Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Zaćmienie Księżyca

Zaćmienie Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc znajduje się w stożku cienia Ziemi.

Geografia

Etykiety

Zaćmienie Księżyca, Księżyc, Stożek cienia, półcień, Umbra, pełnia księżyca, orbita Księżyca, synchroniczne obracanie, płaszczyzna orbity Uranu, Słońce, Ziemia, obiekt astronomiczny, astronomia, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • W jakiej pozycji względem siebie znajdują się ciała niebieskie podczas zaćmienia Księżyca?
 • W której fazie znajduje się Księżyc podczas zaćmienia?
 • O której porze dnia możemy zaobserwować zaćmienie Księżyca?
 • Czy zaćmienie Księżyca występuje podczas każdej pełni?
 • Ile razy w roku występuje zaćmienie Słońca?
 • Czy płaszczyzny orbity Ziemi i Księżyca pokrywają się ze sobą?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc wykonuje obrót synchroniczny?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc zwrócony jest do Ziemi zawsze tą samą stroną?
 • Czy to prawda, że\ndo zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas gdy, Księżyc znajduje się w płaszczyźnie orbity lub w pobliżu orbity Ziemi?
 • Czy toprawda, że\nKsiężyc dysponuje własnym światłem?
 • Czy to prawda, że\ndo zaćmienia Księżyca dochodzi nie tylko podczas pełni?
 • Kiedy dochodzi do zaćmienia Księżyca?
 • Co znaczy obrót synchroniczny Kiężyca?
 • Ile czasu trwa pełne okrążenie Ziemi przez Księżyc?
 • Co oznacza pełen cień?
 • Co oznaczy półcień?
 • Kiedy występuje pełne zaćmienie Księżyca?
 • Kiedy występuje częściowe zaćmienie Księżyca?
 • Jakiego koloru wydaje się być Księżyc podczas pełnego zaćmienia Księżyca?

Sceny

Układ ciał niebieskich

 • Słońce
 • światło słoneczne
 • Księżyc
 • Ziemia
 • orbita Księżyca

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Patrząc z Księżyca, Ziemia zasłania wówczas Słońce. Zjawisko to można zaobserwować jedynie wtedy, gdy Księżyc jest całkowicie oświetlony (znajduje się w fazie pełni) i jeżeli Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii lub niemalże w jednej linii.

Zaćmienie Księżyca można zaobserwować na tej półkuli Ziemi, na której trwa. Zaćmienie może trwać nawet 107 minut. Przy czym, między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może upłynąć nawet 6 godzin.

Stożek cienia

 • Słońce
 • półcień
 • całkowity cień

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Patrząc z Księżyca, Ziemia zasłania wówczas Słońce. Zjawisko to można zaobserwować jedynie wtedy, gdy Księżyc jest całkowicie oświetlony (znajduje się w fazie pełni) i jeżeli Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii lub niemalże w jednej linii.

Zaćmienie Księżyca można zaobserwować na tej półkuli Ziemi, na której trwa. Zaćmienie może trwać nawet 107 minut. Przy czym, między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może upłynąć nawet 6 godzin.

Zaćmienie

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Patrząc z Księżyca, Ziemia zasłania wówczas Słońce. Zjawisko to można zaobserwować jedynie wtedy, gdy Księżyc jest całkowicie oświetlony (znajduje się w fazie pełni) i jeżeli Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii lub niemalże w jednej linii.

Zaćmienie Księżyca można zaobserwować na tej półkuli Ziemi, na której trwa. Zaćmienie może trwać nawet 107 minut. Przy czym, między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może upłynąć nawet 6 godzin.

Płaszczyzny orbit

 • Ziemia
 • Księżyc
 • Płaszczyzna orbity Księżyca
 • Płaszczyzna orbity Ziemi

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Patrząc z Księżyca, Ziemia zasłania wówczas Słońce. Zjawisko to można zaobserwować jedynie wtedy, gdy Księżyc jest całkowicie oświetlony (znajduje się w fazie pełni) i jeżeli Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii lub niemalże w jednej linii.

