Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wody przypowierzchniowe

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Geografia

Etykiety

wody podziemne, warstwy wodonośnej, Wody szczelinowe, wód gruntowych, wody artezyjskiej, wody krasowe, warstwa nieprzepuszczalna, Warstwa przepuszczalna, Kras region, źródło krasowe, wody pitnej, Kras, jaskinia, opadów, rolnictwo, woda grunowa, rower wodny, żuraw studzienny, wiosna, strumień, rzeka, hydrografia, natura, hydrosfera, woda, geografia

Powiązane treści

Sceny

Wody wgłębne

 • wody gruntowe - Wody występujące powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • warstwa nieprzepuszczalna - Warstwa składająca się ze skał nieprzepuszczalnych dla wody.
 • wody wgłębne - Wody występujące poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • studnia artezyjska - Poddana większemu ciśnieniu woda wgłębna może wydostać się na powierzchnię samoczynnie bądź może być pozyskana przy pomocy tego urządzenia.
 • 80 m
 • wilgotność gleby - Woda otaczająca cząstki gleby powyżej poziomu wód gruntowych, tylko częściowo wypełniająca szczeliny pomiędzy cząstkami gruntu. Nie stanowi warstwy ciągłej.

Wody szczelinowe

 • wody szczelinowe - Wody występujące w spękaniach, szczelinach skalnych.

Wody gruntowe

 • wody gruntowe - Wody występujące powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • studnia wody gruntowej
 • 20 m
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • przesączana woda przybrzeżna - Wodę powierzchniowych cieków wodnych i wodę pochodzącą z rzek filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się wzdłuż koryta rzeki.

Animacja

 • wody szczelinowe - Wody występujące w spękaniach, szczelinach skalnych.
 • wody gruntowe - Wody występujące powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • warstwa nieprzepuszczalna - Warstwa składająca się ze skał nieprzepuszczalnych dla wody.
 • wody wgłębne - Wody występujące poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • źródło - Miejsce wytrysku wody podziemnej.
 • 150 m
 • woda zawieszona - W wyniku opadów poziom wód gruntowych może się podnosić na tyle, że wydostaje się ona na powierzchnię.
 • wody gruntowe - Wody występujące powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • warstwa nieprzepuszczalna - Warstwa składająca się ze skał nieprzepuszczalnych dla wody.
 • wody wgłębne - Wody występujące poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • studnia artezyjska - Poddana większemu ciśnieniu woda wgłębna może wydostać się na powierzchnię samoczynnie bądź może być pozyskana przy pomocy tego urządzenia.
 • 80 m
 • wilgotność gleby - Woda otaczająca cząstki gleby powyżej poziomu wód gruntowych, tylko częściowo wypełniająca szczeliny pomiędzy cząstkami gruntu. Nie stanowi warstwy ciągłej.
 • wody gruntowe - Wody występujące powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • studnia wody gruntowej
 • 20 m
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • przesączana woda przybrzeżna - Wodę powierzchniowych cieków wodnych i wodę pochodzącą z rzek filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się wzdłuż koryta rzeki.

Wody przypowierzchniowe

 • wody szczelinowe - Wody występujące w spękaniach, szczelinach skalnych.
 • wody gruntowe - Wody występujące powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • warstwa nieprzepuszczalna - Warstwa składająca się ze skał nieprzepuszczalnych dla wody.
 • wody wgłębne - Wody występujące poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • źródło - Miejsce wytrysku wody podziemnej.
 • 150 m
 • woda zawieszona - W wyniku opadów poziom wód gruntowych może się podnosić na tyle, że wydostaje się ona na powierzchnię.

Narracja

Wodami przypowierzchniowymi nazywamy wody, które występują pod powierzchnią ziemi i mają bezpośredni kontakt z glebą. Znaczna część zasobów wód znajduje się pod ziemią.

Warstwa nieprzepuszczalna to ośrodek skalny charakteryzujący się niską zdolnością do przepuszczania wody i dlatego wody nie są w stanie przezeń przeniknąć. Między powierzchnią terenu a warstwą nieprzepuszczalną znajdują się wody gruntowe, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajdują się wody wgłębne.

Wody gruntowe znajdują się powyżej najwyżej położonej warstwy nieprzepuszczalnej, przenikają do nich opady i wody powierzchniowe. Wody gruntowe sięgają średnio głębokości 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i ma bezpośredni wpływ na rolnictwo.

W przypadku wystąpienia dużych opadów poziom wód gruntowych może podnieść się na tyle, że woda wydostanie się na powierzchnię, gdzie zbierze się w zagłębieniach. Wody te nazywamy zawieszonymi. W okresach niskich opadów poziom tych wód znacznie się obniża. Do wód gruntowych z łatwością przenikają zanieczyszczenia, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Przepływ podziemnych wód gruntowych transportuje zanieczyszczenia na duże odległości, dlatego ochrona czystości wód gruntowych ma ogromne znaczenie.

Wody wgłębne znajdują się poniżej warstwy nieprzepuszczalnej, a dokładnie pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Większość wód podziemnych to wody wgłębne. Wody wgłębne trudno ulegają zanieczyszczeniom, uzupełnienie ich poziomu jest wolniejsze. Są wykorzystywane jako wody pitne.

Na obszarach nieckowatych charakterystyczne jest występowanie ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na warstwy wód zamkniętych pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Wody te nazywamy artezyjskimi. Dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu odwiert warstw nadległych powoduje wybicie słupa wody na powierzchnię, do studni artezyjskiej.

Wody szczelinowe występują w spękaniach i szczelinach skał. Na obszarach krasowych wody krasowe biorą swój początek z wód szczelinowych.

Przefiltrowane wody przybrzeżne występują przy powierzchniowych ciekach wodnych. Wodę pochodzącą z cieków wodnych filtruje warstwa kamyków i piasku, znajdująca się w korycie rzek.

Powiązane treści

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Pompa ssąco-tłocząca

Pompa ssąco-tłocząca jest konstrukcyjnie najprostszą pompą wodną.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to osady, przemysł i rolnictwo

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Jak działa kran?

Animacja w doskonały sposób prezentuje trzy podstawowe zasady działania kranu.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy stalagmity.

Added to your cart.