Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Radioaktywność

Radioaktywność

Radioaktywnością nazywamy proces rozpadu nietrwałych jąder atomowych.

Fizyka

Etykiety

Radioaktywność, Rozpad radioaktywny, Becquerel, źródło promieniowania, pierwiastek radioaktywny, jądro, Curie, Rutherford, promieniowanie, Radioterapia, choroby popromiennej, Cząstka alfa, Cząstka Beta, promieniowanie gamma, promieniowanie alfa, promieniowanie beta, fizyki cząstek, Fizyka kwantowa, cząstka, tumor, elektromagnetyczny, nietrwały, mechanika kwantowa, Kvantum, fizyka

Powiązane treści

Bomba atomowa (1945)

Bomba atomowa jest jedną z najbardziej niszczycielskich broni w czasach ludzkości.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Fizycy, którzy zmienili świat

Działalność tych wybitnych naukowców miała olbrzymi wpływ na rozwój fizyki.

Laboratorium Marii Curie

Maria Curie jako jedyna dostała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, stając się prawdopodobnie najbardziej znaną kobietą w historii nauki.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Rodzaje fal

Fale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Zasada działania PET-CT

PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna) pozwala na bezinwazyjne uzyskiwanie wizualnych informacji o budowie anatomicznej i działaniu narządów wewnętrznych...

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Niesporczak

Niesporczaki są w stanie przeżyć ekstremalnie trudne warunki, przeżyłyby nawet w przestrzeni kosmicznej.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Added to your cart.