Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wiązania molekuły azotu

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Chemia

Etykiety

molekuła azotu, Azot, orbitalu molekularnego, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, wiązanie pi, więź, orbita elektronu, pojedyncze wiązanie, potrójne wiązanie, wolną parę, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Jak palce gekonów przylegają do gładkich powierzchni?

Gekony są w stanie poruszać się po ścianach i sufitach. Animacja wyjaśnia, na czym polega zdolność ich palców do przylegania do powierzchni.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.