Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Trans-pent-2-en (C₅H₁₀)

Trans-pent-2-en (C₅H₁₀)

Jest jednym z izomerów pentenu.

Chemia

Etykiety

Trans-pent-2-enu, izomeria geometryczna, alken, olefiny, węglowodory, nienasycone, izomerem konstytucyjnym, homologiczne serii, penten, izomer, dodatek, Polimeryzacja, benzyna, liczba oktanowa, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

E-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz, gęstszy od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest Z-but-2-en.

Z-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest E-but-2-en.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Ciecz o niskiej temperaturze wrzenia i nieprzyjemnym zapachu.

Pentan (C₅H₁₂)

Piąty człon szeregu homologicznego alkanów. Bezbarwna, łatwopalna ciecz.

Cyklopentan (C₅H₁₀)

Przedstawiciel szeregu homologicznego cytoalkanów.

Added to your cart.