Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Prądy morskie

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Geografia

Etykiety

Prądy morskie, Podwodny Świat, morze, ocean, Cyrkulacja termohalinowa oceanu, prądy, wiatr, Cyrkulacja powietrza, Efekt Coriolisa, płynąć, strumień, polarny wiatr, westerlies, pasat, Formacja wody głębinowej, zasolenie, gęstość, hydrosfera, zimno, ciepło, temperatura, rower wodny, klimat, natura, geografia fizyczna, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Który z poniższych prądów jest zimnym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest ciepłym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest zimnym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest zimnym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest zimnym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest ciepłym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest ciepłym prądem morskim?
 • Który z poniższych prądów jest ciepłym prądem morskim?
 • W którym kierunku siła Coriolisa zakrzywia tor ciała poruszającego się na półkuli południowej?
 • Na podstawie czego grupujemy prądy morskie?
 • Ile czasu potrzebuje jedna cząsteczka wody, aby w globalnym pasie transmisyjnym okrążyć Ziemię?
 • W którym kierunku siła Coriolisa zakrzywia tor ciała poruszającego się na półkuli północnej?
 • Jaki wpływ mają prądy morskie na klimat Ziemi?
 • Co powoduje cyrkulację prądów morskich?

Sceny

Prądy morskie

 • Koło Podbiegunowe
 • Zwrotnik Raka
 • Równik
 • Zwrotnik Koziorożca
 • Koło Antarktyczne
 • Biegun Południowy
 • Biegun Północny
 • Ocean Atlantycki
 • Ocean Spokojny
 • Ocean Indyjski
 • Morze Arktyczne
 • Prąd Kanaryjski
 • Prąd Gwinejski
 • Prąd Labradorski
 • Golfsztom (północnoatlantycki)
 • Prąd Wschodniogrenlandzki
 • Prąd Północnorównikowy
 • Prąd Południoworównikowy
 • Prąd Brazylijski
 • Prąd Benguelski
 • Prąd Kalifornijski
 • Prąd Oja Siwo
 • Prąd Japoński Kuro Siwo
 • Prąd Kurylski
 • Równikowy Prąd Wsteczny
 • Prąd Peruwiański (Prąd Humboldta)
 • Prąd Somalijski
 • Prąd Agulhas
 • Prąd Wiatrów Zachodnich
 • Prąd Zachodnioaustralijski
 • Prąd Wschodnioaustralijski
 • Prąd Karaibski
 • Prąd Chiński
 • Prąd Norweski
 • Prądy wokół Antarktydy
 • półocno-wschodnie wiatry polarne
 • wiatry zachodnie
 • pasat północno-wschodni
 • pasat południowo-wschodni
 • południowo-wschodnie wiatry polarne

Definicje pojęć:

Globalna cyrkulacja powietrza: na obydwu półkulach Ziemi, w wyniku wymiany mas powietrza pomiędzy obszarami o różnym ciśnieniu atmosferycznym, powstały trzy duże systemy wiatrów. Nad Równikiem wieją pasaty o składowej wschodniej, na wyższych szerokościach geograficznych wieją wiatry zachodnie, oraz występują wiejące na wschód wiatry polarne.

Pasaty (Komórka Hadleya): Wiatry wiejące w strefie międzyzwrotnikowej. Wieją one od strefy wyżów zwrotnikowych, od 30° szerokości geograficznej, następnie wzdłuż Równika w kierunku równikowej strefy niżowej. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Wiatry zachodnie (Komórka Farrela): Wiatry powstające między 30° a 60° szerokością geograficzną. Szerokość geograficzna 30° to strefa wyżów zwrotnikowych, a szerokość geograficzna 60° to strefa niżów równikowych. Za pośrednictwem wiatrów zachodnich odbywa się wymiana mas powietrza między tymi obszarami.

Wiatry polarne (Komórka polarna): Z obszarów polarnych o wysokim ciśnieniu atmosferycznym​ przepływa powietrze w kierunku kół podbiegunowych. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Efekt Coriolisa: Efekt zakrzywienia toru wynikający z ruchu obrotowego Ziemi. Na półkuli północnej powoduje on zakrzywienie toru ruchu poruszających się obiektów w prawo, a na południowej w lewo.

Cyrkulacja głębinowa

 • Równik
 • prąd powierzchniowy
 • szerokość geograficzna 50°
 • spływ zimnych wód głębinowych
 • prąd głębinowy

Definicje pojęć:

Globalna cyrkulacja powietrza: na obydwu półkulach Ziemi, w wyniku wymiany mas powietrza pomiędzy obszarami o różnym ciśnieniu atmosferycznym, powstały trzy duże systemy wiatrów. Nad Równikiem wieją pasaty o składowej wschodniej, na wyższych szerokościach geograficznych wieją wiatry zachodnie, oraz występują wiejące na wschód wiatry polarne.

