Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Z-but-2-en (C₄H₈)

Z-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest E-but-2-en.

Chemia

Etykiety

Cis-2-buten, butyn, izomeria geometryczna, alken, olefiny, nienasycony węglowodór, izomerem konstytucyjnym, izomer, dodatek, Polimeryzacja, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

E-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz, gęstszy od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest Z-but-2-en.

Butan (C₄H₁₀)

Czwarty człon szeregu homologicznego alkanów.

Izomeria optyczna

Wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane asymetrycznych molekuł.

Izopren (2-metylobuta-1,3-dien) (C₅H₈)

Poprzez jego polimeryzację można otrzymać ważny przemysłowy związek chemiczny jakim jest syntetyczny kauczuk.

Added to your cart.