Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Uran

Uran

Licząc od Słońca 7 planeta typu jowiszowego czyli planeta gazowa.

Geografia

Etykiety

Uran, pierścienie Uranu, Układ Słoneczny, Gazowy gigant, Zewnętrzna planeta, Miranda, Ariel, Umbriel, Tytania, Oberon, Słońce, planeta, astronomia, astrofizyka, geografia, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Układ Słoneczny

 • Słońce
 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun

Uran, jedna z planet olbrzymów Układu Słonecznego (planeta typu jowiszowego), trzecia zewnętrzna planeta. Jego atmosfera składa się z wodoru (83%) i helu (15%), ale znajduje się w niej też niewielka ilość metanu i amoniaku.

Metan w górnych warstwach atmosfery pochłania promienie ultra czerwone, dlatego kolor planety ma odcień jasnoniebieskozielony. W atmosferze widocznych jest niewiele szczegółów powierzchni palnety.

Chmury poruszają się tak samo wzdłuż szerokości jak w przypadku Jowisza i Saturna, lecz są znacznie bledsze.

Definicja:

Planeta gazowa (typu jowiszowego):

Ciało niebieskie, nieposiadające własnego światła, które zbudowane jest z lekkich składników (wodór, hel, amoniak, metan). Jej średnia gęstość jest mała, objętość duża, nie posiada skalistej powierzchni. Ma grubą, gęstą, nieprzezroczystą atmosferę, która stanowi znaczną część całej masy planety. Ma wiele księżyców i układ pierścieni.

Uran

 • oś obrotu Urana
 • linia prostpadła do płaszczyzny orbity Urana
 • płaszczyzna orbity Urana
 • orbita Urana wokół Słońca
 • równik Urana
 • 97,77°
 • pierścienie Urana

Dane:

– średnica: 51 118 km (4,01 Ziemi)

– masa: 8,68 · 10²⁵ kg (14,5 średnicy Ziemi)

– średnia gęstość: 1,27 g/cm³

– grawitacja powierzchniowa: 0,886 ziemskiego g

– temperatra powierzchni: –210 °C

– liczba księżyców: 27

– okres rotacji: 17 godziny 17 minuty (ruch wsteczny)

– nachylenie osi: 97,77° (o 7,77° pod płaszczyzną orbity)

– średnia odległość od Słońca:
2 871 000 000 km = 19,19 j.a.=
2,39 godzin świetlnych

– spłaszczenie orbity elipsy wokół Słońca: 0,047

– okres orbitalny: 84,01 lat

Miranda

Miranda:

– średnia odległość od Urana: 129 390 km

– średnica: 471 km

Miranda, najbardziej wewnętrzny księżyc, jest najmniejszym spośród głównych księżyców, okrąża Uran w ciągu 1,4 dni. Na powierzchni księżyca widoczne są różne struktury geologiczne.

Na starsze, wzgórzyste tereny, bogate w kratery miejscami układały się powstałe później urwiska, rowy i doliny. Zbudowany jest prawie pół na pół z lodu i skał.

Ariel

Ariel:

– średnia odległość od Urana: 191 020 km

– średnica: 1158 km

Umbriel

Umbriel:

– średnia odległość od Urana: 266 000 km

– średnica: 1169 km

Tytania

Tytania:

– średnia odległość od Urana: 435 900 km

– średnica: 1578 km

Tytania, największy księżyc Uranu. Okres orbitalny wynosi 9 dni. Jego powierzchnię pokrywa lód, który przecinają doliny i kratery. Basen największego krateru, Gertrudis, ma średnicę 200 km.

Oberon

Oberon:

– średnia odległość od Urana: 583 500 km

– średnica: 1522 km

Przekrój Urana

 • atmosfera - Posiada grubą warstwę atmosfery składającej się z helu, metanu i wodoru.
 • płaszcz - Jądro otacza płaszcz o grubości 18000 km, składający się z metanowego lodu, wody i amoniaku.
 • jądro - Jądro, którego składnikami są żelazo i krzemy, jest prawdopodobnie trzy razy większe od ziemskiego.

