Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Układanie brył geometrycznych (3D)

Układanie brył geometrycznych (3D)

W danej siatce przestrzennej, przy pomocy danego widoku można ułożyć z jednakowych sześcianów odpowiednią bryłę przestrzenną.

Matematyka

Etykiety

Kształt, gra logiczna, widok, ciało, Stereopsis, Geometria przestrzeni, matematyka

Powiązane treści

Układanie brył geometrycznych (w jednym kolorze)

Z jednakowych sześcianów należy ułożyć odpowiednie formy przestrzenne (bryły).

Układanie brył geometrycznych (w kolorze)

Z jednakowych, kolorowych sześcianów należy ułożyć odpowiednie formy przestrzenne (bryły).

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Prostopadłościan (ćwiczenia)

Wierzchołki prostopadłościanu w jednoznaczny sposób pomagają określić jego krawędzie, przekątne i boki.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Siatki prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Układanie sześcianu

Sześcian ułożony z jednakowych kostek na podstawie wzorów oprócz widzenia przestrzennego rozwija również inne umiejętności.

Biurko Zosi

Nawet proste biurko nadaje się do obrazowania bardziej skomplikowanych brył.

Gry z formami

W tej grze należy wybrać widoki i siatki geometryczne brył przestrzennych.

Malowanka

Przy pomocy kreatywnej animacji możemy wykolorować różne bryły przestrzenne.

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi postrzeganie przestrzenne.

Tangram 3D

Przy pomocy animacji możliwe jest wypróbowanie szczególnej odmiany układanki pochodzenia chińskiego.

Pokój Amesa

To szczególne pomieszczenie, które pokazuje oddziaływanie odczuwalnej odległości na pozorne wielkości.

Złudzenie optyczne

Złudzenie optyczne jest efektem błędnej oceny obrazu przez nasz mózg.

Added to your cart.