Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wody przypowierzchniowe

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Geografia

Etykiety

wody podziemne, warstwy wodonośnej, Wody szczelinowe, wód gruntowych, wody artezyjskiej, wody krasowe, warstwa nieprzepuszczalna, Warstwa przepuszczalna, Kras region, źródło krasowe, wody pitnej, Kras, jaskinia, opadów, rolnictwo, woda grunowa, rower wodny, żuraw studzienny, wiosna, strumień, rzeka, hydrografia, natura, hydrosfera, woda, geografia

Powiązane treści

Sceny

Wody wgłębne

 • wody gruntowe
 • warstwa nieprzepuszczalna
 • wody wgłębne
 • studnia artezyjska
 • 80 m
 • wilgotność gleby

Wodami przypowierzchniowymi nazywamy wody, które występują pod powierzchnią ziemi i mają bezpośredni kontakt z glebą. Znaczna część zasobów wód znajduje się pod ziemią.

Warstwa nieprzepuszczalna to ośrodek skalny charakteryzujący się niską zdolnością do przepuszczania wody i dlatego wody nie są w stanie przezeń przeniknąć. Między powierzchnią terenu a warstwą nieprzepuszczalną znajdują się wody gruntowe, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajdują się wody wgłębne.

Wody gruntowe znajdują się powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej, przenikają do nich opady i wody powierzchniowe. Wody gruntowe sięgają średnio głębokości 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i ma bezpośredni wpływ na rolnictwo.

W przypadku wystąpienia dużych opadów poziom wód gruntowych może podnieść się na tyle, że woda wydostanie się na powierzchnię, gdzie zbierze się w zagłębieniach. Wody te nazywamy zawieszonymi. W okresach niskich opadów poziom tych wód znacznie się obniża. Do wód gruntowych z łatwością przenikają zanieczyszczenia, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Przepływ podziemnych wód gruntowych transportuje zanieczyszczenia na duże odległości, dlatego ochrona czystości wód gruntowych ma ogromne znaczenie.

Wody wgłębne znajdują się poniżej warstwy nieprzepuszczalnej, a dokładnie pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Większość wód podziemnych to wody wgłębne. Wody wgłębne trudno ulegają zanieczyszczeniom, uzupełnienie ich poziomu jest wolniejsze. Są wykorzystywane jako wody pitne.

Na obszarach nieckowatych charakterystyczne jest występowanie ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na warstwy wód zamkniętych pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody te nazywamy artezyjskimi. Dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu odwiert warstw nadległych powoduje wybicie słupa wody na powierzchnię, do studni artezyjskiej.

Wody szczelinowe występują w spękaniach i szczelinach skał. Na obszarach krasowych wody krasowe biorą swój początek z wód szczelinowych.

Przefiltrowane wody przybrzeżne występują przy powierzchniowych ciekach wodnych. Wodę pochodzącą z cieków wodnych filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się w korycie rzek.

Wody szczelinowe

Wodami przypowierzchniowymi nazywamy wody, które występują pod powierzchnią ziemi i mają bezpośredni kontakt z glebą. Znaczna część zasobów wód znajduje się pod ziemią.

Warstwa nieprzepuszczalna to ośrodek skalny charakteryzujący się niską zdolnością do przepuszczania wody i dlatego wody nie są w stanie przezeń przeniknąć. Między powierzchnią terenu a warstwą nieprzepuszczalną znajdują się wody gruntowe, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajdują się wody wgłębne.

Wody gruntowe znajdują się powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej, przenikają do nich opady i wody powierzchniowe. Wody gruntowe sięgają średnio głębokości 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i ma bezpośredni wpływ na rolnictwo.

W przypadku wystąpienia dużych opadów poziom wód gruntowych może podnieść się na tyle, że woda wydostanie się na powierzchnię, gdzie zbierze się w zagłębieniach. Wody te nazywamy zawieszonymi. W okresach niskich opadów poziom tych wód znacznie się obniża. Do wód gruntowych z łatwością przenikają zanieczyszczenia, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Przepływ podziemnych wód gruntowych transportuje zanieczyszczenia na duże odległości, dlatego ochrona czystości wód gruntowych ma ogromne znaczenie.

