Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Zaćmienie Księżyca

Zaćmienie Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc znajduje się w stożku cienia Ziemi.

Geografia

Etykiety

Zaćmienie Księżyca, Księżyc, Stożek cienia, półcień, Umbra, pełnia księżyca, orbita Księżyca, synchroniczne obracanie, płaszczyzna orbity Uranu, Słońce, Ziemia, obiekt astronomiczny, astronomia, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • W jakiej pozycji względem siebie znajdują się ciała niebieskie podczas zaćmienia Księżyca?
 • W której fazie znajduje się Księżyc podczas zaćmienia?
 • O której porze dnia możemy zaobserwować zaćmienie Księżyca?
 • Czy zaćmienie Księżyca występuje podczas każdej pełni?
 • Ile razy w roku występuje zaćmienie Słońca?
 • Czy płaszczyzny orbity Ziemi i Księżyca pokrywają się ze sobą?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc wykonuje obrót synchroniczny?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc zwrócony jest do Ziemi zawsze tą samą stroną?
 • Czy to prawda, że\ndo zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas gdy, Księżyc znajduje się w płaszczyźnie orbity lub w pobliżu orbity Ziemi?
 • Czy toprawda, że\nKsiężyc dysponuje własnym światłem?
 • Czy to prawda, że\ndo zaćmienia Księżyca dochodzi nie tylko podczas pełni?
 • Kiedy dochodzi do zaćmienia Księżyca?
 • Co znaczy obrót synchroniczny Kiężyca?
 • Ile czasu trwa pełne okrążenie Ziemi przez Księżyc?
 • Co oznacza pełen cień?
 • Co oznaczy półcień?
 • Kiedy występuje pełne zaćmienie Księżyca?
 • Kiedy występuje częściowe zaćmienie Księżyca?
 • Jakiego koloru wydaje się być Księżyc podczas pełnego zaćmienia Księżyca?

Sceny

Układ ciał niebieskich

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Księżyc
 • Ziemia
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, co oznacza, że Księżyc zwrócony jest w kierunku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Patrząc z Księżyca, Ziemia zasłania wówczas Słońce. Zjawisko to można zaobserwować jedynie wtedy, gdy Księżyc jest całkowicie oświetlony (znajduje się w fazie pełni) i jeżeli Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii lub niemalże w jednej linii.

Zaćmienie Księżyca można zaobserwować na tej półkuli Ziemi, na której trwa. Zaćmienie może trwać nawet 107 minut. Przy czym, między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może upłynąć nawet 6 godzin.

Stożek cienia

 • światło słoneczne
 • Słońce
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, co oznacza, że Księżyc zwrócony jest w kierunku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.
 • półcień - Penumbra, promienie słoneczne tylko częściowo tu docierają.
 • całkowity cień - Umbra, nie dociera tu promieniowanie słoneczne.

Zaćmienie

 • światło słoneczne
 • Słońce
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, co oznacza, że Księżyc zwrócony jest w kierunku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.
 • półcień - Penumbra, promienie słoneczne tylko częściowo tu docierają.
 • całkowity cień - Umbra, nie dociera tu promieniowanie słoneczne.

Animacja

 • światło słoneczne
 • Księżyc
 • Słońce
 • Ziemia
 • orbita Księżyca - Księżyc obiega Ziemię po eliptycznej orbicie w ciągu 27,3 dni. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu wokół własnej osi, co oznacza, że Księżyc zwrócony jest w kierunku Ziemi zawsze tą samą stroną. Nazywa się to obrotem synchronicznym.
 • półcień - Penumbra, promienie słoneczne tylko częściowo tu docierają.
 • całkowity cień - Umbra, nie dociera tu promieniowanie słoneczne.
 • Płaszczyzna orbity Księżyca
 • Płaszczyzna orbity Ziemi
 • - Kąt zamknięty przez płaszczyzny krążenia Ziemi i Księżyca.

Płaszczyzny orbit

 • Ziemia
 • Księżyc
 • Płaszczyzna orbity Księżyca
 • Płaszczyzna orbity Ziemi
 • - Kąt zamknięty przez płaszczyzny krążenia Ziemi i Księżyca.

