Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Chemia

Etykiety

molekuła azotu, Azot, orbitalu molekularnego, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, wiązanie pi, więź, orbita elektronu, pojedyncze wiązanie, potrójne wiązanie, wolną parę, chemia

Powiązane treści

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden niesparowany elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Jak palce gekonów przylegają do gładkich powierzchni?

Gekony są w stanie poruszać się po ścianach i sufitach. Animacja wyjaśnia, na czym polega zdolność ich palców do przylegania do powierzchni.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najczęściej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.