Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Produkcja cementu

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, począwszy od wydobycia surowców, a skończywszy na wykorzystaniu ostatecznego produktu.

Geografia

Etykiety

produkcja cementu, cement, produkcja, fabryka cementu, beton, spoiwo, klinker, zanieczyszczenie środowiska, Efekt cieplarniany, budowa, glina, wapień, piasek, kurz, dwutlenek węgla, społeczeństwo, Energia, przemysł, globalne ocieplenie, geografia, technika

Powiązane treści

Sceny

Obiekty przemysłowe

 • kopalnia gliny - Surowce wydobywane są metodą odkrywkową.
 • kopalnia wapienia - Surowce wydobywane są metodą odkrywkową.
 • produkcja cementu
 • produkcja betonu
 • budowa
 • kopalnia piasku - Surowce wydobywane są metodą odkrywkową.

Cement to rodzaj spoiwa: zazwyczaj jest to zmielony na miał surowiec nieorganiczny, w którym po zalaniu wodą zachodzą reakcje chemiczne, dzięki czemu powstaje twardy na kształt kamienia materiał, odporny na wodę. Cement stanowi podstawowy surowiec betonu, a oba znajdują największe zastosowanie w przemyśle budowlanym.
Podstawowym surowcem do produkcji cementu są wapienie i glina. Wydobywa się je metodą odkrywkową i transportuje do cementowni ciężarówkami lub taśmociągiem.

Proces

 • glina
 • wapień
 • taśmociąg - Transportuje wydobyte surowce na miejsce obróbki.
 • kruszarka - Rozdrabnia wydobyte surowce.
 • piasek
 • wypełniacz
 • homogenizator - Mimo zróżnicowanej zawartości składników w surowcach, do pieca musi trafić materiał o jak najbardziej jednolitym składzie.
 • młyn surowca - Służy do mielenia zhomogenizowanego surowca.
 • silos mąki surowcowej - Tutaj składowana jest mąka surowcowa, zmielona do odpowiedniej postaci proszku, w oczekiwaniu na wypalanie.
 • wieża wymienników ciepła - Przed wypalaniem w piecu obrotowym mąka surowcowa podawana jest przez system wymienników ciepła.
 • cementowy piec obrotowy - Piec obrotowy do pozyskiwania klinkieru.
 • chłodnia klinkieru - Temperatura wychodzącego z pieca klinkieru przekracza 1000°C. Ażeby zapobiec niepożądanym zmianom chemicznym i strukturalnym, należy go szybko schodzić do temperatury poniżej 600°C.
 • silos klinkieru - Po schłodzeniu klinkieru do temperatury otoczenia należy go odstawić na 2-3 tygodnie.
 • młyn cementu - Mielenie klinkieru może się odbywać między innymi w młynach kulowych. Tu następuje odpowiednie sproszkowanie cementu.
 • silos cementu - Tutaj składowany jest cement aż do odtransportowania.

Pierwsza faza produkcji cementu to przygotowanie surowców. Polega na rozdrobnieniu, a następnie zmieszaniu surowców. Proporcja wapienia do gliny wynosi w przybliżeniu 2:1.
Z surowców o zróżnicowanej zawartości powinno się uzyskać materiał o jak najbardziej jednolitym składzie, dlatego w miarę potrzeby dodawane są kolejne substancje, ażeby otrzymać odpowiedni skład chemiczny. Ten proces nazywany jest homogenizacją skkładników. Następnie mieszanka trafia do młyna surowca, gdzie mieli się ją na drobny proszek. Otrzymana w ten sposób mąka surowcowa transportowana jest do silosa mąki surowcowej, gdzie magazynowana jest do wypalenia.

Drugą fazą produkcji cementu jest wyrób klinkieru. Mąka surowcowa podawana jest przez system wymienników ciepła, gdzie rozpoczynają się już reakcje chemiczne. Następnie wypalana jest w piecu obrotowym w coraz wyższej temperaturze.
Na skutek wypalania powstaje tzw. klinkier cementowy, posiadający właściwości cementu. Pod wpływem obrotów masa w piecu przybiera kulisty kształt, łączy się w granulaty. Ten granulat to właśnie klinkier. Po opuszczeniu pieca klinkier jest szybko schładzany, następnie umieszczany w silosie magazynowym klinkieru.

