Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wiązania molekuły azotu

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Chemia

Etykiety

molekuła azotu, Azot, orbitalu molekularnego, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, wiązanie pi, więź, orbita elektronu, pojedyncze wiązanie, potrójne wiązanie, wolną parę, chemia

Powiązane treści

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Jak palce gekonów przylegają do gładkich powierzchni?

Gekony są w stanie poruszać się po ścianach i sufitach. Animacja wyjaśnia, na czym polega zdolność ich palców do przylegania do powierzchni.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.