Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Serce

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Biologia

Etykiety

serce, przedsionkowo, komora serca, Zastawki, mięśnia sercowego, dźwięki serca, Pulsowanie, wieńcowa, naczyniowego, żyła, zatoka wieńcowa, tętnica płucna, Układ krążenia, krążenie, krążenie płucne, Obieg krwi, Ciąg serca, zawór dwupłatkowy, organ, zamknięty układ krążenia, człowiek, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Jaka jest rola strun ścięgnistych?
 • Gdzie pompuje krew prawa komora?
 • Gdzie pompuje krew lewa komora?
 • Kiedy zamykają się zastawki tętnicy płucnej?
 • Kiedy zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe?
 • Gdzie pompują krew przedsionki?
 • Które żyły zawsze transportują krew bogatą w tlen?
 • Które żyły zawsze transportują krew bogatą w dwutlenek węgla?
 • Gdzie znajduje się zastawka dwudzielna?
 • Do której jamy dostaje się krew spływająca z organizmu człowieka?
 • Gdzie znajduje się zastawka trójdzielna?
 • Do której jamy dostaje się krew z płuc?
 • Z której jamy dostaje się krew do ciała?
 • Z której jamy dostaje się krew do płuc?

Sceny

Serce

 • ściana prawego przedsionka - Znajduje się tutaj węzeł zatokowo-przedsionkowy, ośrodek bodźcotwórczo-przewodzący. Przez żyłę główną górną i dolną do prawego przedsionka dostaje się zużyta (bogata w dwutlenek węgla) krew.
 • ściana prawej komory - Tętnicą płucną pompuje do płuc zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • ściana lewego przedsionka - Z płuc, przez żyłę płucną, do lewego przedsionka wraca świeża (bogata w tlen) krew.
 • ściana lewej komory - Mięsień sercowy jest w tym miejscu najgrubszy, ma ok. 1 cm. Aortą przekazuje krew (bogatą w tlen) do organizmu.
 • żyła główna górna - Transportuje do prawego przedsionka spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • żyła główna dolna - Transportuje do prawego przedsionka spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • zatoka wieńcowa - Aortą płynie świeża (bogata w tlen) krew z lewej komory.
 • tętnica płucna - Transportuje zużytą krew (bogatą w dwutlenek węgla) z lewej komory do płuc.
 • żyła płucna - Dostarcza świeżą (bogatą w tlen) krew z płuc do przedsionka.
 • tętnice wieńcowe - Dostarcza krew do mięśnia sercowego. Tętnice wieńcowe odchodzą od łuku aorty.

Położenie serca

 • serce - Narząd, który w spoczynku kurczy się rytmicznie ok. 70 razy. Każdego dnia kurczy się prawie 100 000 razy, a każda z komór pompuje ponad 7000 litrów krwi.

Serce i żyły

 • serce - Narząd, który w spoczynku kurczy się rytmicznie ok. 70 razy. Każdego dnia kurczy się prawie 100 000 razy, a każda z komór pompuje ponad 7000 litrów krwi.
 • obieg krwi

Struktura serca

 • prawy przedsionek - Zużyta krew (bogata w dwutlenek węgla) spływająca z organizmu dostaje się tu przez górną i dolną żyłę główną.
 • prawa komora - Tętnicą płucną dostarcza do płuc zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • lewy przedsionek - Przez żyłę płucną wraca tutaj świeża (bogata w tlen) krew.
 • lewa komora - Aortą transportuje do organizmu świeżą (bogatą w tlen) krew.
 • żyła główna górna - Transportuje spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew do prawego przedsionka.
 • żyła główna dolna - Transportuje spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew do prawego przedsionka.
 • zatoka wieńcowa - Aortą płynie świeża (bogata w tlen) krew z lewej komory.
 • tętnica płucna - Transportuje zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew z lewej komory do płuc .
 • żyła płucna - Transportuje świeżą (bogatą w tlen) krew z płuc do przedsionka.

Zastawki

 • zastawka dwudzielna - Znajduje się między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca. Podczas skurczu przedsionka pozostaje otwarta, krew przepływa do komory. Podczas skurczu komory pozostaje zamknięta, co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionka. Zastawki funkcjonują jak jednokierunkowe zawory.
 • zastawka trójdzielna - Znajduje się między prawym przedsionkiem i prawą komorą. Podczas skurczo przedsionka pozostaje otwarta, krew wpływa do komory serca. Podczas skurczu komory pozostaje zamknięta co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionka. Zastawki funkcjonują jak jednokierunkowe zawory.
 • struny ścięgniste - Napinają zastawki, zapobiegając otwarciu się zastawki i tym samym wstecznemu przepływowi krwi do przedsionków podczas skurczu komór.
 • mięśnie brodawkowate
 • zastawka półksiężycowata - Umiejscowione są w zatoce aorty i w ujściu tętnicy płucnej. Podczas skurczu komór pozostają otwarte. Podczas rozkurczu komór, kiedy zmniejsza się wewnętrzne ciśnienie, zamykają się, zapobiegając w ten sposób wstecznemu przepływowi krwi z żył do komór.

