Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Tornado

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Geografia

Etykiety

tornado, trąba powietrzna, wir, superkomórka, chmura, lejek, turbulencja, wiatr, burza z piorunami, cyklon, powietrze, prąd wznoszący, zniszczenie, deszcz, grad, tuba, Pogoda przodu, geografia fizyczna, geografia, natura, _javasolt

Powiązane treści

Sceny

Tornado

 • tornado
 • ściana chmury
 • pas zniszczenia
 • uszkodzone budynki
 • nienaruszone budynki

Tornada, zwane też trąbami powietrznymi, to gwałtownie wirujące kolumny powietrza, które łączą podstawę chmur burzowych z powierzchnią Ziemi. Średnica tornad waha się od kilku metrów do kilku kilometrów. Te krótkotrwałe, lecz o potężnej sile, wirujące wiatry są zdolne spowodować ogromne zniszczenia.

Obszary zagrożone

 • Pacyfik
 • Atlantyk
 • Ocean Indyjski
 • Ocean Arktyczny
 • ciepłe masy powietrza - Gorące, wilgotne masy powietrza z południa przemieszczają się blisko powierzchni.
 • zimne masy powietrza - Wiejący wysoko zachodni prąd powietrza; dostarcza chłodne, suche masy powietrza.
 • Afryka
 • Antarktyda
 • Australia i Oceania
 • Azja
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Europa

Tornada mogą tworzyć się na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Większość tornad zdarza się jednak na Wielkich Równinach w środkowej części Stanów Zjednoczonych, ze względu na cechy geograficzne tego regionu. Na tym terenie spotykają się masy powietrza o różnych właściwościach: zimne, suche powietrze z zachodu zderza się z ciepłym, wilgotnym powietrzem nadchodzącym z południa, z nad Zatoki Meksykańskiej.

Superkomórka

 • ciepłe masy powietrza
 • zimne masy powietrza
 • prąd wstępujący
 • wir poziomy
 • wir pionowy
 • wirowanie cykloniczny
 • grad
 • deszcz

Większość najbardziej niszczycielskich tornad formuje się w chmurach burzowych zwanych superkomórkami. Ich rozwój można powiązać z potężnymi pionowymi prądami wstępującymi powietrza w procesie konwekcji.

Wiatry wiejące na różnych wysokościach, z różną prędkością i kierunkiem tworzą zjawisko zwane ścinaniem wiatru. Zjawisko to polega na tworzeniu się wirującej kolumny powietrza w płaszczyźnie równoległej do powierzchni Ziemi. Konwekcyjna siła chmury burzowej unosi wirującą kolumnę powietrza ku górze. Po obu stronach prądu wstępującego tworzy się para wirów wirujących w przeciwnych kierunkach. Zazwyczaj wir cykloniczny, który na półkuli północnej obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, staje się centrum burzy, podczas gdy drugi zanika. W rezultacie powstaje pionowy wstępujący ruch powietrza, czyli mezocyklon.

Cykl rozwoju

 • prąd wstępujący - Po zewnętrznej stronie tornada powietrze wiruje do góry.
 • prąd zstępujący - W centrum powietrze napływa w kierunku powierzchni ziemi w miejsce powietrza wznoszącego się.
 • pył
 • lej

Tornada mogą tworzyć się, gdy wznoszący się wirowy ruch powietrza otrzymuje dodatkowy dopływ ciepłego i wilgotnego powietrza z powierzchni ziemi.

Masa powietrza wznoszącego się w superkomórce zostaje zastąpiona masą powietrza opadającego w środku wiru. Podczas gdy pionowy wir w superkomórce coraz bardziej zwęża się w kierunku dna, wirujące powietrze, przyciągane do osi obrotu, zaczyna coraz szybciej wirować. Jeśli ruch ten będzie wystarczająco intensywny, z superkomórki wyłoni się trąba. Gdy trąba dotrze do powierzchni ziemi, powstaje tornado.

Tornado zasysa kurz i odłamki z ziemi, sprawiając, że dolna część lejka staje się ciemniejsza. W większości przypadków intensywność tornada, a także jego średnica szybko maleją, aż do całkowitego zniknięcia.

Skala

 • EF0 - Stopień zniszczenia: dachy mogą zostać uszkodzone; gałęzie drzew mogą zostać połamane; drzewa o słabych korzeniach mogą zostać wyrwane z ziemi.
 • EF1 - Stopień zniszczenia: poważne uszkodzenia dachów; tłuczenie się okien; drzwi zostają uszkodzone; mobilne domy się przewracają.
 • EF2 - Stopień zniszczenia: kompletne konstrukcje dachowe zostają zerwane z budynków; domy mobilne są całkowicie zniszczone; duże drzewa zostają połamane lub wyrwane z korzeniami; mniejsze przedmioty dryfują w powietrzu.
 • EF3 - Stopień zniszczenia: całe piętra domów mogą zostać zniszczone; poważne uszkodzenia większych budynków; pociągi są poprzewracane; wszystkie drzewa są połamane lub wyrwane z korzeniami.
 • EF4 - Stopień zniszczenia: budynki zawalają się; konstrukcje dachowe, samochody dryfują w powietrzu.
 • EF5 - Stopień zniszczenia: zawalają się domy wielopoziomowe i żelbetowe, ciężkie pojazdy latają w powietrzu.
 • 105-137 km/h
 • 138-178 km/h
 • 179-218 km/h
 • 219-266 km/h
 • 267-321 km/h
 • ˃ 322 km/h
 • lekkie
 • umiarkowane
 • znaczne
 • ciężkie
 • druzgocące
 • nieprawdopodobne

Większość tornad trwa tylko kilka minut. Jednakże podczas tych kilku minut mogą spowodować znaczne szkody. Trzy czwarte wszystkich tornad nie osiąga prędkości 180 km/h. Przy tej prędkości powodują jedynie umiarkowane zniszczenia. Niemniej jednak, tornada osiągające prędkość kilkuset km/h mogą powodować ogromne zniszczenia, takie jak zawalenie się całych budynków.

Do scharakteryzowania tornad używa się sześciostopniową skalę Fujity, stworzoną i następnie ulepszoną przez urodzonego w Japonii amerykańskiego meteorologa. Skala kategoryzuje poziom intensywności tornad na podstawie zniszczeń zabudowy i siły wiatu.

Animacje

Powiązane treści

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których powstają chmury i opady.

Cyklony tropikalne

Cyklony są wirami powietrznymi o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których dochodzi do powstawania chmur i opadów.

Ciepły front, zimny front

Tam gdzie spotyka się zimne i ciepłe powietrze, powstaje zimny lub ciepły front.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży morskich i wiatry spływowe.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Added to your cart.