Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Geografia

Etykiety

wulkan, Mechanizm magma, wybuch wulkanu, wulkany, aktywność wulkaniczna, magma, Aktywność poerupcyjna wulkanu, Komora wulkaniczna, Płyty tektoniczne, Trzęsienie ziemi, lawa, formacji górskich, Wezuwiusz, natura, geografia, Płyta tektoniczna, Skorupa ziemska, katastrofa

Powiązane treści

Plamy gorąca

Plama gorąca to miejsce, gdzie magma często wydostaje się na powierzchnię i można wtedy zaobserwować zjawisko wulkanizmu.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Głębokomorski komin hydrotermalny

Ze szczelin w dnie morskim, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródoceanicznych wydostaje się ciepła (geotermalna) woda.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Uskok (poziom podstawowy)

Na skutek pionowej siły oddziaływania skały pękają na zręby skalne i ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Added to your cart.