Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Układ oddechowy

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Biologia

Etykiety

Układ oddechowy, oddychanie, Oddychanie, Wdech, Wydech, płuca, skrzynia, mięśnie oddychania, drogi oddechowe, oskrzele, oskrzela, pęcherzykowe sac, Wymiana gazowa, krążenie płucne, czerwona krwinka, dostarczanie tlenu, tlen, dwutlenek węgla, Model płuc, tchawica, krtań, jama nosowa, diaphgram, mięśnie międzyżebrowe, kapilara, powierzchni oddechowej, człowiek, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Prawda czy fałsz?\nLewe i prawe płuco są tej samej wielkości.
 • Podczas spokojnego oddychania dorosły człowiek ma 12 wdechów na minutę i za każdym razem nabiera 0,5 litra powietrza. Ile litrów powietrza wdycha w ciągu jednego dnia?
 • Pojemność życiowa to największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu. Czy to prawda, że wraz z wiekiem zmniejsza się pojemność życiowa człowieka?
 • Mechanizm oddychania umożliwiają skurcze i rozkurcze... .
 • Mechanizmem oddychania kieruje... .
 • Pierwsza linia obrony, zabezpieczająca płuca przed zarazkami, to...
 • Prawda czy fałsz?\nPodczas wdechu zwiększa się ciśnienie w płucach.
 • Prawda czy fałsz?\nPodczas wydechu powietrze wydostaje się z płuc na skutek zwiększonego w klatce piersiowej ciśnienia.
 • Wszystkie pęcherzyki płucne otoczone są przez... .

Sceny

Układ oddechowy

 • płuca - Parzysty narząd służący wymianie gazowej. Tlen z wdychanego powietrza dostaje się do krwiobiegu, a dwutlenek węgla zostaje wydalony. Lewe płuco składa się z dwóch płatów, a prawe płuco z trzech płatów. Ruch mięśni przepony i mięśni międzyżebrowych powoduje zmianę objętości klatki piersiowej i co za tym idzie: bierny skurcz i rozkurcz płuc.
 • tchawica - Pozwala na przepływ powietrza między płucami i kratnią. Jej światło utrzymują chrząstki w kształcie litery C.
 • jama nosowa
 • gardło
 • krtań - Narząd, w którym powstaje głos. Chrząstka nagłośniowa podczas łykania zapobiega dostaniu się pokarmu do tchawicy.
 • przepona - Podczas wdechu kurczy się, prostuje, wzrasta objętość klatki piersiowej i płuc. Podczas wydechu rozluźniony uwypukla się w klatce piersiowej, wówczas objętość płuc maleje.
 • żebro - Kości stanowiące "ścianę" klatki piersiowej. W wyniku ruchu mięśni międzyżebrowych łuk żebrowy podczas wdechu wznosi się, a podczas wydechu opada.
 • mostek
 • mięśnie międzyżebrowe - Mięśnie poruszające żebrami. W wyniku ruchu mięśni międzyżebrowych łuk żebrowy podczas wdechu wznosi się, a podczas wydechu opada.

Pęcherzyki płucne

 • oskrzelik - Delikatne rozgałęzienia dróg oddechowych, które przechodzą w pęcherzyki płucne.
 • woreczek pęcherzykowy - Ich ścianka zbudowana jest z jednowarstwowego nabłonka, przez który odbywa się wymiana gazowa.
 • naczynka włoskowate - Inna nazwa: kapilary. Przez ścianki naczyń włoskowatych małego obiegu krwi odbywa się wymiana gazowa. Dwutlenek węgla z krwi dostaje się do pęcherzyków powietrza, a tlen dostaje się do krwi. Tlen transportowany jest przez czerwone krwinki krwi przy współudziale cząsteczek białkowych zwanych hemoglobiną.
 • tętniczka płucna - Tętnice i tętniczki kwiobiegu małego (krwiobiegu płucnego) transportują krew bogatą w dwutlenek węgla z serca do pęcherzyków płucnych. Tętniczki rozchodzą się na naczynia włoskowate (kapilary).
 • żyłka płucna - Żyły i żyłki płucne krwiobiegu małego (krwiobiegu płucnego) transportują krew bogatą w tlen z pęcherzyków powietrza do serca. Naczynia włoskowate (kapilary) łączą się w żyłki, te natomiast przechodzą w żyły.

Klatka piersiowa

 • płuca - Parzysty narząd służący wymianie gazowej. Tlen z wdychanego powietrza dostaje się do krwiobiegu, a dwutlenek węgla zostaje wydalony. Lewe płuco składa się z dwóch płatów, a prawe płuco z trzech płatów. Ruch mięśni przepony i mięśni międzyżebrowych powoduje zmianę objętości klatki piersiowej i co za tym idzie: bierny skurcz i rozkurcz płuc.
 • tchawica - Pozwala na przepływ powietrza między płucami i kratnią. Jej światło utrzymują chrząstki w kształcie litery C.
 • żebra - 7 pierwszych par żeber, które chrząstkami łączą się bezpośrednio z mostkiem.
 • żebra rzekome - 8-10 pary żeber, które chrząstkami łączą się z 7 parą żeber.
 • żebra wolne - 11-12 pary żeber, które nie łączą się z mostkiem.
 • przepona - Podczas wdechu kurczy się, prostuje, wzrasta objętość klatki piersiowej i płuc. Podczas wydechu rozluźniony uwypukla się w klatce piersiowej, wówczas objętość płuc maleje.
 • mięśnie międzyżebrowe - Mięśnie poruszające żebrami. W wyniku ruchu mięśni międzyżebrowych łuk żebrowy podczas wdechu wznosi się a podczas wydechu opada.
 • oskrzela główne - Oskrzela odchodzące od tchawicy wchodzą do płuc, a następnie rozgałęziają się na oskrzeliki.
 • mostek
 • oskrzele - Cieniutkie rurki, które rozgałęziają się na coraz drobniejsze, przekazują pobrane podczas wdechu powietrze do oskrzelików.

