Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Projektowanie i budowa autostrady

Projektowanie i budowa autostrady

Na autostradzie mamy możliwość poruszania się na jezdni kilkupasmowej.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

Autostrada, droga, Transport drogowy, transport pasażerski, transportu towarów, jezdnia, droga dwujezdniowa, rezerwacja centralna, Autostrada obszar usług, pasa ruchu, twarde ramię, Sieć drogowa, barierka, asfalt, samochód, ciężarówka, camion, historia transportu, transport lądowy, transport, geografia

Powiązane treści

Sceny

Autostrada

Pasy

Definicje:

Pas ruchu: Pasów jezdni o szerokości wystarczającej do bezpiecznego poruszania się rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Zewnętrzny i wewnętrzny pas ruchu: Autostrada posiada co najmniej dwupasmowe odrębne jezdnie dla ruchu w obu kierunkach

Pasy pomocnicze: Do tej kategorii należą pas rozbiegowy, pas wyłączania z ruchu i dodatkowy pas ruchu na wzniesieniach.

Pas rozbiegowy: część jezdni po skrzyżowaniu z inną drogą, oddzielona od pozostałych pasów ruchu oznaczeniem drogowym, pozwalająca pojazdom włączającym się do ruchu na przyspieszenie do prędkości ruchu tranzytowego.

Pas wyłączania z ruchu: część jezdni przed skrzyżowaniem z inną drogą, która jest oddzielona od pozostałych pasów ruchu oznaczeniem drogowym, pozwalająca pojazdom płynnie i bezpiecznie zwolnić do prędkości odpowiedniej do zjazdu z pasa ruchu, po którym się poruszały.

Dodatkowy pas ruchu na wzniesieniach: wznosząca się część jezdni, zaprojektowana z prawej strony zasadniczego pasa ruchu, przeznaczona dla pojazdów, których prędkość maleje w trakcie pokonywania wzniesienia. Ten pas oznaczony jest przez znaki i oznaczenia drogowe.

Pas awaryjny: biegnie wzdłuż prawego pasa ruchu. Przeznaczony jest dla pojazdów, które z przyczyn technicznych lub w innych nagłych przypadkach muszą się zatrzymać.

Środkowy pas dzielący: obszar rozdzielający pasy jezdni przeznaczone dla ruchu w przeciwnych kierunkach.

Węzły drogowe: krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy.

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y)

 • stacja benzynowa
 • parking dla autobusów i ciężarówek
 • parking dla samochodów osobowych
 • ława, stół
 • restauracja, motel
 • pojemnik na odpady

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) należą do obiektów usługowych przynależnych do autostrady. Istnieją dwa rodzaje MOP-ów, budowanych wzdłuż autostrady.

Główny MOP: wszystkie główne miejsca obsługi podróżnych muszą mieć stację benzynową i obiekty gastronomiczno-handlowe. Co drugi główny MOP musi posiadać obiekty sanitarne i plac zabaw. Miejsca noclegowe są budowane na zasadzie indywidualnej. Zalecana odległość pomiędzy głównymi obszarami obsługi wynosi co 30-40 km.

Mały MOP: MOP-y o niewielkiej powierzchni usługowej muszą posiadać oświetlenie uliczne, wodę pitną, toalety, pojemniki na odpady, a także stoły i ławki do odpoczynku. Małe MOP-y buduje się w odległości 10-12 km.

Przekrój

 • asfalt - Jego grubość jest określana w zależności od obciążenia. Zwykle układa się dwie lub trzy warstwy asfaltu. Składa się on z kruszywa, bitumenu, mączki kamiennej i piasku.
 • grunt
 • rów odprowadzający wodę - Biegnie wzdłuż drogi, jego zadaniem jest odprowadzanie wody.
 • barierka - Może być wykonana z metalu lub betonu.
 • środkowy pas dzielący - Obszar środkowy oddzielający przeciwległe pasy jezdni.
 • pas awaryjny - Biegnie wzdłuż prawego pasa ruchu. Przeznaczony jest dla pojazdów, które z przyczyn technicznych lub w innych nagłych przypadkach muszą się zatrzymać.
 • pas bezpieczeństwa - Pas ten biegnie obok pasa awaryjnego i wewnętrznego pasa ruchu.

Warstwy

 • warstwa ścieralna - Wierzchnia, najcieńsza warstwa asfaltu. Posiada wysoką odporność na ścieranie i tarcie, ale ma małą wytrzymałość na obciążenia.
 • warstwa wiążąca - Środkowa warstwa asfaltu. Jest wysoce odporna na odkształcenia.
 • warstwa nośna - Najgrubsza, dolna warstwa asfaltu. Jej funkcją jest równomiernie rozłożenie obciążenia na warstwę spodnią.
 • kruszywo warstwa spodnia - Może być wykonana z różnych materiałów, np. kruszonego kamienia, rozdrobnionego betonu, żwiru, itp. Materiał układany jest i ugniatany w kilku warstwach. Po sprasowaniu powierzchni, nie powinna się ona dalej zapadać.
 • podbudowa - Podtrzymuje i chroni całą konstrukcję drogową. Ma najdłuższą żywotność ze wszystkich warstw.
 • grunt