Zaćmienie Księżyca można zaobserwować na tej półkuli Ziemi, na której trwa. Zaćmienie może trwać nawet 107 minut. Przy czym, między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może upłynąć nawet 6 godzin.

Narracja

Do zaćmienia Księżyca dochodzi wówczas, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi. Aby zrozumieć to zjawisko, musimy wyjaśnić wzajemne położenie Ziemi i Księżyca.

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Ziemia krąży po orbicie w kształcie elipsy, a dokładnie wokół wspólnego środka ciężkości Ziemi i Księżyca, który znajduje się wewnątrz Ziemi.

Księżyc wykonuje pełen obieg wokół Ziemi w ciągu 27,3 dni. Okres obrotu jest równy okresowi obrotu wokół jego własnej osi, dlatego Księżyc ukazuje Ziemi zawszę tę samą stronę. Zjawisko to nazywane jest obrotem synchronicznym.

Księżyc nie dysponuje własnym światłem, odbija promienie Słońca. Promienie słoneczne odcinane są przez Ziemię, dlatego poza nią powstaje cień. Słońce jest większe niż Ziemia, dlatego rzucany przez nią cień składa się z dwóch zachodzących na siebie stożków.

Wewnętrzny stożek to stożek całkowitego cienia, inaczej zwany umbrą, gdzie nie docierają promienie słoneczne. Jednocześnie do części stożka półcienia promienie słoneczne częściowo dochodzą. Cień w tej części powstaje, ponieważ Ziemia "zatrzymuje" część promieni słonecznych, w wyniku czego powstaje półcień zwany penumbrą.

O zaćmieniu Księżyca mówimy wówczas, gdy cień Ziemi rzucany jest na Księżyc. Muszą być do tego spełnione dwa warunki. Po pierwsze wędrujący Księżyc będący w pełni musi znajdować się w całkowitym cieniu Ziemi, czyli musi wejść w przestrzeń stożka cienia całkowitego. Po drugie Księżyc musi znajdować się w płaszczyźnie krążenia Ziemi lub w jej pobliżu.

Ponieważ kąt zamykany przez płaszczyzny krążenia Ziemi i Księżyca wynosi 5° większość faz pełni Księżyca występuje wówczas gdy Księżyc znajduje się powyżej lub poniżej stożka cienia Ziemi. Dlatego właśnie nie przy każdej pełni księżyca mamy doczynienia ze zjawiskiem zaćmienia Księżyca a jedynie dwa, trzy razy w roku.

Pełne zaćmienie Księżyca obserwujemy gdy Księżyc w całości znajduje się w przestrzeni umbra, czyli w stożku cienia całkowitego. Częściowe zaćmienie Księżyca natomiast wówczas gdy tylko część Księżyca przechodzi przez przestrzeń umbry. Trzeci rodzaj zaćmienia Księżyca występuje gdy Księżyc przesuwa się przez stożek półcienia, jest to jednak gołym okiem trudne do spostrzeżenia.

Pełne i częściowe zaćmienie Księżyca jest widoczne z całej półkuli Ziemi, na której trwa noc. Czas trwania zaćmienia może wynosić nawet 107 minut. Jednocześnie między pierwszym a ostatnim zetknięciem się Księżyca z linią stożka cienia Ziemi może minąć nawet 6 godzin.

Księżyc podczas pełnego zaćmienia nie znika nam w całości z oczu, przeważnie przebiera kolor czerwony. Powodem tego jest fakt, że atmosfera Ziemi załamuje promienie słoneczne i dochodzą one również w przestrzeń stożka cienia.

Atmosfera gorzej pochłania długie czerwone fale i dlatego na Księżyc pada czerwony cień. Kolor i stopień zaćmienia zależy od warunków atmosferycznych Ziemi i od zawartości wilgoci w atmosferze.

Powiązane treści

Państwa Azji

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie...

Najbardziej samotne miejsce na Ziemi

Na otwartym oceanie jest jedno takie miejsce, które jest oddalone od najbliższego lądu o 2688 km.

Nasi astronomiczni sąsiedzi

Prezentacja pobliskich planet, gwiazd i galaktyk w naszym Układzie Słonecznym.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch...

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą...

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Added to your cart.