Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wodór (H₂)

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Chemia

Etykiety

wodór, molekuła wodoru, Molekuła, homonuclear cząsteczka, reduktor, wiązanie kowalencyjne, pojedyncze wiązanie, wiązanie sigma, apolarny, gazu piorunującego, wszechświat, gwiazdy, rakieta, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe zapewnia przyjazny dla środowiska napęd samochodów. W wyniku utleniania wody i tlenu powstaje para wodna.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody w wyniku oddania przez nią protonu.

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Bromowodór (HBr)

Nieorganiczny związek chemiczny, zaliczany do halogenków wodoru, który używany jest w produkcji bromków alkilowych z alkoholi.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Fluorowodór (HF)

Związek chemiczny zaliczany do fluorowcowodorów o dużej aktywności chemicznej, może strawić nawet szkło.

Jodowodór (HI)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu i gęstości większej od powietrza.

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jony oksoniowe są odpowiedzialne za kwaśny odczyn roztworów

Porównanie halogenowodorów

W związkach halogenów z wodorem atomy łączą się wiązaniami kowalencyjnymi, tworząc cząsteczki polarne.

Nadtlenek wodoru (H₂O₂)

Związek chemiczny tlenu i wodoru. Bezbarwna, bezwonna ciecz, mająca wiekszą gęstość niż woda.

Siarkowodór (H₂S)

Bezbarwny, trujący gaz o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Siarkowodór zawierają także wody lecznicze i wody mineralne.

Added to your cart.