Wymiana gazowa

 • jednowarstwowy nabłonek - Rodzaj najcieńszej tkanki nabłonka. Przez nią odbywa się wymiana gazowa.
 • naczynko krwionośne - Inna nazwa: kapilary. Przez ścianki naczyń włoskowatych małego obiegu krwi odbywa się wymiana gazowa. Dwutlenek węgla z krwi dostaje się do pęcherzyków powietrza, a tlen dostaje się do krwi. Tlen transportowany jest przez czerwone krwinki krwi przy współudziale cząsteczek białkowych zwanych hemoglobiną.
 • tlen - Podczas rozpadu substancji organicznych (utlenianie) magazynowana w wiązaniach kowalencyjnych energia przyczynia się do produkcji ATP. Proces utleniania wymaga obecności tlenu.
 • dwutlenek węgla - Podczas biologicznego utleniania z cząsteczki organicznej w obecności tlenu powstaje dwutlenek węgla, a energia magazynowana w wiązaniach kowalencyjnych przyczynia się do produkcji ATP.

Krwinki czerwone

 • tlen - Podczas rozpadu substancji organicznych (utlenianie) magazynowana w wiązaniach kowalencyjnych energia przyczynia się do produkcji ATP. Proces utleniania wymaga obecności tlenu.
 • dwutlenek węgla - Podczas biologicznego utleniania z cząsteczki organicznej w obecności tlenu powstaje dwutlenek węgla, a energia magazynowana w wiązaniach kowalencyjnych przyczynia się do produkcji ATP.

Animacja

Działanie układu oddechowego

 • płuca - Parzysty narząd służący wymianie gazowej. Tlen z wdychanego powietrza dostaje się do krwiobiegu, a dwutlenek węgla zostaje wydalony. Lewe płuco składa się z dwóch płatów, a prawe płuco z trzech płatów. Ruch mięśni przepony i mięśni międzyżebrowych powoduje zmianę objętości klatki piersiowej i co za tym idzie: bierny skurcz i rozkurcz płuc.
 • tchawica - Pozwala na przepływ powietrza między płucami i kratnią. Jej światło utrzymują chrząstki w kształcie litery C.
 • jama nosowa
 • krtań - Narząd, w którym powstaje głos. Chrząstka nagłośniowa podczas łykania zapobiega dostaniu się pokarmu do tchawicy.

Płuca

 • tchawica - Pozwala na przepływ powietrza między płucami i kratnią. Jej światło utrzymują chrząstki w kształcie litery C.
 • oskrzela główne - Oskrzela odchodzące od tchawicy wchodzą do płuc, a następnie rozgałęziają się na oskrzeliki.
 • oskrzele - Cieniutkie rurki, które rozgałęziają się na coraz drobniejsze, przekazują pobrane podczas wdechu powietrze do oskrzelików.

Narracja

Podczas wdechu mięśnie przepony i mięśnie międzyżebrowe zwiększają objętość klatki piersiowej. Płuca podczas tego ruchu biernie powiększają swoją objętość. Z powodu powiększenia objętości do płuc zostaje zassane powietrze. Podczas wydechu, na skutek zmniejszenia objętości, powietrze wydostaje się z płuc.

Wdychane przez jamę nosową lub usta powietrze dostaje się do jamy gardła, a następnie przez tchawicę do oskrzeli głównych. Rozgałęziającą się na oskrzele i oskrzeliki tchawicą powietrze dostaje się do oskrzeli. Rozgałęzienia oskrzeli w kształcie litery Y, łącznie z oskrzelami głównymi, tworzą 20-23 rzędy. Od 17 rzędu, już przez ścianki oskrzelików, dochodzi do wymiany gazowej. Rozgałęzienia zakończone są pęcherzykami płucnymi.

Przez jednowarstwowy nabłonek pęcherzyków płucnych odbywa się wymiana gazowa, w wyniku której tlen dostaje się do krwi, a dwutlenek węgla zostaje wydalony. Dzięki temu krew w małym obiegu, czyli w krążeniu płucnym, zostaje wzbogacona w tlen. Nasze komórki wykorzystują tlen do przemian metabolicznych, podczas których jako substancja uboczna powstaje dwutlenek węgla.

Powiązane treści

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Dwutlenek węgla (CO₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o większej gęstości od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Odcinek przedjelitowy

Pokarm podczas przełykania dostaje się z jamy ustnej do żołądka, który jest ostatnim etapem odcinka przedjelitowego.

Oddychanie ryb

W skrzelach ryb biegną naczynia krwionośne, do których z wody przenika tlen, i z których uwalniany jest dwutlenek węgla.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Tlen (O₂) (podstawowy)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, najważniejszy element życia.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Układ wydalniczy (moczowy)

Układ wydalniczy (moczowy) jest odpowiedzialny za usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzep krwi tworzący się w żyłach głębokich kończyn dolnych, jeśli dotrze do płuc, może spowodować śmiertelny zator tętnicy płucnej.

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Added to your cart.