Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Powstanie Ziemi i Księżyca

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Geografia

Etykiety

Ziemia, Księżyc, Powstawanie Ziemi, Narodziny Księżyca, Układ Słoneczny, praziemia, Thea, planeta, zaczątek planety, skalista planeta, planeta skalista, Glob, astronomia, astrofizyka, geografia, fizyka, Fizyka

Powiązane treści

Sceny

Powstanie Praziemi

  • protoplaneta - Znana również jako planetozymal. To kilku kilometrowej wielkości bryła materii, powstała z pyłu i gazu kosmicznego, w okresie formowania się Układu Słonecznego.

Formowanie się Ziemi jest związane z powstaniem Układu Słonecznego. Obłok gazu i pyłu tworzący Układ Słoneczny stopniowo stawał się coraz bardziej zwarty. Coraz więcej materii zbierało się w punkcie środkowym, gdzie temperatura stale rosła. Słońce powstało z tego zagęszczonego obłoku molekularnego kurzu. Reszta chmury, ze względu na duże wirowanie, rozproszyła się i krążyła na orbicie wokół Słońca w postaci spłaszczonego dysku. Znajdujące się w dysku cząsteczki pyłu posklejały się elektrostatycznie, a gdy osiągnęły kilometrową wielkość, zaczęły zrastać się ze sobą pod wpływem grawitacji, tworząc protoplanety. Tak powstała również i Ziemia 4,6 miliarda lat temu.

Około 170 milionów lat po utworzeniu się Ziemi, ta jeszcze młoda planeta z miękką skorupą zderzyła się z inną młodą planetą znaną jako Theia. W wyniku kolizji mniejsza planeta, Theia, uległa unicestwieniu, a jej szczątki połączyły się z Ziemią. Dzięki temu masa Ziemi wzrosła, praktycznie osiągając obecną masę. Po zderzeniu pewna część materii została wyrzucona w przestrzeń okołoziemską, tworząc na orbicie wokół Ziemi układ pierścienia.

Księżyc uformował się z tej materii wyrzuconej w przestrzeń okołoziemską. Po rozpadzie pierścienia, Księżyc stał się gorącym, rozżarzonym ciałem niebieskim na orbicie ok. 25 000 kilometrów od powierzchni Ziemi. Posiadał wulkany, morza lawy i własne pole magnetyczne.

Od tego czasu zachodzące między Ziemią a Księżycem zjawisko pływów doprowadziło do wielu różnych zmian. Po pierwsze, krążąc wokół Ziemi, Księżyc kręci się wokół własnej osi w takim samym tempie, w jakim wykonuje okrążenie wokół Ziemi, co oznacza, że wciąż jest zwrócony w naszym kierunku tą samą stroną. Po drugie, Księżyc stopniowo oddalając się od Ziemi ostygł, a następnie stał się geologicznie nieaktywny.

Obecnie średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384 000 km. Nawet obecnie Księżyc oddala się systematycznie od Ziemi o 3,8 cm rocznie. W rezultacie coraz więcej czasu zajmuje mu okrążenie Ziemi, ponadto ze względu na obrót synchroniczny, czas potrzebny mu do obrotu wokół własnej osi również wzrasta. Zjawisko pływów ma również wpływ na Ziemię: okres jej obrotu wokół własnej osi spowalnia się, co oznacza, że długość dnia ziemskiego powoli wzrasta.

Definicje:

Planeta: astronomiczny obiekt krążący wokół jakiejś gwiazdy (np. Słońca), który nie jest wystarczająco masywny, aby w jego wnętrzu doszło do fuzji termojądrowej (dlatego nie świeci swoim światłem), ale wystarczająco masywny, aby przybrać postać kulistą.

Gwiazda: świecące światłem własnym kuliste ciało niebieskie, wewnątrz którego odbywają się reakcje termojądrowe emitujące promieniowanie świetlne.

Układ Słoneczny: to obszar, na którym dominuje grawitacja Słońca. Jest to kula o promieniu ok. 2 lat świetlnych, ze Słońcem w centrum, wokół którego krąży wiele mniejszych i większych ciał niebieskich.

Zderzenie Ziemi i Thei

  • Praziemia - Rozżarzone gorące ciało niebieskie, mniejsze niż dzisiejsza Ziemia.
  • Theia - Starożytna planeta, mniej więcej wielkości Marsa, która krążyła wokół Słońca blisko orbity Ziemi do momentu, aż zderzyła się z Ziemią.

