwujemy Słońce, to gdy stożek cienia Księżyca padnie na powierzchnię naszej planety, będziemy świadkami pełnego zaćmienia Słońca. Nagle zapadnie całkowita ciemność. Chociaż nie do końca, bo właśnie wtedy stanie się widoczna chromosfera Słońca i jego korona. Widok ten trwa najwyżej 8 minut. Ze względu na to, że pas cienia jest bardzo wąski, w poszczególnych punktach Ziemi pełne zaćmienie słońca zdarza się jedynie raz na 300 lat.

Częściowe zaćmienie

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, oznacza to, że Księżyc jest zwrócony ku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.
 • półcień - Penumbra, strefa półcienia, promienie słoneczne tylko częściowo tu docierają.
 • pełen cień - Umbra, cień całkowity, nie dociera tu promieniowanie słoneczne.

Gdy obserwator znajduje się w półcieniu Księżyca, może zauważyć, że Księżyc tylko częściowo zasłania tarczę Słońca. Mówimy wówczas o częściowym zaćmieniu Słońca. Zjawisko to można zaobserwować w pasie o szerokości nawet tysiąca kilometrów. Jest ono widoczne zawsze na początku i na końcu pełnego zaćmienia Słońca.

Ponieważ ze względu na orbitę w kształcie elipsy odległość między Ziemią i Księżycem nie jest stała, to gdy Księżyc znajduje się w większej niż średnia odległości od Ziemi, szczyt stożka cienia, rzucanego przez Księżyc, nie dosięga Ziemi, i średnica Księżyca wygląda na mniejszą niż średnica Słońca. Wtedy wokół brzegów Księżyca widzimy rozświetlony brzeg tarczy słonecznej. Zjawisko to nosi nazwę obrączkowego zaćmienia Słońca.

Narracja

Zaćmienie Słońca to ciekawe zjawisko astronomiczne, widoczne nawet gołym okiem. Zaćmienie zachodzi wówczas, kiedy cień jednego ciała niebieskiego pada na powierzchnię drugiego, zasłaniając je w różnym stopniu przed obserwatorem.
Księżyc na niebie wydaje się być tej samej wielkości, co Słońce. W przypadku zaćmienia Słońca, dla obserwatora z Ziemi Księżyc przysłania światło słoneczne. Takie zjawisko zachodzi wtedy, kiedy poruszający się po swojej orbicie Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, a wszystkie trzy ciała niebieskie (Słońce, Księżyc i Ziemia) znajdą się w linii prostej. Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią raz w miesięcu, jednak zaćmienie Słońca nie zachodzi co miesiąc, ponieważ orbita Księżyca jest nachylona pod niewielkim kątem w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce.

Po przeciwnej stronie niż Słońce Ziemia rzuca stożek cienia. Również Księżyc po przeciwnej stronie niż Słońce rzuca swój stożek cienia.

Podczas obiegu Księżyca może się zdarzyć, że płaszczyzny orbit Słońca, Księżyca i Ziemi pokrywają się. Gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem mówimy o nowiu księżycowym. Księżyc rzuca na Ziemię cień Słońca. To zjawisko odbieramy jako zaćmienie Słońca. Widzimy, że Księżyc przesłania tarczę Słońca.

Pełne zaćmienie Słońca można zaobserwować ze środka szerokiego na 100-200 km pasa cienia, rzucanego przez Księżyc. Widok ten trwa najwyżej osiem minut. W poszczególnych punktach Ziemi pełne zaćmienie słońca zdarza się jedynie raz na 300 lat. Powodem tego jest fakt, że orbita Księżyca jest nachylona pod kątem 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce, co sprawia, iż zwykle cień Księżyca omija Ziemię. Oddalając się od pasa cienia zauważamy, że Księżyc tylko częściowo zasłania Słońce: mamy wtedy do czynienia z zaćmieniem częściowym, które można zaobserwować w pasie szerokości prawie tysiąca km. Każde całkowite zaćmienie Słońca zaczyna się i kończy zaćmieniem częściowym.

Powiązane treści

Zaćmienie Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc znajduje się w stożku cienia Ziemi.

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Fazy Księżyca

Podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi widoczna z jednego punktu na Ziemi część oświetlonej półkuli Księżyca zmienia się.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Misja Apollo 15 (Łazik księżycowy)

Animacja prezentuje dwuosobowy łazik, wykorzystany podczas misji Apollo 15.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Odbicie światła i refrakcja

Promień światła załamuje się lub odbija na granicy dwóch ośrodków o różnych wskaźnikach załamania.

Added to your cart.