Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Strefy czasowe

Strefy czasowe

Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe, w których obowiązuje jednakowy czas strefowy.

Geografia

Etykiety

Strefa czasowa, Czas strefowy, Greenwich, czas lokalny, Linia zmiana daty, UTC, Skoordynowany czas uniwersalny, Ziemia, Różnice czasowe, długość geograficzna, geografia

Powiązane treści

Sceny

Ziemia

 • południk początkowy (0°)
 • linia zmiany daty (180°)

Cała Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe w ten sposób, że szerokość równika (360°) podzielono na pasy o szerokości 15° każdy. Szerokość pasów spowodowana jest tym, że w ciągu godziny Ziemia obraca się wokół swojej osi właśnie o 15°. W ten sposób różnica czasu w sąsiednich strefach czasowych wynosi dokładnie 1 godzinę: na zachód jest o godzinę mniej, na wschód - o godzinę więcej.
W każdej strefie czasowej urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy).
Czas strefowy to średni czas słoneczny południka środkowego danej strefy.
Za początkową strefę czasową, od którego liczy się czas pozostałych stref, przyjęto umownie południk przechodzący przez Greenwich (strefa czasowa rozciągająca się pomiędzy długością 7,5° na zachód a 7,5° na wschód).
Linia zmiany daty to umowna linia, przebiegająca głównie wzdłuż południka 180°, przy przekraczaniu której z zachodu na wschód odejmujemy jeden dzień od bieżącej daty, przy poruszaniu się w przeciwnym kierunku dodajemy jeden dzień do bieżącej daty.

Czas strefowy

 • +0
 • +1
 • +2
 • +3
 • +4
 • +5
 • +6
 • +7
 • +8
 • +9
 • +10
 • +11
 • +12
 • –11
 • –10
 • –9
 • –8
 • –7
 • –6
 • –5
 • –4
 • –3
 • –2
 • –1
 • południk początkowy (0°)
 • linia zmiany daty (180°)
 • początkowa strefa czasowa

Strefa czasowa

 • południk początkowy (0°)
 • linia zmiany daty (180°)

Noc-dzień

 • rano
 • południe
 • popołudnie
 • północ
 • południk początkowy (0°)
 • linia zmiany daty (180°)

Powiązane treści

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Pomiar czasu

Pierwsze kalendarze i przyrządy do pomiaru czasu pojawiły się już w starożytnych cywilizacjach wschodnich.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Spirala czasu

Podczas zabawy, wydarzenia, o których się uczymy, możemy umieścić w odpowiednim czasowym przedziale historycznym.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt pochylenia promieni słonecznych.

Cienie

Zmiany warunków świetlnych w zależności od różnych pór roku. Pomiar wysokości na podstawie cienia.

Która godzina?

Dzięki tej grze możemy ćwiczyć korzystanie z zegarów analogowych i cyfrowych.

Added to your cart.