Pasaty (Komórka Hadleya): Wiatry wiejące w strefie międzyzwrotnikowej. Wieją one od strefy wyżów zwrotnikowych, od 30° szerokości geograficznej, następnie wzdłuż Równika w kierunku równikowej strefy niżowej. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Wiatry zachodnie (Komórka Farrela): Wiatry powstające między 30° a 60° szerokością geograficzną. Szerokość geograficzna 30° to strefa wyżów zwrotnikowych, a szerokość geograficzna 60° to strefa niżów równikowych. Za pośrednictwem wiatrów zachodnich odbywa się wymiana mas powietrza między tymi obszarami.

Wiatry polarne (Komórka polarna): Z obszarów polarnych o wysokim ciśnieniu atmosferycznym​ przepływa powietrze w kierunku kół podbiegunowych. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Efekt Coriolisa: Efekt zakrzywienia toru wynikający z ruchu obrotowego Ziemi. Na półkuli północnej powoduje on zakrzywienie toru ruchu poruszających się obiektów w prawo, a na południowej w lewo.

Globalny pas transmisyjny

Definicje pojęć:

Globalna cyrkulacja powietrza: na obydwu półkulach Ziemi, w wyniku wymiany mas powietrza pomiędzy obszarami o różnym ciśnieniu atmosferycznym, powstały trzy duże systemy wiatrów. Nad Równikiem wieją pasaty o składowej wschodniej, na wyższych szerokościach geograficznych wieją wiatry zachodnie, oraz występują wiejące na wschód wiatry polarne.

Pasaty (Komórka Hadleya): Wiatry wiejące w strefie międzyzwrotnikowej. Wieją one od strefy wyżów zwrotnikowych, od 30° szerokości geograficznej, następnie wzdłuż Równika w kierunku równikowej strefy niżowej. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Wiatry zachodnie (Komórka Farrela): Wiatry powstające między 30° a 60° szerokością geograficzną. Szerokość geograficzna 30° to strefa wyżów zwrotnikowych, a szerokość geograficzna 60° to strefa niżów równikowych. Za pośrednictwem wiatrów zachodnich odbywa się wymiana mas powietrza między tymi obszarami.

Wiatry polarne (Komórka polarna): Z obszarów polarnych o wysokim ciśnieniu atmosferycznym​ przepływa powietrze w kierunku kół podbiegunowych. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Efekt Coriolisa: Efekt zakrzywienia toru wynikający z ruchu obrotowego Ziemi. Na półkuli północnej powoduje on zakrzywienie toru ruchu poruszających się obiektów w prawo, a na południowej w lewo.

Idealny model

 • jednolity ocean
 • jednolity kontynent

Definicje pojęć:

Globalna cyrkulacja powietrza: na obydwu półkulach Ziemi, w wyniku wymiany mas powietrza pomiędzy obszarami o różnym ciśnieniu atmosferycznym, powstały trzy duże systemy wiatrów. Nad Równikiem wieją pasaty o składowej wschodniej, na wyższych szerokościach geograficznych wieją wiatry zachodnie, oraz występują wiejące na wschód wiatry polarne.

Pasaty (Komórka Hadleya): Wiatry wiejące w strefie międzyzwrotnikowej. Wieją one od strefy wyżów zwrotnikowych, od 30° szerokości geograficznej, następnie wzdłuż Równika w kierunku równikowej strefy niżowej. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Wiatry zachodnie (Komórka Farrela): Wiatry powstające między 30° a 60° szerokością geograficzną. Szerokość geograficzna 30° to strefa wyżów zwrotnikowych, a szerokość geograficzna 60° to strefa niżów równikowych. Za pośrednictwem wiatrów zachodnich odbywa się wymiana mas powietrza między tymi obszarami.

Wiatry polarne (Komórka polarna): Z obszarów polarnych o wysokim ciśnieniu atmosferycznym​ przepływa powietrze w kierunku kół podbiegunowych. W wyniku odchylenia toru na skutek ruchu obrotowego Ziemi, na półkuli północnej wieją one w kierunku północno-wschodnim, a na południowej w południowo-wschodnim.

Efekt Coriolisa: Efekt zakrzywienia toru wynikający z ruchu obrotowego Ziemi. Na półkuli północnej powoduje on zakrzywienie toru ruchu poruszających się obiektów w prawo, a na południowej w lewo.

