Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Tlen (O₂) (średni stopień)

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Chemia

Etykiety

tlen, Cząsteczka tlenu, homonuclear cząsteczka, Struktura obligacji, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, wiązanie pi, podwójne wiązanie, apolarny, warunek życia, oddychanie, powietrze, spalanie, tlenek, egzotermiczny, fotosynteza, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Ozon (O₃)

Alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Chlor (Cl₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony gaz o nieprzyjemnym duszącym zapachu, silnie trujący.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden niesparowany elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jony oksoniowe są odpowiedzialne za kwaśny odczyn roztworów

Jon podchlorynowy (OCl⁻)

Powstaje podczas odkażania wody chlorem.

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody w wyniku oddania przez nią protonu.

Nadtlenek wodoru (H₂O₂)

Związek chemiczny tlenu i wodoru. Bezbarwna, bezwonna ciecz, mająca gęstość wiekszą niż woda.

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe zapewnia przyjazny dla środowiska napęd samochodów. W wyniku utleniania wody i tlenu powstaje para wodna.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Siarkowodór (H₂S)

Bezbarwny, trujący gaz o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Siarkowodór zawierają także wody lecznicze i wody mineralne.

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Spalanie świecy

Świece wykorzystywano do oświetlania już od czasów starożytnych.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najczęściej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Z czego zbudowane jest ciało ludzkie?

Prezentacja zapoznaje nas ze składnikami ciała ludzkiego.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Tlen (O₂) (podstawowy)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, najważniejszy element życia.

Added to your cart.