Powstanie Księżyca

  • Ziemia - Podczas zderzeniu część materii została wyrzucona w przestrzeń okołoziemską, tworząc na orbicie wokół Ziemi układ pierścienia.
  • Księżyc - Rozżarzone ciało niebieskie na orbicie okołoziemskiej (25 000 km od Ziemi), powstałe z materii wyrzuconej w przestrzeń po zderzeniu planety Theia z Ziemią.

Ochłodzenie

  • Ziemia - Charakteryzuje się powoli krzepnącą skorupą.
  • Księżyc - Geologicznie nieaktywna planeta stopniowo oddalająca się od Ziemi.

Stan dzisiejszy

  • Ziemia - Jej obrót wokół własnej osi stopniowo staje się wolniejszy, przez co dzień wydłuża się o 0,002 sekundy co 100 lat.
  • Księżyc - Obecnie średnia odległość tego ciała niebieskiego z Ziemi wynosi 384.000 km. Nawet do dziś, jest ona oddala się od Ziemi 3,8 cm rocznie.

Animacja

Narracja

Formowanie się Ziemi jest związane z powstaniem Układu Słonecznego. Obłok gazu i pyłu tworzący Układ Słoneczny stopniowo stawał się coraz bardziej zwarty. Coraz więcej materii zbierało się w punkcie środkowym, gdzie temperatura stale rosła. Słońce powstało z tego zagęszczonego obłoku molekularnego kurzu. Reszta chmury, ze względu na duże wirowanie rozproszyła się i krążyła na orbicie wokół Słońca w postaci spłaszczonego dysku. Znajdujące się w dysku cząsteczki pyłu posklejały się elektrostatycznie, a gdy osiągnęły kilometrową wielkość, zaczęły zrastać się ze sobą pod wpływem grawitacji, tworząc protoplanety. Tak powstała również i Ziemia 4,6 miliarda lat temu.

Około 170 milionów lat po utworzeniu się Ziemi, ta jeszcze młoda, z miękką skorupą planeta zderzyła się z również młodą planetą znaną jako Theia. W wyniku kolizji mniejsza planeta Theia uległa unicestwieniu, a jej szczątki połączyły się z Ziemią. Dzięki temu masa Ziemi wzrosła, praktycznie osiągając obecną masę. Po zderzeniu jedna część materii została wyrzucona w przestrzeń okołoziemską, tworząc na orbicie wokół Ziemi układ pierścienia.

Księżyc uformował się z tej materii wyrzuconej w przestrzeń okołoziemską. Po rozpadnięciu się pierścienia, Księżyc stał się gorącym, rozżarzonym ciałem niebieskim na orbicie ok. 25 000 kilometrów od powierzchni Ziemi. Posiadał wulkany, morza lawy i własne pole magnetyczne.

Od tego czasu zachodzące między Ziemią a Księżycem zjawisko pływów doprowadziło do wielu różnych zmian. Po pierwsze, krążąc wokół Ziemi Księżyc kręci się wokół własnej osi w takim samym tempie, w jakim wykonuje okrążenie Ziemi, co oznacza, że wciąż jest zwrócony w naszym kierunku tą samą stroną. Po drugie, Księżyc stopniowo oddalając się od Ziemi, ostygł, a następnie stał się geologicznie nieaktywny.

Obecnie średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384 000 km. Nawet obecnie Księżyc oddala się systematycznie od Ziemi o 3,8 cm rocznie. W rezultacie coraz więcej czasu zajmuje mu okrążenie Ziemi, jednak ze względu na obrót synchroniczny, czas potrzebny mu do obrotu wokół własnej osi również wzrasta. Zjawisko pływów ma również wpływ na Ziemię: okres jej obrotu wokół własnej osi spowalnia się, co oznacza, że długość dnia ziemskiego powoli wzrasta.

Powiązane treści

Ciekawostki geograficzne - Astronomia

Ta animacja przedstawia kilka ciekawych faktów dotyczących naszego Układu Słonecznego.

Fazy Księżyca

Podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi widoczna z jednego punktu na Ziemi część oświetlonej półkuli Księżyca zmienia się.

Komety

Komety są spektakularnymi ciałami niebieskimi krążącymi wokół Słońca.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Radar (Zoltan Bay)

W 1946 roku przy pomocy tego urządzenia udało się odebrać echo radarowe księżyca.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Spirala czasu

Podczas zabawy, wydarzenia, o których się uczymy, możemy umieścić w odpowiednim czasowym przedziale historycznym.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Zaćmienie Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc znajduje się w stożku cienia Ziemi.

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt pochylenia promieni słonecznych.

Misja Apollo 15 (Łazik księżycowy)

Animacja prezentuje dwuosobowy łazik, wykorzystany podczas misji Apollo 15.

Added to your cart.