Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Układ limbiczny

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Biologia

Etykiety

Układ limbiczny, emocje, Aktywność instynktowne, zachowanie, pamięć, pamięć krótkotrwała, pamięć długoterminowa, adaptacja, motywacja, poczucie radości, agresywność, tożsamość płciowa, strach, wściekłość, opuszka węchowa, zakręt obręczy, migdał, hipokamp, sklepienie, podwzgórze, mózg, rdzeń kręgowy, nagroda, Kora mózgowa, człowiek, biologia

Powiązane treści

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego (układ wewnątrzwydzielniczy)

Gruczoły należące do układu wewnątrzwydzielniczego odpowiadają za produkcję hormonów, które następnie są wydzielane do krwioobiegu.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Nadnercze

Nadnercze to gruczoł wydzielania wewnętrznego odpowiedzialny za regulację homestazy i za odpowiedź organizmu na stres.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Added to your cart.