Animacja

 • ściana prawego przedsionka - Znajduje się tutaj węzeł zatokowo-przedsionkowy, ośrodek bodźcotwórczo-przewodzący. Przez żyłę główną górną i dolną do prawego przedsionka dostaje się zużyta (bogata w dwutlenek węgla) krew.
 • ściana prawej komory - Tętnicą płucną pompuje do płuc zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • ściana lewego przedsionka - Z płuc, przez żyłę płucną, do lewego przedsionka wraca świeża (bogata w tlen) krew.
 • ściana lewej komory - Mięsień sercowy jest w tym miejscu najgrubszy, ma ok. 1 cm. Aortą przekazuje krew (bogatą w tlen) do organizmu.
 • żyła główna górna - Transportuje do prawego przedsionka spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • zatoka wieńcowa - Aortą płynie świeża (bogata w tlen) krew z lewej komory.
 • tętnica płucna - Transportuje zużytą krew (bogatą w dwutlenek węgla) z lewej komory do płuc.
 • żyła płucna - Dostarcza świeżą (bogatą w tlen) krew z płuc do przedsionka.
 • tętnice wieńcowe - Dostarcza krew do mięśnia sercowego. Tętnice wieńcowe odchodzą od łuku aorty.
 • prawy przedsionek - Zużyta krew (bogata w dwutlenek węgla) spływająca z organizmu dostaje się tu przez górną i dolną żyłę główną.
 • prawa komora - Tętnicą płucną dostarcza do płuc zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • lewy przedsionek - Przez żyłę płucną wraca tutaj świeża (bogata w tlen) krew.
 • lewa komora - Aortą transportuje do organizmu świeżą (bogatą w tlen) krew.
 • żyła główna górna - Transportuje spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew do prawego przedsionka.
 • zatoka wieńcowa - Aortą płynie świeża (bogata w tlen) krew z lewej komory.
 • tętnica płucna - Transportuje zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew z lewej komory do płuc .
 • żyła płucna - Transportuje świeżą (bogatą w tlen) krew z płuc do przedsionka.
 • zastawka dwudzielna - Znajduje się między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca. Podczas skurczu przedsionka pozostaje otwarta, krew przepływa do komory. Podczas skurczu komory pozostaje zamknięta, co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionka. Zastawki funkcjonują jak jednokierunkowe zawory.
 • zastawka trójdzielna - Znajduje się między prawym przedsionkiem i prawą komorą. Podczas skurczo przedsionka pozostaje otwarta, krew wpływa do komory serca. Podczas skurczu komory pozostaje zamknięta co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionka. Zastawki funkcjonują jak jednokierunkowe zawory.
 • struny ścięgniste - Napinają zastawki, zapobiegając otwarciu się zastawki i tym samym wstecznemu przepływowi krwi do przedsionków podczas skurczu komór.
 • mięśnie brodawkowate
 • zastawka półksiężycowata - Umiejscowione są w zatoce aorty i w ujściu tętnicy płucnej. Podczas skurczu komór pozostają otwarte. Podczas rozkurczu komór, kiedy zmniejsza się wewnętrzne ciśnienie, zamykają się, zapobiegając w ten sposób wstecznemu przepływowi krwi z żył do komór.

Praca serca

 • prawy przedsionek - Zużyta krew (bogata w dwutlenek węgla) spływająca z organizmu dostaje się tu przez górną i dolną żyłę główną.
 • prawa komora - Tętnicą płucną dostarcza do płuc zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew.
 • lewy przedsionek - Przez żyłę płucną wraca tutaj świeża (bogata w tlen) krew.
 • lewa komora - Aortą transportuje do organizmu świeżą (bogatą w tlen) krew.
 • żyła główna górna - Transportuje spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew do prawego przedsionka.
 • żyła główna dolna - Transportuje spływającą z organizmu zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew do prawego przedsionka.
 • zatoka wieńcowa - Aortą płynie świeża (bogata w tlen) krew z lewej komory.
 • tętnica płucna - Transportuje zużytą (bogatą w dwutlenek węgla) krew z lewej komory do płuc .
 • żyła płucna - Transportuje świeżą (bogatą w tlen) krew z płuc do przedsionka.

