Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Tkanki mięśniowe

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Biologia

Etykiety

tkanka mięśniowa, Tkanka, mięśnie gładkie, mięśnia sercowego, mięsień poprzecznie prążkowany, mięsień szkieletowy, Czynność mięśni, włókien mięśniowych, miocyte, komórki mięśniowe wrzecionowate, perystaltyka, człowiek, tkanki zwierzęce, biologia

Powiązane treści

Pytania

  • W którym typie mięśni aktyna i miozyna tworzą struktury mało uporządkowane?
  • Który typ mięśni połączony jest z kośćmi?
  • Która tkanka mięśniowa zbudowana jest z komórek wrzecionowatych?
  • Prawda czy fałsz?\nMięsień sercowy zbudowany z prostych włókien mających charakterystyczny poprzecznie prążkowany wygląd.
  • Który typ mięśni jest zdolny do dużego wysiłku i nie męczy się?
  • Prawda czy fałsz?\nBudowa poprzecznie prążkowana jest typowa wyłącznie dla mięśni poprzecznie prążkowanych.
  • Który typ mięśni bierze udział w ruchu ciała człowieka?
  • Gdzie znajdują się linie Ebertha?
  • Prawda czy fałsz?\nMięsień poprzecznie prążkowany zbudowany jest z wielojądrzastych włókien mięśniowych, w których nie ma oddzielnych komórek.

Sceny

Powiązane treści

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Odruchowa reakcja na ból

Odruchowa reakcja na ból jest refleksem rdzenia kręgowego, który służy ucieczce od szkodliwego bodźca.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Nabłonek

Nabłonek pokrywa wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ciała zwierząt.

Poziom organizacji żywej materii poniżej pojedynczego osobnika

Animacja prezentuje organizację żywej materii od poziomu pojedynczego osobnika przez organy, tkanki aż po poziom komórek.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca

Nasze serce samo wytwarza bodźce elektryczne koniecznie do czynności serca. Zapisując elektryczną aktywność serca otrzymujemy krzywą elektrokardiograficzną.

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Added to your cart.