Trzecią fazę produkcji cementu stanowi wyrób cementu właściwego. Klinkier z dodatkiem gipsu i innych domieszek uzupełniających mielony jest w młynie do odpowiedniej postaci proszku, następnie gotowy cement odprowadzany jest do silosów magazynujących cement, gdzie przechowywany jest luzem aż do odtransportowania. Cement, ze względu na swoje właściwości, jest wrażliwy na wilgoć, dlatego warto go jak najszybciej zużyć.

Produkcja cementu na świecie

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Meksyk
 • Brazylia
 • Hiszpania
 • Niemcy
 • Włochy
 • Egipt
 • Turcja
 • Arabia Saudyjska
 • Iran
 • Pakistan
 • Indie
 • Chiny
 • Rosja
 • Tajlandia
 • Wietnam
 • Indonezja
 • Japonia
 • Korea Południowa

Cement wykorzystuje się na niezwykle szeroką skalę, dlatego produkcja cementu na całym świecie jest ważną gałęzią przemysłu. Zdecydowanie największym producentem cementu są Chiny, ale do czołówki producentów cementu należą również Indie, Stany Zjednoczone, Turcja i Brazylia.

Zanieczyszczenie środowiska

 • gazy cieplarniane

Produkcja cementu ma niezwykle szkodliwy, niszczący wpływ na środowisko. Odkrywkowa metoda wydobycia surowców niszczy krajobraz. Cementownie czynią coraz większe starania w kierunku zahamowania wysokiego poziomu emisji pyłów. Procesy chemiczne i wypalanie surowców powodują znaczną emisję dwutlenku węgla. Ok. 10% całej światowej emisji dwutlenku węgla jest wynikiem produkcji cementu. Dostając się do atmosfery dwutlenek węgla nasila efekt cieplarniany, który prowadzi do ocieplenia klimatu. Globalne ocieplenie klimatu stanowi zaś wielkie zagrożenie dla przyszłości naszej planety.

Beton

 • wypełniacze - W zależności od rodzaju betonu może to być piasek, żwir, kruszywo i inne, lub mieszanina ich w różnej proporcji.
 • silos na cement
 • zbiornik wody
 • ciężarówka betoniarka
 • wypełniacze - W zależności od rodzaju betonu może to być piasek, żwir, kruszywo i inne, lub mieszanina ich w różnej proporcji.
 • cement
 • woda
 • betoniarka
 • gotowy beton
 • ciężarówka betoniarka

Cement zużywany jest najczęściej do produkcji betonu. Beton jest jednym z najbardziej powszechnych sztucznych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Powstaje z cementu, wody i wypełniacza.
W zakładach betoniarskich po dodaniu do siebie składników w odpowiednich proporcjach miesza się je w specjalnych betoniarkach. Cement połączony z wodą tworzy masę, która związuje drobiny wypełniacza. W ten sposób otrzymuje się mieszankę betonową w postaci lepkiego płynu. Po związaniu mieszanka betonowa twardnieje w materiał podobny do kamienia. Podczas wyrobu betonu czas jest więc ważnym czynnikiem: beton trzeba dostarczyć na miejsce zastosowania jeszcze zanim stwardnieje. Odbywa się to zazwyczaj ciężarówkami-betoniarkami, które opóźniają proces utwardzania się betonu.

Narracja

Cement to rodzaj spoiwa: zazwyczaj jest to zmielony na miał surowiec nieorganiczny, w którym po zalaniu wodą zachodzą reakcje chemiczne, dzięki czemu powstaje twardy na kształt kamienia materiał, odporny na wodę. Cement stanowi podstawowy surowiec betonu, a oba znajdują największe zastosowanie w przemyśle budowlanym.
Podstawowym surowcem do produkcji cementu są wapienie i glina. Wydobywa się je metodą odkrywkową i transportuje do cementowni ciężarówkami lub taśmociągiem.

