Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Rodzaje prostopadłościanów

Rodzaje prostopadłościanów

Za pomocą przedmiotów codziennego użytku możemy obserwować różne rodzaje prostopałościanów.

Matematyka

Etykiety

Prostopadłościan, Pryzmat kwadratowych, kostka, grupowanie prostopadłościanów, grupa, Grupowanie, matematyka

Powiązane treści

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Prostopadłościan (ćwiczenia)

Wierzchołki prostopadłościanu w jednoznaczny sposób pomagają określić jego krawędzie, przekątne i boki.

Siatki prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z rachunku prawdopodobieństwa.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Pokój Amesa

To szczególne pomieszczenie, które pokazuje oddziaływanie odczuwalnej odległości na pozorne wielkości.

Układanie sześcianu

Sześcian ułożony z jednakowych kostek na podstawie wzorów oprócz widzenia przestrzennego rozwija również inne umiejętności.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami objętości.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać należące do brył geometrycznych graniastosłupy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich) istniejących w przestrzeni trójwymiarowej.

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Added to your cart.