Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Układ Pluton-Charon

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Geografia

Etykiety

Układ Pluton-Charon, Pluton, Charon, Księżyce Plutona, Pas Kuipera, Układ Słoneczny, planeta karłowata, Słońce, Hydra, Wodnik, Kerberos, Styx, astronomia, geografia

Powiązane treści

Sceny

Układ Słoneczny

 • Słońce
 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • Pluton

Pluton był uważany za najmniejszą planetę Układu Słonecznego do 2006 roku. Jego średnica (2372 km) jest mniejsza od średnicy Księżyca. Obecnie jest największą planetą karłowatą. Średnia odległość Plutona od Słońca wynosi ok. 39,5 odległości Ziemi od Słońca, mierzonych w AU (jednostka astronomiczna).

Jego największym naturalnym satelitą jest Charon. W stosunku do Plutona jego wielkość jest znaczna (średnica: 1208 km), stosunek ich wielkości wynosi 2:1, dlatego układ Pluton-Charon był wcześniej nazywany podwójną planetą karłowatą.

Ze względu na stosunek ich masy (8: 1) i dużą odległość pomiędzy dwoma ciałami, środek ciężkości układu znajduje się poza Plutonem, więc zasadniczo krążą wokół siebie.

Średnia gęstość Plutona wynosi 1,87 g/cm³.

Zbudowany jest z materiałów skompresowanych w wysokiej temperaturze. Jego powierzchnia składa się głównie z zamrożonego azotu i metanu, które topią się w ciągu dnia i tworzą cienką atmosferę.

Średnia temperatura: -230 ° C
Okres orbitalny: ok. 248 lat ziemskich
Okres rotacji: 6,39 dni

Pluton posiada 5 znanych księżyców.

Definicja:

Planeta karłowata (plutoid): małe ciało niebieskie krążące wokół Słońca, które jest wystarczająco masywne, aby mieć kształt prawie kulisty, i nie oczyściło sąsiedztwa swojej orbity z innych względnie dużych obiektów. Rozmiar planet karłowatych jest pośredni między planetami a małymi ciałami niebieskimi.

Pluton

 • oś obrotu Plutona
 • linia prostopadła do płaszczyzny orbity Plutona
 • płaszczyzna orbity Plutona
 • orbita Plutona wokół Słońca
 • równik Plutona
 • 122°

Dane:

Średnica: 2372 km (0,19 średnicy Ziemi)

Masa: 1,305 · 10²² kg (0,0021 masy Ziemi)

Średnia gęstość: 1,87 g/cm³

Grawitacja powierzchniowa: 0,063 g

Liczba księżyców: 5

Średnia odległość od Słońca:
5 900 000 000 km = 39,5 AU =
5,5 godzin świetlnych

Długość orbity wokół Słońca: 36 530 000 000 km = 244,18 AU

Ekscentryczność elipsy wokół Słońca: 0,248 807 66

Czas obiegu wokół Słońca: około 248 lat

Satelita Charon

Księżyc Charon:

Średnia odległość od Plutona: 19 600 km

Średnica: 1208 km

Układ Pluton-Charon

 • Pluton
 • Charon
 • wspólny środek masy - Ze względu na stosunek masy Plutona do masy Charona (8:1) oraz dużą odległość między nimi, ich wspólny środek masy znajduje się poza Plutonem, a oba ciała niebieskie krążą wokół niego.

Orbita Plutona

 • Pluton
 • Słońce
 • średnia odległość od Słońca: 5 900 000 000 km
 • okres orbitalny: 248 lat
 • orbita Plutona - Orbita Plutona jest bardzo nachylona względem ekliptyki, tworząc kąt 17°. Nachylenie to jest największe w porównaniu do wszystkich znanych dużych planet w Układzie Słonecznym.
 • ekliptyka - Płaszczyzna orbity Ziemi wokół Słońca.

