Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Nauka o sztukach wizualnych

Etykiety

Mykeny, Atreus, komora grobowa, grobowiec, Ula grób, skarbiec, Schliemann, Epoka Brązu, Wzgórze Panagitsa, Kreta, starożytność, Grecki

Powiązane treści

Sceny

Skarbiec

Spacer

Mykeny

Przekrój

  • droga procesyjna (dromos)
  • wejście (stomion)
  • komora grobowa (tolos)
  • wewnętrzna komora grobowa

Podróż w czasie

Animacja

  • droga procesyjna (dromos)
  • wejście (stomion)
  • komora grobowa (tolos)
  • wewnętrzna komora grobowa

Narracja

Mykeny były jednym z głównych ośrodków starożytnej cywilizacji greckiej, w późnej epoce brązu. Ten okres w greckiej historii jest często nazywany od nazwy miasta epoką mykeńską. To wspaniałe miasto i jego twierdza zostały odkryte w XIX wieku przez Heinricha Schliemanna, także odkrywcę ruin Troi. To jemu zawdzięczamy odkopanie słynnego grobowca, który nazwał skarbcem Atreusza, od imienia mitologicznego króla Myken, ojca Agamemnona i Menelaosa. Jednakże nie ma jeszcze naukowych dowodów, że ten gigantyczny grobowiec naprawdę powstał jako miejsce pochówku Atreusza.

Tolos to kamienny grobowiec na planie koła, przykryty pozornym sklepieniem kopułowym. Chociaż pierwsze tolosy zbudowano na Krecie, to w epoce brązu były one bardziej typowe dla regionu Morza Egejskiego. W Mykenach odkryto 9 tolosów. Ich konstrukcja składa się z trzech głównych części: drogi procesyjnej (dromos), wejścia (stomion) i rzeczywistej komory grobowej (tolos).

W przypadku skarbca Atreusza droga procesyjna (dromos) ma 36 metrów długości. Jej kamienne ściany dopasowują się do kształtu wzgórza Panagitsa. Wejście ma około 5,5 m wysokości i 2,5 m szerokości. Ogromna belka nadproża nad drzwiami waży 120 ton. Widoczny nad nią trójkąt, mający na celu odciążenie konstrukcji, jest uznawany jako poprzednik łuku. Wewnętrzna średnica kopuły wynosi około 14,5 metra i ma wysokość około 13 metrów. Kopuła została zbudowana z kamiennych bloków umieszczonych w 33 kręgach, wznoszących się koncentrycznie. Otwór po środku zakryto okrągłym kamieniem. Konstrukcję utrzymuje ciężar własny poszczególnych elementów, oraz precyzyjne dopasowanie kamieni. Podłoga pod kopułą wykonana jest z ubitej ziemi. Na prawo od wejścia jest małe przejście, prowadzące do komory grobowej, w której prawdopodobnie umieszczano zmarłych i ich skarby.

Kopuła, zbudowana w XIV lub XIII wieku p.n.e., prawdopodobnie przez ponad tysiąc lat była największą kopułą na świecie. Ciekawostką jest, że do dnia dzisiejszego, za wyjątkiem okrągłego kamienia na szczycie kopuły, wszystkie widoczne elementy są oryginalne, czyli mają ponad 3000 lat. Skarby, które mogły być złożone w grobowcu, prawdopodobnie zaginęły już w czasach starożytnych, gdyż archeolodzy nie znaleźli żadnych wartościowych przedmiotów podczas wykopalisk.

Powiązane treści

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Dolmen

Dolmeny znajdujące się na terenie dzisiejszej Holandii zostały zbudowane ponad pięć tysięcy lat temu.

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Legendarne budowle

Animacja prezentuje arcydzieła architektury, wzniesione przez człowieka na przestrzeni wieków.

Megalityczne kultury w Europie

Liczące wiele tysięcy lat budowle, wykonane z ogromnych kamiennych bloków, są tajemniczymi pamiątkami kultur megalitycznych.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać również dzisiaj.

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Wykopaliska archeologiczne, odkrycie ziemianki

Prowadzone w obecnych czasach duże roboty budowlane dostarczają mnóstwo pracy archeologom badającym pozostałości materialne.

Added to your cart.