Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Geografia

Etykiety

Ziemia, Struktura Ziemi, geosphere, atmosfera, hydrosfera, litosfery, biosfera, Fauna i flora, pedosfera, kora, płaszcz, rdzeń, część Ziemi, zorza polarna, meteor, warstwa ozonowa, kontynent, ocean, planeta, geografia

Powiązane treści

Sceny

Struktura warstw kulistych

 • atmosfera
 • atmosfera 0 km – 1000 km
 • biosfera
 • dolna warstwa atmosfery 0 km – 12 km
 • hydrosfera
 • pedosfera
 • skorupa ziemska
 • skorupa kontynentalna
 • rów oceaniczny
 • grzbiet śródoceaniczny
 • skorupa oceaniczna
 • płaszcz dolny
 • płaszcz górny
 • (30–2900 km)
 • płaszcz
 • jądro
 • płaszcz
 • (2900–6371 km)

Nasza planeta nie tylko na zewnątrz ma formę kulistą. W konsekwencji ruchu wirowego wokół własnej osi zbudowana jest z kulistych, nakładających się na siebie powłok, mających różne właściwości. Powierzchnia Ziemi pokryta jest od wierzchu zewnętrznymi powłokami, w środku natomiast wewnętrznymi.

Definicje pojęć:

Atmosfera: Najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi, będąca mieszanką gazów.

Pedosfera: Najbardziej zewnętrzna, niejednolita, luźna, żyzna warstwa skorupy ziemskiej, która jest źródłem wody i składników odżywczych roślin.

Hydrosfera: Niejednolita powłoka, na której znajdują się wody Ziemi w różnym stanie skupienia. Należą do niej wody podziemne zamknięte w skałach, wody płynące po powierzchni Ziemi, masy wód jezior, mórz i oceanów, jak również woda znajdująca się w atmosferze.

Biosfera: Przestrzeń zewnętrznej powłoki skalistej, dolnej części atmosfery i hydrosfera, w której występują organizmy żywe.

Skorupa ziemska: Zewnętrzna powłoka Ziemi, mająca najmniejszą masę i składająca się z litej skały.

Płaszcz ziemski: Warstwa Ziemi o grubości ok. 2900 km, znajdująca się między skorupą ziemską a jądrem. Strefa górna płaszcza jest w stanie wrzącej skały płynnej a dolna w stanie stałym.

Jądro: Wewnętrzna, bardzo gęsta część Ziemi, o przekróju ok. 7000 km, składająca się przede wszystkim z wrzącego żelaza i niklu.

Wycinek Ziemi

 • atmosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • jonizowana warstwa powietrza
 • zorza polarna
 • meteory
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontynent
 • ocean
 • biosfera
 • litosfera
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • płaszcz
 • 2900 km
 • 6373 km
 • jądro
 • atmosfera
 • 50 km
 • 12 km
 • warstwa ozonowa

Przekrój

 • jonizowana warstwa powietrza
 • zorza polarna
 • meteory
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontynent
 • ocean
 • biosfera
 • litosfera
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • płaszcz
 • 2900 km
 • 6373 km
 • atmosfera
 • litosfera
 • płaszcz
 • jądro
 • atmosfera
 • 50 km
 • 12 km
 • warstwa ozonowa

Animacja

 • atmosfera
 • atmosfera 0 km – 1000 km
 • biosfera
 • dolna warstwa atmosfery 0 km – 12 km
 • hydrosfera
 • pedosfera
 • skorupa ziemska
 • skorupa kontynentalna
 • rów oceaniczny
 • grzbiet śródoceaniczny
 • skorupa oceaniczna
 • płaszcz dolny
 • płaszcz górny
 • (30–2900 km)
 • płaszcz
 • atmosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 800–1000 °C
 • jonizowana warstwa powietrza
 • zorza polarna
 • meteory
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozonosfera
 • górna warstwa atmosfery
 • środkowa warstwa atmosfery
 • dolna warstwa atmosfery
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –15 °C
 • –50 °C
 • warstwa ozonowa
 • górna warstwa atmosfery
 • środkowa warstwa atmosfery
 • dolna warstwa atmosfery
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozonosfera
 • górna warstwa atmosfery
 • środkowa warstwa atmosfery
 • dolna warstwa atmosfery
 • kontynent
 • ocean
 • biosfera
 • litosfera
 • 30-60 km
 • 700 km
 • płaszcz górny
 • 30-60 km
 • 700 km
 • lekko plastyczna
 • skała stała
 • płaszcz dolny
 • 30-60 km
 • 700 km
 • skała stała
 • 2900 km
 • płaszcz
 • jądro zewnętrzne
 • 2900 km
 • 5100 km
 • ciekły
 • jądro wewnętrzne
 • 5100 km
 • 6373 km
 • skała stała
 • atmosfera
 • litosfera
 • płaszcz
 • jądro

Warstwy wewnętrzne

 • litosfera
 • płaszcz
 • jądro

Narracja

Trudno jest badać strukturę Ziemi, gdyż nawet najgłębiej przeprowadzane wiercenia sięgają zaledwie kilkadziesiąt kilometrów w głąb Ziemi, a więc jedynie dotykają powierzchni Ziemi, której promień wynosi 6371 km. Na powstałej 4,6 miliardów lat temu, będącej w stanie wrzenia Pra Ziemi, w wyniku stopniowego ochłodzenia i ruchu obrotowego, substancje stałe i gazowe oddzieliły się od siebie i zgodnie ze swoją gęstością ułożyły się w powłoki.

Powłoki dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne powłoki to powłoka gazowa, powłoka życia organicznego i powłoka wodna. Powłoki wewnętrzne to skorupa ziemska, płaszcz ziemski i jądro Ziemi.

Najbardziej zewnętrzna, najlżejsza, składająca się z gazów to powłoka gazowa czyli atmosfera. Nie można określić jej górnej granicy, na wysokości wielu dziesiątek tysięcy kilometrów bez ostrej granicy przechodzi w materię międzyplanetarną. W jej górnej granicy temperatura sięga ok.1000°C. W jej środkowej warstwie jest najzimniej bo -100°C. W górnej strefie dolnej warstwy atmosfery znajduje się warstwa ozonowa.

Spośród wewnętrznych powłok Ziemi skorupa ziemska znajduje się najbardziej na zewnątrz. Skorupa kontynentalna jest grubsza niż oceaniczna i jej skład jest bardziej urozmaicony. Jej górna warstwa jest bogata w krzemiany podczas gdy warstwa dolna jest bogatsza w metale i składa się ze skał o większej gęstości.

Płaszcz ziemski można podzielić na dwie strefy. Górny płaszcz ciągnie się w głąb do 700 kilometrów. Jego górna warstwa jest lita, wraz ze skorupą tworzy sztywną litosferę Ziemi. Jego dolną warstwę stanowi astenosfera. Dolny płaszcz ma litą strukturę, przesuwając się w nim ku dołowi stopniowo wzrasta ilość ciężkich pierwiastków metali. Płaszcz sięga głębokości 2900 kilometrów.

Poniżej znajduje się jądro, które również dzieli się na dwie strefy. Jądro zewnętrzne składa się z pierwiastków metali w stanie płynnym podczas gdy sztywne jądro wewnętrzne ma skład żelaza i niklu.

Powiązane treści

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Added to your cart.