Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Sześcian

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Matematyka

Etykiety

kostka, wierzchołek, krawędź, twarz, przekątna wielokąta, przekątna wielościanu, sąsiadujące twarze, Geometria przestrzeni, matematyka

Powiązane treści

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać graniastosłupy, należące do brył geometrycznych, i ich typy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku na ile części zostanie podzielona przestrzeń.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Podział sześcianu

Wykonując podział sześcianu różnymi liniami podziału można badać parametry powstających brył.

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Siatki prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Układanie brył geometrycznych (w jednym kolorze)

Z jednakowych sześcianów należy ułożyć odpowiednie formy przestrzenne (bryły).

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich) istniejących w przestrzeni trójwymiarowej.

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami objętości.

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z rachunku prawdopodobieństwa.

Added to your cart.