Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Transformator

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Fizyka

Etykiety

transformator, indukcja, kryza, uzwojenie wtórne, cewka, żelazne jądro, Linia transferu, Prąd przemienny, izolatorem, strumień, zasilacz, pale, sieć, Energia, prąd, Napięcie, Natęż. prądu, wymiana energii, prąd elektryczny, elektron, electro, maszyna, elektryczny, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Transformator

 • linia przesyłowa wysokiego napięcia - Napięcie elektryczne wynosi zwykle 120 kV. Przewody znajdują się na słupach stalowych o wysokości 25-40 m, a energia elektryczna przesyłana jest pomiędzy dwoma stacjami transformatorowymi, głównie poza terenem zabudowanym.
 • dystrybucja energii elektrycznej dla ludności cywilnej - Napięcie wynosi zwykle 0,4 kV. Transformatory umieszczone na słupach obniżają jeszcze napięcie do napięcia 230V, jakiego używa się w gospodarstwach domowych.
 • transformator - Zmienia napięcie elektryczne. W przypadku dostaw prądu dla ludności cywilnej zazwyczaj zmniejsza napięcie z 120 kV do 0,4 kV.

Konstrukcja

 • cewka - Zmiana napięcia elektrycznego zależy od ilości zwojów w cewce.
 • dom

Działanie

 • uzwojenie pierwotne - Prąd przemienny płynący przez uzwojenie pierwotne wywołuje stale zmieniające się pole magnetyczne w rdzeniu stalowym.
 • uzwojenie wtórne - Zmienne pole magnetyczne indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym. Stosunek napięć pierwotnych i wtórnych równa się stosunkowi liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do uzwojenia wtórnego cewki.
 • rdzeń

Uzwojenie pierwotne

Uzwojenie wtórne

Animacja

 • uzwojenie pierwotne - Prąd przemienny płynący przez uzwojenie pierwotne wywołuje stale zmieniające się pole magnetyczne w rdzeniu stalowym.
 • uzwojenie wtórne - Zmienne pole magnetyczne indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym. Stosunek napięć pierwotnych i wtórnych równa się stosunkowi liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do uzwojenia wtórnego cewki.
 • rdzeń

Narracja

Transformator umożliwia zmianę napięcia prądu przemiennego. W najprostszej postaci transformator składa się z dwóch cewek i wspólnego rdzenia stalowego. Prąd przemienny płynący w uzwojeniu pierwotnym wytwarza pole magnetyczne w rdzeniu stalowym, a zmienne pole magnetyczne rdzenia indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym. Stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego jest równy stosunkowi napięcia pierwotnego do wtórnego. Oznacza to, że jeżeli liczba zwojów uzwojenia wtórnego jest o połowę mniejsza od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego, to indukowane napięcie jest o połowę niższe od napięcia pierwotnego.

Prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym indukuje w rdzeniu stalowym pole magnetyczne zgodnie z regułą prawej ręki: jeśli ustawimy palce prawej ręki w kierunku przepływu prądu, kciuk będzie skierowany w stronę indukowanego pola magnetycznego bieguna północnego.

Zmieniając się pole magnetyczne w rdzeniu stalowym indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym zgodnie z regułą lewej ręki: jeśli skierujemy kciuk lewej ręki w kierunku strumienia pola magnetycznego, pozostałe palce wskażą kierunek prądu w cewce.

Transformatory są szeroko stosowane w praktyce. Transformatory zasilające nasze domostwa w prąd zmniejszają sięgające tysięcy voltów napięcie prądu płynącego w sieci wysokiego napięcia do 230 V, czyli do wartości używanej przez gospodarstwa domowe. Podobnie jak ładowarki do telefonów komórkowych, które też zawierają transformator przekształcający napięcie sieciowe 230 V na 15 V.

Powiązane treści

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Jak działa gramofon?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie gramofonu.

Kolej magnetyczna

Kolej magnetyczna jest jednym z najnowocześniejszych środków transportu naszych czasów, może poruszać się z prędkością powyżej 400 km/h.

Magnetron

Jednym z najważniejszych elementów kuchenki mikrofalowej jest magnetron (lampa mikrofalowa), który emituje promieniowanie mikrofalowe.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Prądnica (poziom średni)

Prądnica jest urządzeniem, które energię mechaniczną przetwarza na energię elektryczną.

Prądnica i silnik elektryczny

Prądnica służy do przekształcenia energii mechanicznej w energię elektryczną, w silniku elektrycznym natomiast energia elektryczna zamieniona zostaje na...

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód (zwój), w którym płynie prąd.

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne są obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Poznaj ich podstawowe rodzaje!

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Dzięki procesom elektrochemicznym, zachodzącym w akumulatorze kwasowo-ołowiowym, produkowany jest prąd elektryczny.

Bateria alkaliczna

W wyniku procesów elektrochemicznych wewnątrz baterii alkalicznej, powstaje prąd elektryczny.

Added to your cart.