Wody wgłębne znajdują się poniżej warstwy nieprzepuszczalnej, a dokładnie pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Większość wód podziemnych to wody wgłębne. Wody wgłębne trudno ulegają zanieczyszczeniom, uzupełnienie ich poziomu jest wolniejsze. Są wykorzystywane jako wody pitne.

Na obszarach nieckowatych charakterystyczne jest występowanie ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na warstwy wód zamkniętych pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody te nazywamy artezyjskimi. Dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu odwiert warstw nadległych powoduje wybicie słupa wody na powierzchnię, do studni artezyjskiej.

Wody szczelinowe występują w spękaniach i szczelinach skał. Na obszarach krasowych wody krasowe biorą swój początek z wód szczelinowych.

Przefiltrowane wody przybrzeżne występują przy powierzchniowych ciekach wodnych. Wodę pochodzącą z cieków wodnych filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się w korycie rzek.

Wody gruntowe

 • wody gruntowe
 • studnia wody gruntowej
 • 20 m
 • rzeka
 • przesączana woda przybrzeżna

Wodami przypowierzchniowymi nazywamy wody, które występują pod powierzchnią ziemi i mają bezpośredni kontakt z glebą. Znaczna część zasobów wód znajduje się pod ziemią.

Warstwa nieprzepuszczalna to ośrodek skalny charakteryzujący się niską zdolnością do przepuszczania wody i dlatego wody nie są w stanie przezeń przeniknąć. Między powierzchnią terenu a warstwą nieprzepuszczalną znajdują się wody gruntowe, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajdują się wody wgłębne.

Wody gruntowe znajdują się powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej, przenikają do nich opady i wody powierzchniowe. Wody gruntowe sięgają średnio głębokości 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i ma bezpośredni wpływ na rolnictwo.

W przypadku wystąpienia dużych opadów poziom wód gruntowych może podnieść się na tyle, że woda wydostanie się na powierzchnię, gdzie zbierze się w zagłębieniach. Wody te nazywamy zawieszonymi. W okresach niskich opadów poziom tych wód znacznie się obniża. Do wód gruntowych z łatwością przenikają zanieczyszczenia, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Przepływ podziemnych wód gruntowych transportuje zanieczyszczenia na duże odległości, dlatego ochrona czystości wód gruntowych ma ogromne znaczenie.

Wody wgłębne znajdują się poniżej warstwy nieprzepuszczalnej, a dokładnie pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Większość wód podziemnych to wody wgłębne. Wody wgłębne trudno ulegają zanieczyszczeniom, uzupełnienie ich poziomu jest wolniejsze. Są wykorzystywane jako wody pitne.

Na obszarach nieckowatych charakterystyczne jest występowanie ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na warstwy wód zamkniętych pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody te nazywamy artezyjskimi. Dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu odwiert warstw nadległych powoduje wybicie słupa wody na powierzchnię, do studni artezyjskiej.

Wody szczelinowe występują w spękaniach i szczelinach skał. Na obszarach krasowych wody krasowe biorą swój początek z wód szczelinowych.

Przefiltrowane wody przybrzeżne występują przy powierzchniowych ciekach wodnych. Wodę pochodzącą z cieków wodnych filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się w korycie rzek.

Wody przypowierzchniowe

 • wody szczelinowe
 • wody gruntowe
 • warstwa nieprzepuszczalna
 • wody wgłębne
 • rzeka
 • źródło
 • 150 m
 • woda zawieszona

Wodami przypowierzchniowymi nazywamy wody, które występują pod powierzchnią ziemi i mają bezpośredni kontakt z glebą. Znaczna część zasobów wód znajduje się pod ziemią.

Warstwa nieprzepuszczalna to ośrodek skalny charakteryzujący się niską zdolnością do przepuszczania wody i dlatego wody nie są w stanie przezeń przeniknąć. Między powierzchnią terenu a warstwą nieprzepuszczalną znajdują się wody gruntowe, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajdują się wody wgłębne.

Wody gruntowe znajdują się powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej, przenikają do nich opady i wody powierzchniowe. Wody gruntowe sięgają średnio głębokości 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i ma bezpośredni wpływ na rolnictwo.