Animacja

 • stacja benzynowa
 • parking dla autobusów i ciężarówek
 • parking dla samochodów osobowych
 • ława, stół
 • restauracja, motel
 • pojemnik na odpady
 • ława, stół
 • toaleta
 • parking
 • pojemnik na odpady
 • warstwa ścieralna - Wierzchnia, najcieńsza warstwa asfaltu. Posiada wysoką odporność na ścieranie i tarcie, ale ma małą wytrzymałość na obciążenia.
 • warstwa wiążąca - Środkowa warstwa asfaltu. Jest wysoce odporna na odkształcenia.
 • warstwa nośna - Najgrubsza, dolna warstwa asfaltu. Jej funkcją jest równomiernie rozłożenie obciążenia na warstwę spodnią.
 • kruszywo warstwa spodnia - Może być wykonana z różnych materiałów, np. kruszonego kamienia, rozdrobnionego betonu, żwiru, itp. Materiał układany jest i ugniatany w kilku warstwach. Po sprasowaniu powierzchni, nie powinna się ona dalej zapadać.
 • podbudowa - Podtrzymuje i chroni całą konstrukcję drogową. Ma najdłuższą żywotność ze wszystkich warstw.
 • grunt
 • rów odprowadzający wodę - Biegnie wzdłuż drogi, jego zadaniem jest odprowadzanie wody.
 • barierka - Może być wykonana z metalu lub betonu.
 • środkowy pas dzielący - Obszar środkowy oddzielający przeciwległe pasy jezdni.
 • pas awaryjny - Biegnie wzdłuż prawego pasa ruchu. Przeznaczony jest dla pojazdów, które z przyczyn technicznych lub w innych nagłych przypadkach muszą się zatrzymać.
 • pas bezpieczeństwa - Pas ten biegnie obok pasa awaryjnego i wewnętrznego pasa ruchu.

Narracja

Autostrady to drogi najwyższej klasy, przeznaczone wyłącznie dla ruchu kołowego. Łączą ze sobą różne części i regiony kraju. Mają odrębne pasy dla ruchu w przeciwnych kierunkach i są fizycznie oddzielone od siebie.

Inne drogi i linie kolejowe mogą się krzyżować jedynie na oddzielnych poziomach. Odległość między węzłami musi wynosić co najmniej 2 km.

Pasy ruchu o przeciwnych kierunkach są oddzielone od siebie środkowym pasem dzielącym. Autostrady mają co najmniej dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przy węzłach są zbudowane oddzielne pasy ruchu służące do bezpiecznego wjazdu i zjazdu z autostrady. Są to tak zwane pasy rozbiegowe i pasy wyłączania z ruchu. Po prawej stronie zewnętrznego pasa ruchu znajduje się pas awaryjny. Dwa poziomy węzła drogowego połączone są ze sobą łącznicami.

Postoje na autostradzie dozwolone są jedynie na wyznaczonych do tego celu parkingach. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) należą do obiektów usługowych należących do autostrady. Dwa rodzaje MOP-ów, budowanych wzdłuż autostrady to MOP-y duże i małe. Wszystkie duże miejsca obsługi podróżnych muszą mieć stację benzynową i obiekty gastronomiczno-handlowe. Zalecana odległość między dużymi miejscami obsługi to 30-40 km.

Małe MOP-y o niewielkiej powierzchni muszą posiadać oświetlenie uliczne, wodę pitną, toalety, pojemniki na odpady, a także stoły i ławki do odpoczynku. Małe MOP-y buduje się w odległości 10-12 km.

Wszystkie autostrady składają się z takich samych elementów konstrukcyjnych. Po prawej stronie prawego pasa ruchu należy zbudować pas awaryjny, zaś pasy bezpieczeństwa muszą być zrobione po lewej stronie lewego pasa ruchu, oraz po prawej stronie pasa awaryjnego. Pochyła powierzchnia poza barierką, jak również środkowy pas dzielący służą jako pas odprowadzający wodę.

Warstwy autostrady są następujące: podbudowa podtrzymuje całą strukturę. Bezpośrednio na podbudowę układane jest kruszywo, sprasowana warstwa spodnia. Może być wykonana z różnych materiałów, tj. tłuczni lub kruszonego betonu. Na to kładziona jest najgrubsza, dolna warstwa nośna asfaltu. Środkowa warstwa asfaltu jest warstwą wiążącą, a najcieńsza powierzchniowa warstwa asfaltu to warstwa ścieralna.

Powiązane treści

Sieci transportowe

Prezentacja głównych dróg i węzłów lądowych, wodnych i powietrznych.

Autobus

Autobusy są ważnym elementem komunikacji miejskiej.

Benz Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Automobil skonstruowany przez niemieckiego inżyniera uznany jest za pierwszy pojazd napędzany silnikiem spalinowym.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Prędkość, wygoda i ekonomiczna eksploatacja były głównymi aspektami podczas planowania przez firmę Bombardier małego samolotu pasażerskiego.

Budowa samochodu osobowego

Animacja prezentuje budowę, wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcję samochodu osobowego.

Jak działa mechanizm różnicowy?

Mechanizm różnicowy umożliwia kołom na jednej osi uzyskiwanie różnych prędkości obrotowych względem siebie, co pozwala pojazdowi poruszać się po łuku.

Lotnisko

Lotnisko zapewnia infrastrukturę i usługi niezbędne do obsługi startów i lądowań samolotów.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, począwszy od wydobycia surowców, a skończywszy na wykorzystaniu ostatecznego produktu.

Rozwój samochodów

Animacja prezentuje rozwój samochodów od początków po dzień dzisiejszy.

Rozwój transportu towarowego

Animacja prezentuje rozwój form transportu towarowego od wozu konnego po nowoczesne tiry.

Transport drogowy, ciągnik siodłowy

Samochody ciężarowe są niezwykle ważnymi środkami transportu lądowego.

Added to your cart.