Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Biologia

Etykiety

palenie, depozytu tar, rozedma, POChP, Rak płuc, tumor, rak płuc, zapalenie oskrzeli, nowotwór, duszność, powierzchni oddechowej, Substancje rakotwórcze, płuca, Układ oddechowy, drogi oddechowe, gardło, krtań, tchawica, oskrzela główne, oskrzele, pęcherzykowe sac, maska ​​tlenowa, papieros, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Płuca ze złogami substancji smolistych

POChP: przewlekłe zapalenie oskrzeli

 • zawężone oskrzeliki - Dym tytoniowy podrażnia śluzówkę, co powoduje ciągły stan zapalny śluzówk i jej zgrubienie. W konsekwencji powierzchnia oskrzeli i oskrzelików ulega zmniejszeniu, co prowadzi do ograniczenia przepływu powietrza.

Układ oddechowy

 • jama nosowa
 • krtań - Organ służący do wydawania dźwięków. Podczas jedzenia chrząstka krtani zapobiega dostawaniu się drobin pokarmowych z gardła do dróg oddechowych. Jedną z groźnych konsekwencji palenia tytoniu może być rak krtani.
 • tchawica - Zapewnia przepływ powietrza pomiędzy krtanią a płucami. Światło tchawicy utrzymują chrząstki tchawiczne, które mają kształt litery C.
 • oskrzela główne - Tchawica rozdziela się na oskrzela główne prawe i lewe, które wchodząc do płuc rozgałęziają się na coraz mniejsze oskrzela.
 • oskrzele - Cienkie rurki, które rozdzielają się na coraz drobniejsze rureczki, transportujące wdychane powietrze do pęcherzyków płucnych.
 • płuca - Narząd parzysty, służący do wymiany gazowej. Wraz z wdychanym powietrzem do krwi człowieka trafia tlen, a dwutlenek węgla wydalany jest z wydychanym powietrzem. Lewe płuco składa się z dwóch płatów, a prawe z trzech. Praca przepony i mięśni międzyżebrowych powoduje powiększenie klatki piersiowej, co prowadzi do zmiany objętości płuc.

Rak płuc

 • niekontrolowany podział komórek - Dym tytoniowy zawiera substancje kancerogenne, które uszkodzają DNA komórek, co często prowadzi do powstania mutacji i niekontrolowanego podziału komórek. To powoduje, że rozwija sie nowotwór.
 • powstawanie nowotworów - W konsekwencji niekontrolowanego podziału komórek może wykształcić się nowotwór, guz, który pokryty jest siatką naczyń krwionośnych. Nowotwór powoduje uszkodzenia sąsiednich tkanek.
 • przerzut - Komórki rakowe, przedostając się do układu naczyń krwionośnych lub limfatycznych, mogą rozsiewać się po calym organizmie i tworzyć guzy wtórne. Inna nazwa przerzutów to metastaza.
 • rak mózgu - Rak płuc powoduje często przerzuty do mózgu.
 • rak płuc

Dym tytoniowy zawiera substancje kancerogenne, które uszkodzają DNA komórek, co często prowadzi do powstania mutacji i niekontrolowanego podziału komórek. To powoduje, że rozwija sie nowotwór.

Nowotwory złośliwe poza niszczeniem tkanek zdolne są do powodowania przerzutów (metastazy): komórki rakowe, przedostając się do układu naczyń krwionośnych lub limfatycznych, mogą rozsiewać się po calym organizmie i tworzyć guzy wtórne.

POChP: rozedma płuc

 • zlane pęcherzyki płucne (emphysema) - Ciągły stan zapalny powoduje destrukcję ścianek pęcherzyków płucnych i ich zlewanie się ze sobą. Powierzchnia wymiany gazowej ulega zmniejszeniu, co może prowadzić do duszności, a nawet do śmierci na skutek niewydolności oddechowej.

POChP

Przez jamę nosową i gardło wdychane powietrze dostaje się do tchawicy. U swego dolnego końca tchawica dzieli się na oskrzela główne prawe i lewe, które w płucach rozdzielają się na mniejsze oskrzela, te zaś przechodzą w oskrzeliki. Oskrzeliki zakończone są pęcherzykami płucnymi (alveoli), w których przez cienki jednowarstwowy nabłonek zachodzi wymiana gazowa.

Palenie tytoniu może spowodować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która charakteryzuje się m.in. chronicznym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli lub chroniczny bronchit oznaczają ciągły stan zapalny oskrzelików, co objawia się uporczywym kaszlem. Błona śluzowa oskrzeli i oskrzelików ulega zgrubieniu, co ogranicza przepływ powietrza i powoduje uczucie dławienia i duszności.

Przyczyną rozedmy płuc jest przewlekły stan zapalny, który powoduje destrukcję ścianek pęcherzyków płucnych i ich zlewanie się ze sobą. Powierzchnia wymiany gazowej ulega zmniejszeniu, co prowadzi do odczuwania duszności i braku powietrza, tak jak w przypadku zapalenia oskrzeli.

POChP zdecydowanie obniża komfort życia: w ostrych przypadkach pacjenci bezustannie się duszą, zmuszeni są do korzystania z maski tlenowej. Choroba może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.

Powiązane treści

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Oddychanie ryb

W skrzelach ryb biegną naczynia krwionośne, do których z wody przenika tlen, i z których uwalniany jest dwutlenek węgla.

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzep krwi tworzący się w żyłach głębokich kończyn dolnych, jeśli dotrze do płuc, może spowodować śmiertelny zator tętnicy płucnej.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Added to your cart.