Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Powiązane treści

Nasi astronomiczni sąsiedzi

Prezentacja pobliskich planet, gwiazd i galaktyk w naszym Układzie Słonecznym.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch...

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu...

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy...

Added to your cart.