Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Serce

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Biologia

Etykiety

serce, przedsionkowo, komora serca, Zastawki, mięśnia sercowego, dźwięki serca, Pulsowanie, wieńcowa, naczyniowego, żyła, zatoka wieńcowa, tętnica płucna, Układ krążenia, krążenie, krążenie płucne, Obieg krwi, Ciąg serca, zawór dwupłatkowy, organ, zamknięty układ krążenia, człowiek, biologia

Powiązane treści

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Adrenalina (poziom zaawansowany)

Adrenalina, zwana inaczej epinyfryną jest produkowana w naszym organiźmie w sytuacji stresowej i odgrywa ważną rolę w powstawaniu reakcji "walcz-lub-uciekaj".

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Budowa serca

Animacja zapoznaje nas z położeniem, budową i funkcją serca, centralnego narządu układu krwionośnego.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Naczynia krwionośne

Trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych, z których składa się układ krwionośny organizmu, to tętnice, żyły i naczynia włosowate (kapilary).

Odcinek przedjelitowy

Pokarm podczas przełykania dostaje się z jamy ustnej do żołądka, który jest ostatnim etapem odcinka przedjelitowego.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Układ limfatyczny

Naczynia limfatyczne doprowadzają limfę do krwiobiegu, a węzły chłonne odgrywają ważną rolę w działaniu układu odpornościowego.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Układ wydalniczy (moczowy)

Układ wydalniczy (moczowy) jest odpowiedzialny za usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzep krwi tworzący się w żyłach głębokich kończyn dolnych, jeśli dotrze do płuc, może spowodować śmiertelny zator tętnicy płucnej.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Added to your cart.