Narracja

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Aby zrozumieć to zjawisko, musimy wyjaśnić wzajemne położenie Ziemi i Księżyca.

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Ziemia krąży po orbicie w kształcie elipsy, a dokładnie wokół wspólnego środka ciężkości Ziemi i Księżyca, który znajduje się wewnątrz Ziemi.

Księżyc wykonuje pełen obieg wokół Ziemi w ciągu 27,3 dni. Okres obrotu jest równy okresowi obrotu wokół jego własnej osi, dlatego Księżyc ukazuje Ziemi zawszę tę samą stronę. Zjawisko to nazywane jest obrotem synchronicznym.

Księżyc nie dysponuje własnym światłem, odbija promienie Słońca. Promienie słoneczne odcinane są przez Ziemię, dlatego poza nią powstaje cień. Słońce jest większe niż Ziemia, dlatego rzucany przez nią cień składa się z dwóch zachodzących na siebie stożków.

Wewnętrzny stożek to stożek całkowitego cienia, inaczej zwany umbrą, gdzie nie docierają promienie słoneczne. Jednocześnie do części stożka półcienia promienie słoneczne częściowo dochodzą. Cień w tej części powstaje, ponieważ Ziemia "zatrzymuje" część promieni słonecznych, w wyniku czego powstaje półcień zwany penumbrą.

O zaćmieniu Księżyca mówimy wówczas, gdy cień Ziemi rzucany jest na Księżyc. Muszą być do tego spełnione dwa warunki. Po pierwsze wędrujący Księżyc będący w pełni musi znajdować się w całkowitym cieniu Ziemi, czyli musi wejść w przestrzeń stożka cienia całkowitego. Po drugie Księżyc musi znajdować się w płaszczyźnie krążenia Ziemi lub w jej pobliżu.

Ponieważ kąt zamykany przez płaszczyzny krążenia Ziemi i Księżyca wynosi 5° większość faz pełni Księżyca występuje wówczas gdy Księżyc znajduje się powyżej lub poniżej stożka cienia Ziemi. Dlatego właśnie nie przy każdej pełni księżyca mamy doczynienia ze zjawiskiem zaćmienia Księżyca a jedynie dwa, trzy razy w roku.

Pełne zaćmienie Księżyca obserwujemy gdy Księżyc w całości znajduje się w przestrzeni umbra, czyli w stożku cienia całkowitego. Częściowe zaćmienie Księżyca natomiast wówczas gdy tylko część Księżyca przechodzi przez przestrzeń umbry. Trzeci rodzaj zaćmienia Księżyca występuje gdy Księżyc przesuwa się przez stożek półcienia, jest to jednak gołym okiem trudne do spostrzeżenia.

Pełne i częściowe zaćmienie Księżyca jest widoczne z całej półkuli Ziemi, na której trwa noc. Czas trwania zaćmienia może wynosić nawet 107 minut. Jednocześnie między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może minąć nawet 6 godzin.

Księżyc podczas pełnego zaćmienia nie znika nam w całości z oczu, przeważnie przebiera kolor czerwony. Powodem tego jest fakt, że atmosfera Ziemi załamuje promienie słoneczne i dochodzą one również w przestrzeń stożka cienia.

Atmosfera gorzej pochłania długie czerwone fale i dlatego na Księżyc pada czerwony cień. Kolor i stopień zaćmienia zależy od warunków atmosferycznych Ziemi i od zawartości wilgoci w atmosferze.

Powiązane treści

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Fazy Księżyca

Podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi widoczna z jednego punktu na Ziemi część oświetlonej półkuli Księżyca zmienia się.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Misja Apollo 15 (Łazik księżycowy)

Animacja prezentuje dwuosobowy łazik, wykorzystany podczas misji Apollo 15.

Radar (Zoltan Bay)

W 1946 roku przy pomocy tego urządzenia udało się odebrać echo radarowe księżyca.

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Added to your cart.