Wiatry dominujące

Animacja

Prądy morskie to ruchy wód oceanicznych niezmiennie w jednym kierunku, które powstają w wyniku działania stałych wiatrów i różnicy zasolenia wód. Prądy morskie wywoływane są przez niezmiennie wiejące w tym samym kierunku wiatry globalnej ziemskiej cyrkulacji, takie jak pasaty, wiatry zachodnie i wiatry polarne. Kierunki tych wiatrów są wynikiem efektu zakrzywienia toru, wynikającego z obracania się Ziemi, zwanego efektem Coriolisa.

W przypadku teoretycznie jednolitego oceanu i kontynentu, przy teoretycznym systemie cyrkulacji, pasaty strefy zwrotnikowej wywołują ruch górnych, głębokich na kilkaset metrów partii wód oceanicznych w kierunku ze wchodu na zachód. Prądy morskie, zderzając się z kontynentem, rozdzielają się: jedna ich część zawraca w kierunku Równika, a druga, pod wpływem wiatrów zachodnich, płynie dalej w kierunku północno-wschodnim lub południowo-wschodnim. Przy ponownym zderzeniu z kontynentem prądy rozdzielają się ponownie. Jeden z nich zawraca w kierunku Równika, a drugi, w skutek działania wiatrów polarnych, popłynie w kierunku zachodnim. W ten sposób na półkuli północnej i południowej powstaną po dwa, łączące się ze sobą, ale poruszające się w przeciwnych kierunkach, prądy morskie.

Jednakże nierównomierny kształt i położenie kontynentów zmienia kierunki prądów morskich. Na przykład, na półkuli południowej Prąd Wiatrów Zachodnich obiega Ziemię nie napotykając na swojej drodze przeszkody w postaci kontynentów.
Prądy morskie płynące od Równika w kierunku kół biegunowych, w porównaniu z temperaturą otaczających ich wód, niosą ze sobą cieplejszą wodę, są to prądy ciepłe. Te prądy, które płyną od kół podbiegunowych w kierunku Równika, w porównaniu z temperaturą otaczających je wód są chłodniejsze, są to prądy zimne.

Prądy występują nie tylko na powierzchni wód oceanicznych, gdyż wody oceanów wykonują również ruch pionowy. Ilustracja przedstawia cyrkulację wód powierzchniowych i głębinowych w wyidealizowanym zbiorniku oceanicznym. Kierunki pionowe cyrkulacji wywoływane są przez różnicę temperatur i stężenia soli. Ciepłe wody okolic Równika są bardziej słone ze względu na silniejsze parowanie wód, ich gęstość jest większa. Poruszając się w kierunku północnym wody ochładzają się, koncentracja soli jednak pozostaje niezmienna. Ponieważ ich gęstość jest większa niż gęstość wód niższych warstw, górne warstwy wody zaczynają opadać na dno i zawracają w kierunku Równika jako prądy głębinowe. W okolicach Równika masy wody unoszą się i cykl cyrkulacji się zamyka.

W rzeczywistości w oceanach istnieje jedna globalna cyrkulacja wód oceanów, która łączy ze sobą powierzchniowe i głębinowe prądy morskie basenów oceanicznych. Nazywamy ją globalnym pasem transmisyjnym. Motorem napędowym są północnoatlantyckie wody głębinowe. To obszar północno-wschodniego krańca oceanu, tam, gdzie kończy się Golfsztrom, i spływa w głębiny, kontynuując swoją drogę w kierunku południowym jako prąd zimny. Okrąża on niemalże całą Ziemię, wznosząc się na powierzchnię w dwóch miejscach, na środku oceanu Spokojnego i Indyjskiego, po to by płynąć dalej jako ciepły prąd powierzchniowy. Okrążenie Ziemi przez jedną cząsteczkę wody trwa około tysiąc lat.
Prądy morskie mają znaczny wpływ na klimat naszej Ziemi. Średnia roczna temperatura wybrzeży kontynentów będących pod wpływem prądów ciepłych jest wyższa. W przypadku prądów zimnych temperatura ta jest niższa niż średnia roczna temperatura danej szerokości geograficznej. Na przykład średnia roczna temperatura Europy Zachodniej, bez wpływów Golfsztromu, byłaby niższa o 5-10 stopni.

Narracja

Prądy morskie to ruchy wód oceanicznych niezmiennie w jednym kierunku, które powstają w wyniku działania stałych wiatrów i różnicy zasolenia wód. Prądy morskie wywoływane są przez niezmiennie wiejące w tym samym kierunku wiatry globalnej ziemskiej cyrkulacji, takie jak pasaty, wiatry zachodnie i wiatry polarne. Kierunki tych wiatrów są wynikiem efektu zakrzywienia toru, wynikającego z obracania się Ziemi, zwanego efektem Coriolisa.

