Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Powstanie Ziemi i Księżyca

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Geografia

Etykiety

Ziemia, Księżyc, Powstawanie Ziemi, Narodziny Księżyca, Układ Słoneczny, praziemia, Thea, planeta, zaczątek planety, skalista planeta, planeta skalista, Glob, astronomia, astrofizyka, geografia, fizyka, Fizyka

Powiązane treści

Fazy Księżyca

Podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi widoczna z jednego punktu na Ziemi część oświetlonej półkuli Księżyca zmienia się.

Komety

Komety są spektakularnymi ciałami niebieskimi krążącymi wokół Słońca.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otoczone są ze wszystkich stron przez oceany.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Spirala czasu

Podczas zabawy, wydarzenia, o których się uczymy, możemy umieścić w odpowiednim czasowym przedziale historycznym.

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt pochylenia promieni słonecznych.

Added to your cart.