Orbita Urana

 • Uran
 • Słońce
 • średnia odległość od Słońca: 2 871 000 000 km
 • okres orbitalny: 84,01 lat
 • orbita Urana

Animacja

 • Słońce
 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • oś obrotu Urana
 • linia prostpadła do płaszczyzny orbity Urana
 • płaszczyzna orbity Urana
 • orbita Urana wokół Słońca
 • równik Urana
 • 97,77°
 • pierścienie Urana
 • atmosfera - Posiada grubą warstwę atmosfery składającej się z helu, metanu i wodoru.
 • płaszcz - Jądro otacza płaszcz o grubości 18000 km, składający się z metanowego lodu, wody i amoniaku.
 • jądro - Jądro, którego składnikami są żelazo i krzemy, jest prawdopodobnie trzy razy większe od ziemskiego.

Narracja

Jako pierwszy Uran dostrzegł Anglik, sir William Herschel, 13 marca 1781 roku. Początkowo uznał go za kometę. Przy wyborze nazwy planety doszło do niewielkiego sporu, w końcu zwyciężyła propozycja Johanna Bodego, niemieckiego astrologa, i tak wybrano nazwę Uran, która pasowała do starogreckich i łacińskich nazw innych planet. W greckiej mitologii Uran, bóg uosabiający niebo, był mężem Gaji - Ziemi, przedstawicielem najstarszego pokolenia bóstw, ojcem tytanów i cyklopów.

Uran to jedna z planet olbrzymów Układu Słonecznego, trzecia zewnętrzna planeta. Jej atmosfera składa się w 83% z wodoru i z 15% helu oraz z niewielkiej ilości metanu i amoniaku. Metan, w górnych warstwach atmosfery, pochłania promienie ultra czerwone, dlatego kolor planety ma jasnoniebieskozielony odcień. W atmosferze widocznych jest niewiele szczegółów powierzchni palnety. Chmury poruszają się tak samo wzdłuż szerokości jak w przypadku Jowisza i Saturna, lecz są znacznie bledsze. Lite jądro otacza płynny płaszcz wody, amoniaku i metanu.

Nachylenie osi obrotu Uranu jest większe niż 90°, dlatego najczęściej jeden z biegunów ustawia się w kierunku Słońca. Na tym biegunie panuje temperatura wyższa niż na równiku. Duże nachylenie osi obrotu mogło powstać wiele miliardów lat temu, w wyniku zderzenia się Uranu z innym obiektem wielkości planety.

Uran, podobnie do Ziemi, ma silne pole magnetyczne. Dziwne, że oś magnetyczna i oś obrotu zamykają kąt 59° oraz to, że oś magnetyczna nie przechodzi przez środek planety. Pole magnetyczne powstaje we wnętrzu planety, ale nie wiemy dokładnie co je wytwarza.

Znamy 11 pierścieni i 27 księżyców Urana. Pierścienie tworzą ciemne, lodowe sięgające metra skały. W przeciwieństwie do reszty obiektów Układu Słonecznego, księżyce Urana otrzymały swoje nazwy nie z mitologii greckiej a od imion bohaterów sztuk teatralnych Szekspira i poematu heroikomicznego Aleksandra Pope'a, pt. "Porwany pukiel".

Miranda, najbardziej wewnętrzny księżyc, jest najmniejszym spośród głównych księżyców, okrąża Uran w ciągu 1,4 dni. Na powierzchni księżyca widoczne są różne struktury geologiczne. Na starsze, lekko wzgórzyste tereny bogate w kratery, miejscami nakładały się powstałe później ogromne urwiska, rowy i doliny. Księżyc zbudowany jest w połowie z lodu a w połowie ze skał.

Tytania to największy księżyc Urana. Jego okres orbitalny wynosi 9 dni. Powierzchnię Tytanii pokrywa lód, który przecinają długie doliny i kratery. Basen największego krateru, Gertrudis, ma średnicę 200 km.

Powiązane treści

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Jowisz

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, jego masa jest dwa i pół raza większa niż masa innch planet razem wziętych.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Misja Cassini-Huygens (1997-2017)

Podczas trwającej 20 lat misji, bezzałogowa sonda kosmiczna Cassini przeprowadzała badania Saturna i jego księżyców.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania Plutona i Pasa Kuipera.

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Saturn

Druga największa planeta Układu Słonecznego, rozpoznawalna dzięki charakterystycznym pierścieniom.

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Added to your cart.