Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Geografia

Etykiety

wody podziemne, warstwy wodonośnej, Wody szczelinowe, wód gruntowych, wody artezyjskiej, wody krasowe, warstwa nieprzepuszczalna, Warstwa przepuszczalna, Kras region, źródło krasowe, wody pitnej, Kras, jaskinia, opadów, rolnictwo, woda grunowa, rower wodny, żuraw studzienny, wiosna, strumień, rzeka, hydrografia, natura, hydrosfera, woda, geografia

Powiązane treści

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otoczone są ze wszystkich stron przez oceany.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Added to your cart.