Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Prostopadłościan

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Matematyka

Etykiety

Prostopadłościan, wierzchołek, krawędź, twarz, przekątna wielokąta, przekątna wielościanu

Powiązane treści

Prostopadłościan (ćwiczenia)

Wierzchołki prostopadłościanu w jednoznaczny sposób pomagają określić jego krawędzie, przekątne i boki.

Rodzaje prostopadłościanów

Za pomocą przedmiotów codziennego użytku możemy obserwować różne rodzaje prostopałościanów.

Siatki prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać należące do brył geometrycznych graniastosłupy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z rachunku prawdopodobieństwa.

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Podział sześcianu

Wykonując podział sześcianu różnymi liniami podziału można badać parametry powstających brył.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Układanie sześcianu

Sześcian ułożony z jednakowych kostek na podstawie wzorów oprócz widzenia przestrzennego rozwija również inne umiejętności.

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami objętości.

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku na ile części zostanie podzielona przestrzeń.

Added to your cart.