Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Produkcja cementu

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Geografia

Etykiety

produkcja cementu, cement, produkcja, fabryka cementu, beton, spoiwo, klinker, zanieczyszczenie środowiska, Efekt cieplarniany, budowa, glina, wapień, piasek, kurz, dwutlenek węgla, społeczeństwo, Energia, przemysł, globalne ocieplenie, geografia, technika

Powiązane treści

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Nowoczesny budynek biurowy

Przy projektowaniu nowoczesnych biurowców ważnym aspektem jest oszczędność energii i użytkowanie przyjazne dla środowiska.

Gmach Opery (Sydney, 1973)

Pod względem kształtu i położenia budynek Opery w australijskim mieście jest jednym z najbardziej wyjątkowych budynków operowych świata.

Projektowanie i budowa autostrady

Na autostradzie mamy możliwość poruszania się na jezdni kilkupasmowej.

Mur berliński (1961-1989)

Mur będący symbolem podziału i represji, podzielił nie tylko miasto, ale również wiele rodzin.

Added to your cart.