Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Topnienie i zamarzanie

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Chemia

Etykiety

topienie, zamrażanie, przejście fazowe, lód, woda, temperatura topnienia, temperatura zamarzania, stan materii, stały, ciecz, przenikania ciepła, utrata ciepła, temperatura, zmiana temperatury, egzotermiczny, endotermiczny, własność fizyczna, Krystalizacja, fizyka, chemia

Powiązane treści

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Klatrat metanu

Klatrat metanu (wodzian metanu) to biała, stała substancja, która powstaje w niskich temperaturach pod osadami podmorskimi przy znacznym ciśnieniu,...

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Termometr

Do pomiaru temperatury służą różne przyrządy, zwane termometrami.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie lodówki.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Added to your cart.