Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Podział sześcianu

Podział sześcianu

Wykonując podział sześcianu różnymi liniami podziału można badać parametry powstających brył.

Matematyka

Etykiety

kostka, Twierdzenie Eulera, sekcja, wielościan, ciała stałe, wierzchołek, krawędź, twarz, 3D, matematyka

Powiązane treści

Malowanie sześcianu

Wierzchołki, krawędzie i boki sześcianu mogą być wymalowane różnymi kolorami na podstawie aspektów określonych w zadaniu.

Sześcian (ćwiczenia)

Przy pomocy wierzchołków sześcianu jednoznacznie można określić krawędzie, przekątne i ściany sześcianu.

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Układanie sześcianu

Sześcian ułożony z jednakowych kostek na podstawie wzorów oprócz widzenia przestrzennego rozwija również inne umiejętności.

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z rachunku prawdopodobieństwa.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Prostopadłościan (ćwiczenia)

Wierzchołki prostopadłościanu w jednoznaczny sposób pomagają określić jego krawędzie, przekątne i boki.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Siatki prostopadłościanu (ćwiczenia)

Dzięki animacji możemy zobaczyć różne siatki przestrzenne danego prostopadłościanu i możemy rozwiązać zadania.

Wzory skróconego mnożenia

Możemy również wizualizować treść tożsamości algebraicznych.

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Złudzenie optyczne

Złudzenie optyczne jest efektem błędnej oceny obrazu przez nasz mózg.

Pokój Amesa

To szczególne pomieszczenie, które pokazuje oddziaływanie odczuwalnej odległości na pozorne wielkości.

Added to your cart.