Animacja

 • oś obrotu Plutona
 • linia prostopadła do płaszczyzny orbity Plutona
 • płaszczyzna orbity Plutona
 • orbita Plutona wokół Słońca
 • 122°
 • Pluton
 • Charon
 • wspólny środek masy - Ze względu na stosunek masy Plutona do masy Charona (8:1) oraz dużą odległość między nimi, ich wspólny środek masy znajduje się poza Plutonem, a oba ciała niebieskie krążą wokół niego.
 • Pluton
 • Słońce
 • średnia odległość od Słońca: 5 900 000 000 km
 • okres orbitalny: 248 lat
 • orbita Plutona - Orbita Plutona jest bardzo nachylona względem ekliptyki, tworząc kąt 17°. Nachylenie to jest największe w porównaniu do wszystkich znanych dużych planet w Układzie Słonecznym.
 • ekliptyka - Płaszczyzna orbity Ziemi wokół Słońca.

Narracja

Do 2006 roku Pluton był sklasyfikowany jako dziewiąta najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym, leżąca najdalej od Słońca. Jednak w 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna ustanowiła nową definicję terminu "planeta". W świetle nowej definicji podobne do Plutona lodowe ciała niebieskie, znajdujące się na skraju Układu Słonecznego w Pasie Kuipera, zostały sklasyfikowane jako planety karłowate.

Odkryty w 1930 roku Pluton został nazwany na cześć rzymskiego boga świata podziemnego, w mitologii greckiej znanego jako Hades. Średnica Plutona stanowi blisko jedną piątą średnicy Ziemi, podczas gdy jego masa wynosi około 0,2% masy Ziemi.

Na powierzchni Plutona panuje bardzo niska średnia temperatura, spadająca do prawie -230 °C. Jego powierzchnia składa się z zamrożonego azotu i metanu, które topią się w ciągu dnia i tworzą cienką atmosferę.

Pluton podczas największego zbliżenia znajduje się prawie 30 razy dalej od Słońca niż Ziemia i prawie 50 razy, gdy jest w punkcie najdalszym od Słońca. Potrzebuje 6,39 dni ziemskich, aby obrócić się wokół własnej osi, podczas gdy obrót wokół Słońca wykonuje w ciągu 248 lat ziemskich. Oznacza to, że Pluton nie ukończył jeszcze połowy swojej orbity od czasu jego odkrycia. W 1989 roku znajdował się najbliżej Słońca, a teraz oddala się od niego.

Obecnie znamy 5 księżyców Plutona, z których największym jest Charon. Jego średnica stanowi prawie połowę średnicy Plutona, a jego masa zaledwie 1/8 masy Plutona. Charon swoją nazwę otrzymał z mitologii greckiej, na cześć boga-przewoźnika dusz. Przez wiele dziesięcioleci uważano, że Charon jest jedynym księżycem Plutona, lecz w 2005 roku odkryto kolejne 4 księżyce, które, ustawione według wielkości, to Hydra, Nix, Kerberos i Styx.

Pluton i Charon bardzo długo były uważane za podwójne planety karłowate, ze względu na ich niezwykły współczynnik masy i fakt, że ich wspólny środek masy znajduje się poza Plutonem.
Obrót Charona wokół własnej osi zajmuje tyle samo czasu, co obrót po orbicie wokół Plutona. Ponadto Pluton i Charon są w synchronizacji pełnej podczas obrotu, co oznacza, że obydwa ciała są stale zwrócone do siebie tymi samymi stronami.

Powiązane treści

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Ciekawostki geograficzne - Astronomia

Ta animacja przedstawia kilka ciekawych faktów dotyczących naszego Układu Słonecznego.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Jowisz

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, jego masa jest dwa i pół raza większa niż masa innch planet razem wziętych.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a

Warunki atmosferyczne nie mają wpływu na działanie kosmicznego teleskopu Hubble'a.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania Plutona i Pasa Kuipera.

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Saturn

Druga największa planeta Układu Słonecznego, rozpoznawalna dzięki charakterystycznym pierścieniom.

Uran

Licząc od Słońca 7 planeta typu jowiszowego czyli planeta gazowa.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Added to your cart.