Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Struktura Ziemi (poziom średni)

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Geografia

Etykiety

Ziemia, Struktura Ziemi, geosphere, atmosfera, biosfera, hydrosfera, litosfery, część Ziemi, Exosphere, termosfera, mezosfery, stratosfera, troposfera, kora, płaszcz, pedosfera, astenosfera, rdzeń, planeta, Fauna i flora, płyta kontynentalna, skorupa oceaniczna, zorza polarna, meteor, warstwa ozonowa, kontynent, ocean, gradientu geotermalnego, geografia, _javasolt

Powiązane treści

Pytania

 • Ile miliardów lat temu powstała Ziemia?
 • Według którego parametru układały się w powłoki różne materie Ziemi?
 • Na skutek czego układały się w powłoki różne materie Ziemi?
 • Które powłoki są powłokami zewnętrznymi?
 • Które powłoki są powłokami wewnętrznymi?
 • Czy hydrosfera jest powłoką ciągłą?
 • Co nazywamy gradientem geotermicznym?
 • Ile wynosi średnia wartość gradientu geotermicznego?
 • Ile wynosi temperatura egzosfery?
 • Na ile warstw można podzielić atmosferę pod względem ich zmian temperatury?
 • Która warstwa atmosfery odbija fale radiowe?
 • Gdzie znajduje się warstwa ozonowa?
 • Gdzie jest najzimniej w atmosferze?
 • W której warstwie atmosfery kumuluje się jej masa?
 • W której warstwie atmosfery odbywa się większość zjawisk pogodowych?
 • Z których dwóch powłok (części) zbudowana jest litosfera?
 • Co nazywamy astenosferą?
 • Czy to prawda,\nże grubość skorupy kontynentalnej i oceanicznej jest zmienna?
 • Czy to prawda,\nże atmosfera otacza resztę powłok ciągłą warstwą?
 • Czy to prawda,\nże hydrosfera otacza resztę powłok ciągłą warstwą?
 • Czy to prawda,\nże całość płaszcza ziemskiego jest w stanie stałym?
 • Czy to prawda,\nże jądro Ziemi składa się głównie z metali?
 • Czy to prawda,\nże egzosfera jest najrzadszą warstwą atmosfery?
 • Czy to prawda,\nże meteory wypalają się w troposferze?
 • Jak inaczej nazywa się powłoka gazowa zwana powietrzem?
 • Jak inaczej nazywa się powłoka wodna?

Sceny

Powiązane treści

Ciekawostki geograficzne - Geografia fizyczna

Ta animacja prezentuje kilka interesujących faktów z geografii fizycznej.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Jak działa odkurzacz?

Odkurzacz wytwarza niewielką próżnię i wciąga kurz, zasysając powietrze o większym ciśnieniu.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Nawigacja satelitarna

Do wyznaczenia aktualnej pozycji niezbędne są 4 spośród 24 satelitów tworzących system nawigacji.

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych wydostaje się ciepła (geotermalna) woda.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Rodzaje sztucznych satelit

Krążące wokół Ziemi sztuczne ciała niebieskie służą zarówno celom cywilnym jak i celom wojskowym.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Added to your cart.