Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Geografia

Etykiety

stratovolcano, aktywność wulkaniczna, wulkan, stożek wulkaniczny, magma, krater, lawa, komin, Komora wulkaniczna, tufa, gruz wulkaniczny, jesion, Mechanizm magma, gruz skalisty, skała, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Stratowulkan

 • stożek stratowulkanu

We wnętrzu Ziemi, w miękkiej skorupie górnego płaszcza, przepływa wrząca, stopiona masa skalna (magma), miejscami bulgocąca w komorach wulkanicznych. Jeżeli znajdująca się wyżej warstwa skalna jest popękana, wówczas gorące gazy i para mogą wydostawać się z komory wulkanicznej na powierzchnię i wybuchać . Znajdujące się na ich drodze skały zostają starte na pył i wyrzucone na powierzchnię, a materiały łatwopalne ulegają spaleniu.

Piasek i popiół wulkaniczny opadają na powierzchnię. Z czasem powstaje z nich skała piroklastyczna: tuf wulkaniczny (bazaltowy, andezytowy i ryolitowy).

Pod wpływem gwałtownie uwolninego ciśnienia wrząca w głębinach magma prze ku powierzchni. Wytryska na powierzchnię przez rozszerzony swoją siłą krater i jak ognista rzeka wylewa się na zbocza stoków. Wypala wszystko co znajdzie się na jej drodze, a potem powoli zastyga.

Z lawy powstaje wulkaniczna skała magmowa (bazalt, andezyt, ryolit). Możliwe, że po latach lub nawet dziesiątkach lat spoczynku, wszystko rozpocznie się od początku. W wyniku kolejnych erupcji wulkanu nowe warstwy lawy zastygają na starych. W ten sposób powoli powstaje stożek wulkanu warstwowego.

Etapy działania stratowulkanu:
1. Pęknięcia w skorupie
2. Wybuchy gorących gazów i pary
3. Rozpylanie pyłu i piasku wulkanicznego
4. Wytrysk i wypływanie lawy
5. Stan spoczynku
6. Kolejne wybuchy gazów, pary ....i tak dalej.

Definicje:

Magma: Wrzący, tętniący stop skał w górnym płaszczu skorupy, znajdujący się pod dużym ciśnieniem, składa się przede wszystkim z krzemianów i glinokrzemianów z domieszką gazów.

Lawa: Wydostająca się na powierzchnię magma pozbawiona lekkich gazów. Na powierzchni następnie schładza się i krzepnie.

Popiół wulkaniczny: drobny, mączny pył pochodzenia wulkanicznego, który podczas erupcji wulkanu zostaje wyrzucony wysoko w powietrze wraz z gazami, roznoszony potem daleko przez wiatr.

Komin: lejkowato rozszerzająca się gardziel wulkanu, którą wydostająca się z głębi masa rozszerza, a wylewająca się i zastygająca lawa czyni coraz wyższą.

Stratowulkan: Powstał w wyniku okresowej aktywności wulkanu. Podczas erupcji wulkanu wulkaniczny popiół wydostaje się na zewnątrz, a następnie zalewa go wypływająca lawa. Etapy te wielokrotnie się powtarzają.

Czynny wulkan

 • magma
 • pęknięcie/szczelina
 • komin
 • gazy, para
 • popiół, pył
 • gruz skalisty
 • krater
 • lawa
 • zakrzepnięta lawa
 • popiół i gruz

Podczas erupcji wulkanu na powierzchnię wydostają się najpierw para i gazy, a po nich następuje wybuch gruzu skalistego. Rozmiar gruzu skalistego może sięgać od kilku milimetrów do nawet kilku metrów. W kolejnej fazie erupcji wulkanu wypływa lawa, która z czasem zastyga na powierzchni.

Znajdująca się w pobliżu krateru materia z czasem pęka w wyniu czego powstaje zagłębienie w kształcie talerza. Pęknięcie pozwala na to, aby w tym samym miejscu mogło dojść do kolejnej erupcji.

Stratowulkan charakteryzuje się tym, że jego erupcje się powtarzają. Właśnie dlatego na warstwę skalistego gruzu i pyłu nakłada się warstwa lawy, którą podczas kolejnego wybuchu ponownie przykrywa nowa warstwa gruzu i lawy. Ten naprzemienny proces powtarza się wielkorotnie co może prowadzić do powstania wulkanów osiągających wysokość nawet kilku tysięcy metrów. Mają one typowy, symetryczny kształt a szerokość krateru osiąga kilkaset metrów.

