Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

Historia

Etykiety

Matthias Corvinus, kawalerzysta, lekki kawalerzysta, żołnierz, ciężki kawalerzysta, Węgry, król, tarcza, Buty opancerzone, napierśnik, lanca, broń, sprzęt, działania wojenne, średniowiecze, kask, nagolenica, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Kiedy panował Maciej Korwin, król Węgier?
 • Skąd pochodził ród Hunyadich?
 • Kim był ojciec króla Macieja Korwina?
 • W którym roku Maciej Korwin został obrany królem?
 • W którym roku Maciej Korwin został ukoronowany?
 • Który kolor przypisuje historiografia zaciężnym wojskom króla Macieja Korwina?
 • Jakiej narodowości najemnicy NIE byli tłumnie reprezentowani w armii króla Macieja Korwina?
 • W jaki sposób król Maciej Korwin odzyskał świętą koronę z rąk cesarza niemieckiego Fryderyka III?
 • W którym roku król Maciej Korwin zajął Wiedeń?
 • Jaki los spotkał Węgierską Czarną Armię po śmierci króla Macieja Korwina?
 • Kto był legendarnym dowódcą armii króla Macieja Korwina?
 • Z kim król Maciej Korwin NIE prowadził wojny?
 • Który cesarz niemiecki był wrogiem króla Macieja Korwina?
 • Czy to prawda, że nazwa "Czarna Armia" była w użyciu już za czasów panowania króla Macieja Korwina?
 • Czy to prawda, że armia króla Macieja Korwina była jedyną w swoim rodzaju w ówczesnej Europie?
 • Czy to prawda, że Czarna Armia ostatecznie przestała istnieć na wiosnę 1494 roku?
 • Której formacji wojskowej NIE było w zaciężnej armii króla Macieja Korwina?
 • Ilu żołnierzy liczyła zaciężna armia króla Macieja Korwina w czasach pokojowych?
 • Czy to prawda, że poza zaciężną armią królowi Maciejowi Korwinowi podlegało liczebne wojsko węgierskie?
 • Którą bronią NIE dysponowali piechurzy z zaciężnej armii króla Macieja Korwina?
 • Co NIE stanowiło elementu uzbrojenia obronnego?
 • Która broń NIE należała do ekwipunku kawalerzystów Czarnej Armii?
 • Czyje dzieła dostarczają wielu informacji na temat Czarnej Armii?
 • Kto NIE był słynnym dowódcą króla Macieja Korwina?

Sceny

Kawalerzyści

Kawalerzysta ciężkozbrojnej konnicy

Kawalerzysta jazdy lekkiej

Ekwipunek

 • włócznia
 • kirys
 • hełm
 • nagolennik
 • trzewiki pancerza
 • tarcza

Powiązane treści

W armii Macieja Korwina (piechota)

Trzon znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Średniowieczny rycerz

Średniowieczni rycerze byli wasalami panów feudalnych, walczącymi konno w bitwach.

Żołnierze tureccy (XVI w.)

W armii osmańskiej służyli najemni janczarzy, jak również feudalni spahisi.

Awarowie (VIII wiek)

Awarowie w okresie VI-VIII wieku stworzyli na terenie Kotliny Panońskiej stabilne imperium.

Bitwa pod Belgradem (4-22 lipca 1456 r.)

Południowe bicie w dzwony upamiętnia jedno z legendarnych oblężeń zamku podczas bitwy pomiędzy węgierskimi a tureckimi wojskami w XV wieku.

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Szyk wozowy taborytów

Zastosowanie wozów bojowych udoskonalili w XV w. czescy husyci.

Uczta weselna Macieja i Beatrycze

Beatrycze Aragońska z Neapolu, której życie było pełne przygód, została drugą żoną króla Macieja I.

Węgierski podstęp wojskowy (IX-X wiek)

Udawanie ucieczki a następnie otoczenie wroga przez długie lata było skuteczną metodą walki, stosowaną przez koczownicze plemiona.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Zagadki szachowe

Rozwiązywanie na lekcjach matematyki zagadek szachowych przyczynia się do rozwijania umiejętności logicznego myślenia.

Zamek w Egerze (XVI wiek)

Zamek w Egerze uzyskał swoją klasyczną formę do XVI wieku, kiedy to stał się nowym, znaczącym ogniwem w systemie obronno-granicznym.

Zamek Wyszehradzki (Węgry, XV wiek)

Budowa rozpoczęta za czasów Karola I osiągnęła swoją świetność za czasów panowania króla Macieja w postaci wspaniałego zamku.

Added to your cart.