Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Możemy również wizualizować treść tożsamości algebraicznych.

Matematyka

Etykiety

Wzory skróconego mnożenia, (a-b)², (a+b)², (a+b)³, (a-b)³, a²-b², mnożenie, wzór, matematyka, algebra

Powiązane treści

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Gry z formami

W tej grze należy wybrać widoki i siatki geometryczne brył przestrzennych.

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Podział sześcianu

Wykonując podział sześcianu różnymi liniami podziału można badać parametry powstających brył.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Siatki prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Widoki

Odpowiednią bryłę można w jednoznacznych sposób wybrać dzięki trzem różnym widokom.

Added to your cart.