Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Polimeryzacja etenu

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Chemia

Etykiety

Polimeryzacja, eten, etylen, chemiczny, reakcja, alken, olefiny, Polimer, molekuła etenu, polietylen, plastikowy, PE, Cząsteczka tlenu, nienasycony związek, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Politetrafluoroetylen, teflon (C₂F₄)n

Jeden z najbardziej znanych tworzyw sztucznych otrzymywanych w procesie polimeryzacji.

1,1,2,2-tetrafluoroetan (C₂F₄)

Bezbarwny, bezwonny gaz, monomer teflonu.

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Budowa białek

Budowa łańcuchów polipeptydowych i ich przestrzenne ułożenie tworzy struktury przestrzenne białka.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Wiązania peptydowe

Aminokwasy będące budulcem białek połączone są ze sobą wiązaniami peptydowymi.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Added to your cart.