Pierwsza faza produkcji cementu to przygotowanie surowców. Polega na rozdrobnieniu, a następnie zmieszaniu surowców. Proporcja wapienia do gliny wynosi w przybliżeniu 2:1.
Z surowców o zróżnicowanej zawartości powinno się uzyskać materiał o jak najbardziej jednolitym składzie, dlatego w miarę potrzeby dodawane są kolejne substancje, ażeby otrzymać odpowiedni skład chemiczny. Ten proces nazywany jest homogenizacją skkładników. Następnie mieszanka trafia do młyna surowca, gdzie mieli się ją na drobny proszek. Otrzymana w ten sposób mąka surowcowa transportowana jest do silosa mąki surowcowej, gdzie magazynowana jest do wypalenia.

Drugą fazą produkcji cementu jest wyrób klinkieru. Mąka surowcowa podawana jest przez system wymienników ciepła, gdzie rozpoczynają się już reakcje chemiczne. Następnie wypalana jest w piecu obrotowym w coraz wyższej temperaturze.
Na skutek wypalania powstaje tzw. klinkier cementowy, posiadający właściwości cementu. Pod wpływem obrotów masa w piecu przybiera kulisty kształt, łączy się w granulaty. Ten granulat to właśnie klinkier. Po opuszczeniu pieca klinkier jest szybko schładzany, następnie umieszczany w silosie magazynowym klinkieru.

Trzecią fazę produkcji cementu stanowi wyrób cementu właściwego. Klinkier z dodatkiem gipsu i innych domieszek uzupełniających mielony jest w młynie do odpowiedniej postaci proszku, następnie gotowy cement odprowadzany jest do silosów magazynujących cement, gdzie przechowywany jest luzem aż do odtransportowania. Cement, ze względu na swoje właściwości, jest wrażliwy na wilgoć, dlatego warto go jak najszybciej zużyć.

Cement wykorzystuje się na niezwykle szeroką skalę, dlatego produkcja cementu na całym świecie jest ważną gałęzią przemysłu. Zdecydowanie największym producentem cementu są Chiny, ale do czołówki producentów cementu należą również Indie, Stany Zjednoczone, Turcja i Brazylia.

Produkcja cementu ma niezwykle szkodliwy, niszczący wpływ na środowisko. Odkrywkowa metoda wydobycia surowców niszczy krajobraz. Cementownie czynią coraz większe starania w kierunku zahamowania wysokiego poziomu emisji pyłów. Procesy chemiczne i wypalanie surowców powodują znaczną emisję dwutlenku węgla. Ok. 10% całej światowej emisji dwutlenku węgla jest wynikiem produkcji cementu. Dostając się do atmosfery dwutlenek węgla nasila efekt cieplarniany, który prowadzi do ocieplenia klimatu. Globalne ocieplenie klimatu stanowi zaś wielkie zagrożenie dla przyszłości naszej planety.

Cement zużywany jest najczęściej do produkcji betonu. Beton jest jednym z najbardziej powszechnych sztucznych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Powstaje z cementu, wody i wypełniacza.
W zakładach betoniarskich po dodaniu do siebie składników w odpowiednich proporcjach miesza się je w specjalnych betoniarkach. Cement połączony z wodą tworzy masę, która związuje drobiny wypełniacza. W ten sposób otrzymuje się mieszankę betonową w postaci lepkiego płynu. Po związaniu mieszanka betonowa twardnieje w materiał podobny do kamienia. Podczas wyrobu betonu czas jest więc ważnym czynnikiem: beton trzeba dostarczyć na miejsce zastosowania jeszcze zanim stwardnieje. Odbywa się to zazwyczaj ciężarówkami-betoniarkami, które opóźniają proces utwardzania się betonu.

Powiązane treści

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Nowoczesny budynek biurowy

Przy projektowaniu nowoczesnych biurowców ważnym aspektem jest oszczędność energii i użytkowanie przyjazne dla środowiska.

Gmach Opery (Sydney, 1973)

Pod względem kształtu i położenia budynek Opery w australijskim mieście jest jednym z najbardziej wyjątkowych budynków operowych świata.

Projektowanie i budowa autostrady

Na autostradzie mamy możliwość poruszania się na jezdni kilkupasmowej.

Mur berliński (1961-1989)

Mur będący symbolem podziału i represji, podzielił nie tylko miasto, ale również wiele rodzin.

Added to your cart.