Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Geografia

Etykiety

wieś, pasek działki, Struktura osadnicza, osada, mieszkanie, dolina, wzgórza, społeczeństwo, Środowisko, Tryb życia, geografia

Powiązane treści

Sceny

Wieś na wzgórzach

 • działki łańcuchowe
 • kościół
 • plac targowy
 • dom mieszkalny
 • pole uprawne

Jedna odnoga wiosek na wzgórzach i terenach górzystych osiedlała się w dolinach rzek. Mieszkańcy swoje domostwa budowali zwarcie obok siebie, po obu stronach rzeki lub drogi, gdyż górzyste warunki terenowe nie dawały wystarczająco wiele miejsca pod zabudowę.
Domy często budowane były pod jednym dachem ze stajnią. Za nimi rozciągały się wąskie, ciasno przylegające do siebie działki biegnące w dół wzgórza. Często nie było miejsca nawet na budowę ogrodzenia pomiędzy działkami. Domy ustawiano do ulicy boczną ścianą. Stodoła, w której przechowywano słomę i siano, znajdowała się przy bocznej ścianie domu od strony wewnętrznej, równolegle do ulicy. Oddzielała ona część tylnej działki, wykorzystywanej jako ogród warzywny, od dziedzińca gospodarczego w przedniej części domu.
Rodzina, poza działką, zazwyczaj gospodarowała również na kilku mniejszych kawałkach ziemi, położonych zwykle na obrzeżach wsi.

Dom na wzgórzu

 • winnica
 • sad
 • ogródek przydomowy
 • dziedziniec gospodarczy
 • stóg siana
 • ogród warzywny
 • studnia
 • stajnia, chlew
 • piec
 • letnia kuchnia

Powiązane treści

Rodzaje układów przestrzennych wsi i samotnych zagród

Struktura układów przestrzennych samotnych zagród i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależy od naturalnych warunków geograficznych obszarów.

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Samotnie stojące, stale zamieszkałe chłopskie gospodarstwo wiejskie na terenie Niziny Węgierskiej, w pobliżu niewielkich miasteczek.

Miasto targowe

Miasto targowe, które rozwinęło się z królewskiego wolnego miasta, pod koniec średniowiecza stało się w Królestwie Węgierskim dominującą formą miasta.

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Wieś

Wieś to pierwsza, założona przez człowieka jednostka osadnicza.

Wieś samotnicza (leśniczówka)

Styl życia leśniczego doskonałe przystosował się do uwarunkowań środowiskowych.

Jamestown (XVII wiek)

Miasto założone w maju 1607 r. było pierwszą stałą kolonią angielską na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.

Osada Wikingów (X wiek)

Charakterystyczne dla ludu północy osady pojawiały się nie tylko w Skandynawii, ale i na odległych terytoriach.

Osada neolityczna

Pierwsze stałe osady zostały założone przez osiedlające się wspólnoty ludzkie, w wyniku rewolucji neolitycznej.

Osada z czasów panowania dynastii Arpadów

Ziemianki (schronienia wykopane w ziemi) były charakterystyczne dla wiosek z czasów panowania dynastii Arpadów.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Added to your cart.