Narracja

Układ krwionośny oplata cały nasz organizm i ma za zadanie dostarczanie krwi do każdej komórki naszego ciała. Serce jest głównym, umięśnionym, komorowym narządem naszego układu krwionośnego, który poprzez skurcze zabezpiecza stały przepływ krwi w małym i wielkim obiegu krwi. Układ zastawek serca zapewnia jednokierunkowy obieg krwi. Dzięki własnemu mechanizmowi samoregulacji oraz oddziaływaniu nerwów i wpływaniu hormonów serce jest w stanie przystosowywać się do zmiennego obciążenia.

Nasze serce jest osadzone w worku osierdziowym za mostkiem, nieco po lewej stronie środkowej linii klatki piersiowej, pomiędzy prawym a lewym płatem płucnym.

Kurczące się przeciętnie 72 razy na minutę serce przez cały okres życia człowieka kurczy się w przybliżeniu 2,5 miliona razy.

Serce anatomicznie składa się z prawej i lewej strony, obie dzielą się dalej na przedsionki i komory, a więc serce jest narządem czterojamowym. Przedsionki służą przyjmowaniu krwi dostarczanej przez żyły i przekazują ją do komór. Zadaniem komór jest wypompowywanie krwi do wychodzących z serca tętnic. Przedsionki i komory pracują jednocześnie. Gdy przedsionki kurczą się, wówczas komory są rozkurczone i odwrotnie.

Naczynia wieńcowe dostarczają sercu dotlenioną krew, gdyż prawidłowe działanie mięśnia sercowego zależy od dostarczenia sercu tlenu i składników odżywczych. Za rytmiczną pracę serca odpowiada znajdujący się w sercu układ bodźcoprzewodzący. Oznacza to, że serce do pobudzania i przekazywania bodźców nie potrzebuje zewnętrznego sterowania. Mimo tego, dzięki zewnętrznemu unerwieniu jest połączone z ośrodkowym układem nerwowym.

Poszczególne części serca rodzielane są od siebie zastawkami, które zapewniają jednokierunkowy przepływ krwi. Lewy przedsionek i lewą komorę oddziela zastawka dwudzielna, której dwa dokładnie zamykające płatki pełnią rolę zaworów. Prawy przedsionek i prawą komorę oddzieła składająca się z trzech płatków zastawka trójdzielna.

Zastawki, pokryte fałdem wsierdzia, przymocowane są strunami ścięgnistymi do mięśni brodawkowatych ścian komór.

Gdy przedsionki kurczą się zastawki się otwierają, a krew bez przeszkód przepływa z przedsionków do komór. Gdy przedsionki są rozluźnione, a komory się kurczą wówczas zatawki mitralne zamykają się, zapobiegając tym samym cofaniu się krwi z komór do przedsionków.

Dalsze zastawki znajdują się u ujściu tętnic wychodzących z serca, są to zastawki półksiężycowate. Podczas rozkurczu komory kieszonki wypełniają się cofającą się z żył krwią, ich brzegi wygładzają się i zamykają zastawki, zapobiegając tym samym cofaniu się krwi z tętnic do komór.

Powiązane treści

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Adrenalina (poziom zaawansowany)

Adrenalina, zwana inaczej epinyfryną jest produkowana w naszym organiźmie w sytuacji stresowej i odgrywa ważną rolę w powstawaniu reakcji "walcz-lub-uciekaj".

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Budowa serca

Animacja zapoznaje nas z położeniem, budową i funkcją serca, centralnego narządu układu krwionośnego.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Naczynia krwionośne

Trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych, z których składa się układ krwionośny organizmu, to tętnice, żyły i naczynia włosowate (kapilary).

Odcinek przedjelitowy

Pokarm podczas przełykania dostaje się z jamy ustnej do żołądka, który jest ostatnim etapem odcinka przedjelitowego.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Układ limfatyczny

Naczynia limfatyczne doprowadzają limfę do krwiobiegu, a węzły chłonne odgrywają ważną rolę w działaniu układu odpornościowego.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Układ wydalniczy (moczowy)

Układ wydalniczy (moczowy) jest odpowiedzialny za usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzep krwi tworzący się w żyłach głębokich kończyn dolnych, jeśli dotrze do płuc, może spowodować śmiertelny zator tętnicy płucnej.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Added to your cart.