Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Trichlorek fosforu PCl₃)

Trichlorek fosforu PCl₃)

Bezbarwna, przezroczysta ciecz, dymiąca w wilgotnym powietrzu.

Chemia

Etykiety

Trichlorek fosforu, Fosfor, Chemia nieorganiczna, Molekuła, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Trichlorek fosforu (PCl₃)

Ogólne informacje

Masa molowa: 137,35 g/mol

Temperatura topnienia: –92 °C

Temperatura wrzenia: 76 °C

Gęstość: 1,57 g/cm³

Właściwości

W wodzie trichlorek fosforu rozpuszcza się ulegając rozkładowi, jest dobrze rozpuszczalny w chloroformie i disiarczku węgla. Łatwo ulega utlenieniu do innych związków fosforu, np. pentachlorku fosforu czy siarczku trichlorku fosforu. Bierze udział w wielu reakcjach substytucji, jest głównym źródłem pozyskiwania organicznych związków fosforu.

Występowanie, otrzymywanie

Przemysłową metodą otrzymywania trichlorku fosforu jest bezpośrednie chlorowanie zawiesiny fosforu. Powstający w trakcie tego procesu trichlorek fluoru jest przez cały czas destylowany.

Zastosowanie

Wykorzystywany jest do otrzymywanie chlorkków kwasowych, organicznych związków fosforu, pentachlorku fosforu, chlorku fosforylu czy siarczku trichlorku fosforylu.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Chlor (Cl₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony gaz o nieprzyjemnym duszącym zapachu, silnie trujący.

Chlorek berylu (BeCl₂)

Stosowany jest w produkcji berylu i jako katalizator.

Fosfor czerwony

Fosfor czerwony jest alotropową odmianą fosforu.

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących jonów złożonych.

Chlorek srebra (AgCl)

Biały, krystaliczny związek chemiczny, który rozkłada się pod wpływem światła.

Added to your cart.