Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Organiczny związek chemiczny o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, znany powszechnie jako cukier.

Chemia

Etykiety

sacharoza, buraczany, cukier trzcinowy, węglowodan, disacharydem, nieredukujących, karmelizacja, karmel, buraków cukrowych, trzcina cukrowa, chemia, Chemia organiczna

Powiązane treści

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Beta-D-fruktoza (cukier owocowy) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza, znana również jako cukier owocowy, to najsłodszy węglowodan prosty.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

Jest podstawowym związkiem energetycznym dla komórek.

Glukoza tworząca związki pierścieniowe.

Animacja ilustruje powstanie pierścieniowej struktury D-glukozy (alfa i beta) w formie otwartołańcuchowej.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.