Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Rodzaje prostopadłościanów

Rodzaje prostopadłościanów

Za pomocą przedmiotów codziennego użytku możemy obserwować różne rodzaje prostopałościanów.

Matematyka

Etykiety

Prostopadłościan, Pryzmat kwadratowych, kostka, grupowanie prostopadłościanów, grupa, Grupowanie, matematyka

Powiązane treści

Sceny

Rodzaje prostopadłościanów

  • prospopadłościany
  • graniastosłupy prawidłowe czworokątne
  • sześciany

Jednym ze sposobów grupowania prostopadłościanów jest rozróżnianie w oparciu o własności ich budowy.

Prostopadłościan to graniastosłup, którego podstawa jest prostokątem.

Graniastosłupy czworokątne są szczególnym rodzajem prostopadłościanów.

Graniastosłup czworokątny to prostopadłościan o kwadratowej podstawie. Oznacza to, że ściana przeciwległa jest również kwadratem. Jeśli nie ma więcej kwadratowych ścian, to pozostałe 4 ściany są przystającymi prostokątami.

Sześciany są szczególnym rodzajem graniastosłupów czworokątnych, dlatego należą do oddzielnej kategorii.

Sześcian to prostopadłościan z sześcioma kwadratowymi ścianami. Innymi słowy, sześcian to taki graniastosłup czworokątny, w którym wysokość i długość krawędzi podstawy są równe.

Albo: sześcian to prostopadłościan z co najmniej 3 kwadratowymi ścianami. Jeśli spośród nich dwie ściany będące naprzeciwko siebie są kwadratami, mamy graniastosłup czworokątny, a więc trzecia powierzchnia jest boczną powierzchnią graniastosłupa. Innymi słowy, sześcian jest szczególnym przypadkiem graniastosłupa, gdzie wszystkie powierzchnie są przystającymi kwadratami.

Jeśli spośród 3 kwadratów żadne dwa kwadraty nie znajdują się naprzeciwko siebie, to znaczy, że mają one wspólny wierzchołek. Będąc prostokątami, wszystkie ich przeciwległe powierzchnie są przystające, więc są one również kwadratami.

Powiązane treści

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Prostopadłościan (ćwiczenia)

Wierzchołki prostopadłościanu w jednoznaczny sposób pomagają określić jego krawędzie, przekątne i boki.

Sieć prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z rachunku prawdopodobieństwa.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Pokój Amesa

To szczególne pomieszczenie, które pokazuje oddziaływanie odczuwalnej odległości na pozorne wielkości.

Układanie sześcianu

Sześcian ułożony z jednakowych kostek na podstawie wzorów oprócz widzenia przestrzennego rozwija również inne umiejętności.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami objętości.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać należące do brył geometrycznych graniastosłupy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich) istniejących w przestrzeni trójwymiarowej.

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest skonstruowanie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Added to your cart.