Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

wiatrak, ziarna frezarki, Tartak, kamień młyński, w energię wietrzną, Hamulec koła, łopata, energia kinetyczna, w pracę mechaniczną, energia odnawialna, technika

Powiązane treści

Młyn kieratowy

Konstrukcja, która napędzana była siłą mięśni zwierząt lub ludzi i służyła przede wszystkim do mielenia zboża.

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Młockarnia (XIX wiek)

Ta maszyna rolnicza służy do oddzielania ziaren zboża od kłosów.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Rodzaje kół zębatych

Koło zębate podczas obracania się przenosi moment obrotowy na drugi element.

Spichlerz z Doliny Indusu (Harappa, III wiek p.n.e.))

Hindusi, już w czasach starożytnych, budowali ogromne magazyny zboża, wykorzystujące naturalną wentylację.

Urządzenia metereologiczne (poziom podstawowy)

Animacja prezentuje urządzenia służące badaniom zjawisk atmosferycznych.

Zmagania Hollandii z morzem (XVII wiek)

Mieszkańcy północnej części Holandii już w średniowieczu i w czasach nowożytnych skutecznie zmagali się z morzem.

Jak działa akcyjna turbina parowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie akcyjnej turbiny parowej.

Rolnictwo precyzyjne

Animacja prezentuje wykorzystanie nowoczesnej techniki w rolnictwie.

Bania Herona

Wynalazca, Heron z Aleksandrii, jest ojcem turbiny parowej mimo, że on sam nazywał swoje urządzenie zabawką.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Added to your cart.