W przypadku wystąpienia dużych opadów poziom wód gruntowych może podnieść się na tyle, że woda wydostanie się na powierzchnię, gdzie zbierze się w zagłębieniach. Wody te nazywamy zawieszonymi. W okresach niskich opadów poziom tych wód znacznie się obniża. Do wód gruntowych z łatwością przenikają zanieczyszczenia, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Przepływ podziemnych wód gruntowych transportuje zanieczyszczenia na duże odległości, dlatego ochrona czystości wód gruntowych ma ogromne znaczenie.

Wody wgłębne znajdują się poniżej warstwy nieprzepuszczalnej, a dokładnie pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Większość wód podziemnych to wody wgłębne. Wody wgłębne trudno ulegają zanieczyszczeniom, uzupełnienie ich poziomu jest wolniejsze. Są wykorzystywane jako wody pitne.

Na obszarach nieckowatych charakterystyczne jest występowanie ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na warstwy wód zamkniętych pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody te nazywamy artezyjskimi. Dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu odwiert warstw nadległych powoduje wybicie słupa wody na powierzchnię, do studni artezyjskiej.

Wody szczelinowe występują w spękaniach i szczelinach skał. Na obszarach krasowych wody krasowe biorą swój początek z wód szczelinowych.

Przefiltrowane wody przybrzeżne występują przy powierzchniowych ciekach wodnych. Wodę pochodzącą z cieków wodnych filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się w korycie rzek.

Narracja

Wodami przypowierzchniowymi nazywamy wody, które występują pod powierzchnią ziemi i mają bezpośredni kontakt z glebą. Znaczna część zasobów wód znajduje się pod ziemią.

Warstwa nieprzepuszczalna to ośrodek skalny charakteryzujący się niską zdolnością do przepuszczania wody i dlatego wody nie są w stanie przezeń przeniknąć. Między powierzchnią terenu a warstwą nieprzepuszczalną znajdują się wody gruntowe, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajdują się wody wgłębne.

Wody gruntowe znajdują się powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej, przenikają do nich opady i wody powierzchniowe. Wody gruntowe sięgają średnio głębokości 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i ma bezpośredni wpływ na rolnictwo.

W przypadku wystąpienia dużych opadów poziom wód gruntowych może podnieść się na tyle, że woda wydostanie się na powierzchnię, gdzie zbierze się w zagłębieniach. Wody te nazywamy zawieszonymi. W okresach niskich opadów poziom tych wód znacznie się obniża. Do wód gruntowych z łatwością przenikają zanieczyszczenia, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Przepływ podziemnych wód gruntowych transportuje zanieczyszczenia na duże odległości, dlatego ochrona czystości wód gruntowych ma ogromne znaczenie.

Wody wgłębne znajdują się poniżej warstwy nieprzepuszczalnej, a dokładnie pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Większość wód podziemnych to wody wgłębne. Wody wgłębne trudno ulegają zanieczyszczeniom, uzupełnienie ich poziomu jest wolniejsze. Są wykorzystywane jako wody pitne.

Na obszarach nieckowatych charakterystyczne jest występowanie ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na warstwy wód zamkniętych pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody te nazywamy artezyjskimi. Dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu odwiert warstw nadległych powoduje wybicie słupa wody na powierzchnię, do studni artezyjskiej.

Wody szczelinowe występują w spękaniach i szczelinach skał. Na obszarach krasowych wody krasowe biorą swój początek z wód szczelinowych.

Przefiltrowane wody przybrzeżne występują przy powierzchniowych ciekach wodnych. Wodę pochodzącą z cieków wodnych filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się w korycie rzek.

Powiązane treści

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of polar regions and the...

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Planety typu Ziemia

Merkury, Wenus, Ziemia i Mars powstały w taki sam sposób, ale tylko Ziemia jest planetą, na...

Rodzaje jezior

Naturalne zbiorniki wodne przyjmują różne formy na naszej planecie. Spójrzmy, jak możemy je...

Minerals: active participants of our lives

This lesson introduces you to the world of minerals.

Sawanna afrykańska

Najbardziej rozległa sawanna na świecie znajduje się w Afryce. Obejmuje około jednej trzeciej...

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

How does soil form?

This lesson presents soil formation, the components of soil, and soil protection.

Added to your cart.