Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Uskok (poziom podstawowy)

Uskok (poziom podstawowy)

Na skutek pionowej siły oddziaływania skały pękają na zręby skalne i ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej.

Geografia

Etykiety

Uskok, wina-block góry, formacji górskich, blok skalny, Horst, rów, fault tarasy, linia pęknięcia, skała, podniesienie, malejąco, góra, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Uskok

 • warstwy skalne
 • Rozerwanie zrębów skalnych
 • Przemieszczenie zrębów skalnych = uskok
 • płaszczyzna uskoku
 • zręb skalny
 • siły działające pionowe
 • rów (skrzydło zrzucone)
 • zrąb (skrzydło wyniesione)
 • strefa uskokowa
 • warstwy skalne
 • Rozerwanie zrębów skalnych
 • Przemieszczenie zrębów skalnych = uskok
 • płaszczyzna uskoku
 • zrąb skalny
 • siły działające pionowe
 • linia pęknięcia

Jeśli na zbite, sztywne masy skalne zadziałają siły pionowe, popękają one na zręby skalne. Zręby skalne mogą się względem siebie przemieścić w pionie, mogąc się zapaść lub wypiętrzyć.

W wyniku tworzenia się uskoków powstają góry zrębowe.

Definicje:

Uskok: pionowe (w dół lub w górę) przemieszczenie się mas skalnych wzdłuż płaszczyzny pęknięcia.

Płaszczyzna uskokowa: jest to płaszczyzna, wzdłuż której nastąpił uskok.

Linia pęknięcia: linia przecięcia płaszczyzny uskoku z powierzchnią.

Zrąb: masa skalna ograniczona przez uskoki.

Góry zrębowe: uskokowe pasmo gór. W wyniku pionowego przemieszczania się zrębów skalnych stanowią zespół zrębów wypiętrzonych, wśród których są zapadnięte rowy, strefy uskokowe i baseny.

Powiązane treści

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Fałdowanie gór (poziom podstawowy)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Fałdowanie gór (poziom zaawansowany)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku ulegają pofałdowaniu. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Uskok (poziom średni)

Na skutek pionowej siły oddziaływania, skały pękając ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej, tworząc uskoki.

Mapa ukształtowania terenu Węgier

Animacja ta pokazuje krajobrazy, pejzaże i hydrografię Węgier i regionu Basenu karpackiego.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Added to your cart.