W przypadku teoretycznie jednolitego oceanu i kontynentu, przy teoretycznym systemie cyrkulacji, pasaty strefy zwrotnikowej wywołują ruch górnych, głębokich na kilkaset metrów partii wód oceanicznych w kierunku ze wchodu na zachód. Prądy morskie, zderzając się z kontynentem, rozdzielają się: jedna ich część zawraca w kierunku Równika, a druga, pod wpływem wiatrów zachodnich, płynie dalej w kierunku północno-wschodnim lub południowo-wschodnim. Przy ponownym zderzeniu z kontynentem prądy rozdzielają się ponownie. Jeden z nich zawraca w kierunku Równika, a drugi, w skutek działania wiatrów polarnych, popłynie w kierunku zachodnim. W ten sposób na półkuli północnej i południowej powstaną po dwa, łączące się ze sobą, ale poruszające się w przeciwnych kierunkach, prądy morskie.

Jednakże nierównomierny kształt i położenie kontynentów zmienia kierunki prądów morskich. Na przykład, na półkuli południowej Prąd Wiatrów Zachodnich obiega Ziemię nie napotykając na swojej drodze przeszkody w postaci kontynentów.
Prądy morskie płynące od Równika w kierunku kół biegunowych, w porównaniu z temperaturą otaczających ich wód, niosą ze sobą cieplejszą wodę, są to prądy ciepłe. Te prądy, które płyną od kół podbiegunowych w kierunku Równika, w porównaniu z temperaturą otaczających je wód są chłodniejsze, są to prądy zimne.

Prądy występują nie tylko na powierzchni wód oceanicznych, gdyż wody oceanów wykonują również ruch pionowy. Ilustracja przedstawia cyrkulację wód powierzchniowych i głębinowych w wyidealizowanym zbiorniku oceanicznym. Kierunki pionowe cyrkulacji wywoływane są przez różnicę temperatur i stężenia soli. Ciepłe wody okolic Równika są bardziej słone ze względu na silniejsze parowanie wód, ich gęstość jest większa. Poruszając się w kierunku północnym wody ochładzają się, koncentracja soli jednak pozostaje niezmienna. Ponieważ ich gęstość jest większa niż gęstość wód niższych warstw, górne warstwy wody zaczynają opadać na dno i zawracają w kierunku Równika jako prądy głębinowe. W okolicach Równika masy wody unoszą się i cykl cyrkulacji się zamyka.

W rzeczywistości w oceanach istnieje jedna globalna cyrkulacja wód oceanów, która łączy ze sobą powierzchniowe i głębinowe prądy morskie basenów oceanicznych. Nazywamy ją globalnym pasem transmisyjnym. Motorem napędowym są północnoatlantyckie wody głębinowe. To obszar północno-wschodniego krańca oceanu, tam, gdzie kończy się Golfsztrom, i spływa w głębiny, kontynuując swoją drogę w kierunku południowym jako prąd zimny. Okrąża on niemalże całą Ziemię, wznosząc się na powierzchnię w dwóch miejscach, na środku oceanu Spokojnego i Indyjskiego, po to by płynąć dalej jako ciepły prąd powierzchniowy. Okrążenie Ziemi przez jedną cząsteczkę wody trwa około tysiąc lat.
Prądy morskie mają znaczny wpływ na klimat naszej Ziemi. Średnia roczna temperatura wybrzeży kontynentów będących pod wpływem prądów ciepłych jest wyższa. W przypadku prądów zimnych temperatura ta jest niższa niż średnia roczna temperatura danej szerokości geograficznej. Na przykład średnia roczna temperatura Europy Zachodniej, bez wpływów Golfsztromu, byłaby niższa o 5-10 stopni.

Powiązane treści

Górskie strefy klimatyczne

Decydującym czynnikiem wyznaczającym górskie strefy klimatyczne jest wysokość nad poziomem morza.

Uskok (poziom podstawowy)

Na skutek pionowej siły oddziaływania skały pękają na zręby skalne i ulegają...

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of polar regions and the...

Zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca

Gdy Ziemia, Słońce i Księżyc znajdą się w jednej linii, możemy zaobserwować interesujące...

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Czynniki ocieplenia

Promieniowanie słoneczne, kąt padania promieni słonecznych oraz albedo powierzchniowe mają na...

Dlaczego woda morska jest słona?

Woda pokrywa około 71% powierzchni Ziemi. Ale dlaczego istnieją dwa rodzaje wody na Ziemi,...

System wiatrów monsunowych

Latem monsun niesie opady od strony morza na ląd.

Added to your cart.