Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Chemia

Etykiety

Reakcja łańcuchowa, rozszczepienie, energia atomowa, spontaniczne rozszczepienie, rozszczepienia wywołanej, Radioaktywność, Rozpad radioaktywny, Pluton, Uran, Promieniowanie neutronowe, materiał rozszczepialny, pręt paliwowy, izotop, reaktor atomowy, Bomba atomowa, masa Krytyczna, jądro, zanieczyszczenie promieniowaniem, strategia wojskowa, chemia

Powiązane treści

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Laboratorium Marii Curie

Maria Curie jako jedyna dostała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, stając się prawdopodobnie najbardziej znaną kobietą w historii nauki.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Added to your cart.