Budowa stratowulkanu

 • komora wulkaniczna
 • komin
 • krater
 • zakrzepnięta lawa
 • gruz wulkaniczny

We wnętrzu Ziemi, w miękkiej skorupie górnego płaszcza, przepływa wrząca, stopiona masa skalna (magma), miejscami bulgocąca w komorach wulkanicznych. Jeżeli znajdująca się wyżej warstwa skalna jest popękana, wówczas gorące gazy i para mogą wydostawać się z komory wulkanicznej na powierzchnię i wybuchać . Znajdujące się na ich drodze skały zostają starte na pył i wyrzucone na powierzchnię, a materiały łatwopalne ulegają spaleniu.

Piasek i popiół wulkaniczny opadają na powierzchnię. Z czasem powstaje z nich skała piroklastyczna: tuf wulkaniczny (bazaltowy, andezytowy i ryolitowy).

Pod wpływem gwałtownie uwolninego ciśnienia wrząca w głębinach magma prze ku powierzchni. Wytryska na powierzchnię przez rozszerzony swoją siłą krater i jak ognista rzeka wylewa się na zbocza stoków. Wypala wszystko co znajdzie się na jej drodze, a potem powoli zastyga.

Z lawy powstaje wulkaniczna skała magmowa (bazalt, andezyt, ryolit). Możliwe, że po latach lub nawet dziesiątkach lat spoczynku, wszystko rozpocznie się od początku. W wyniku kolejnych erupcji wulkanu nowe warstwy lawy zastygają na starych. W ten sposób powoli powstaje stożek wulkanu warstwowego.

Etapy działania stratowulkanu:
1. Pęknięcia w skorupie
2. Wybuchy gorących gazów i pary
3. Rozpylanie pyłu i piasku wulkanicznego
4. Wytrysk i wypływanie lawy
5. Stan spoczynku
6. Kolejne wybuchy gazów, pary ....i tak dalej.

Definicje:

Magma: Wrzący, tętniący stop skał w górnym płaszczu skorupy, znajdujący się pod dużym ciśnieniem, składa się przede wszystkim z krzemianów i glinokrzemianów z domieszką gazów.

Lawa: Wydostająca się na powierzchnię magma pozbawiona lekkich gazów. Na powierzchni następnie schładza się i krzepnie.

Popiół wulkaniczny: drobny, mączny pył pochodzenia wulkanicznego, który podczas erupcji wulkanu zostaje wyrzucony wysoko w powietrze wraz z gazami, roznoszony potem daleko przez wiatr.

Komin: lejkowato rozszerzająca się gardziel wulkanu, którą wydostająca się z głębi masa rozszerza, a wylewająca się i zastygająca lawa czyni coraz wyższą.

Stratowulkan: Powstał w wyniku okresowej aktywności wulkanu. Podczas erupcji wulkanu wulkaniczny popiół wydostaje się na zewnątrz, a następnie zalewa go wypływająca lawa. Etapy te wielokrotnie się powtarzają.

Narracja

Podczas erupcji wulkanu na powierzchnię wydostają się najpierw para i gazy, a po nich następuje wybuch gruzu skalistego. Rozmiar gruzu skalistego może sięgać od kilku milimetrów do nawet kilku metrów. W kolejnej fazie erupcji wulkanu wypływa lawa, która z czasem zastyga na powierzchni.

Znajdująca się w pobliżu krateru materia z czasem pęka w wyniu czego powstaje zagłębienie w kształcie talerza. Pęknięcie pozwala na to, aby w tym samym miejscu mogło dojść do kolejnej erupcji.

Stratowulkan charakteryzuje się tym, że jego erupcje się powtarzają. Właśnie dlatego na warstwę skalistego gruzu i pyłu nakłada się warstwa lawy, którą podczas kolejnego wybuchu ponownie przykrywa nowa warstwa gruzu i lawy. Ten naprzemienny proces powtarza się wielkorotnie co może prowadzić do powstania wulkanów osiągających wysokość nawet kilku tysięcy metrów. Mają one typowy, symetryczny kształt a szerokość krateru osiąga kilkaset metrów.

Powiązane treści

Linia wiecznego śniegu

Powyżej pewnej wysokości śnieg nigdy nie topnieje, nawet w lecie.

Niszczenie jezior

Z punktu widzenia geologicznego jeziora są krótkotrwałe.

The East African Rift

The Great Rift Valley in East Africa was formed as a result of the movement of tectonic plates.

Cieki wodne

Ludzie zawsze woleli osiedlać się w pobliżu rzek. Jakie są zalety i wady życia blisko wody?

The River System of the Amazon

A video on the Amazon river and its drainage basin.

Cyklony tropikalne

Cyklony są wirami powietrznymi o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których...

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których...

Where all water disappears - The Desert

Deserts cover nearly one-seventh of the Earth's land surface.

Added to your cart.