Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Pływy morskie

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Geografia

Etykiety

Pływy morskie, odpływ, przypływ, powaga, Księżyc, grawitacja, Słońce, morze, Tsunami, fala odpływu, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Układ ciał niebieskich

  • Słońce
  • Księżyc
  • Powierzchnia wód ziemskich
  • Orbita Księżyca
  • pierwsza kwadra
  • nów
  • ostatnia kwadra
  • pełnia
  • głęboka woda
  • wysoka woda

Zasady dynamiki

Na brzegu

Animacja

Grawitacja Księżyca, a także w mniejszym stopniu i Słońca wywołuje pływy morskie na Ziemi. Ponieważ Księżyc przyciąga wody w oceanach i morzach, woda spiętrza się po stronie Ziemi zwróconej do Księżyca, tworząc wybrzuszenie.

Orbitujące wokół wspólnego środka masy Ziemia i Księżyc tworzą "podwójną planetę". Ponieważ Ziemia jest znacznie większa, środek ciężkości znajduje się we wnętrzu Ziemi. Po przeciwległej stronie wspólnego środka masy siła odśrodkowa wypycha oceany i morza na zewnątrz, tworząc kolejne wybrzuszenie wody.
Tak więc istnieją równocześnie dwa wybrzuszenia wody na Ziemi, które przemieszczają się po morzach i oceanach na skutek obrotu Księżyca wokół Ziemi. Na niektórych obszarach cykle pływów morskich mogą zmieniać się co 6 godzin.

Najwyższy poziom wody nazywany jest wysoką wodą, a najniższy poziom to niska woda. Spadek poziomu wody z wody wysokiej do wody niskiej nazywamy odpływem; wzrost poziomu wody z niskiej wody do wysokiej wody nazywamy przypływem.

Na pływy morskie ma również wpływ grawitacja Słońca, ale w mniejszym stopniu, niż grawitacja Księżyca. Najsilniejsze pływy występują, gdy Słońce wzmacnia wpływ grawitacji Księżyca, czyli gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w linii prostej – w czasie pełni oraz nowiu Księżyca. Poziom morza jest wtedy wyższy niż zwykle, a zjawisko to nazywamy pływem syzygijnym. Natomiast gdy Słońce osłabia wpływ Księżyca, czyli gdy Księżyc, Ziemia i Słońce tworzą kąt prosty, pływy są najsłabsze. Wtedy wysoka woda nie osiąga średniego poziomu, a zjawisko to nazywamy pływem kwadraturowym.

Narracja

Grawitacja Księżyca, a także w mniejszym stopniu i Słońca wywołuje pływy morskie na Ziemi. Ponieważ Księżyc przyciąga wody w oceanach i morzach, woda spiętrza się po stronie Ziemi zwróconej do Księżyca, tworząc wybrzuszenie.

Orbitujące wokół wspólnego środka masy Ziemia i Księżyc tworzą "podwójną planetę". Ponieważ Ziemia jest znacznie większa, środek ciężkości znajduje się we wnętrzu Ziemi. Po przeciwległej stronie wspólnego środka masy siła odśrodkowa wypycha oceany i morza na zewnątrz, tworząc kolejne wybrzuszenie wody.
Tak więc istnieją równocześnie dwa wybrzuszenia wody na Ziemi, które przemieszczają się po morzach i oceanach na skutek obrotu Księżyca wokół Ziemi. Na niektórych obszarach cykle pływów morskich mogą zmieniać się co 6 godzin.

Najwyższy poziom wody nazywany jest wysoką wodą, a najniższy poziom to niska woda. Spadek poziomu wody z wody wysokiej do wody niskiej nazywamy odpływem; wzrost poziomu wody z niskiej wody do wysokiej wody nazywamy przypływem.

Na pływy morskie ma również wpływ grawitacja Słońca, ale w mniejszym stopniu, niż grawitacja Księżyca. Najsilniejsze pływy występują, gdy Słońce wzmacnia wpływ grawitacji Księżyca, czyli gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w linii prostej – w czasie pełni oraz nowiu Księżyca. Poziom morza jest wtedy wyższy niż zwykle, a zjawisko to nazywamy pływem syzygijnym. Natomiast gdy Słońce osłabia wpływ Księżyca, czyli gdy Księżyc, Ziemia i Słońce tworzą kąt prosty, pływy są najsłabsze. Wtedy wysoka woda nie osiąga średniego poziomu, a zjawisko to nazywamy pływem kwadraturowym.

Powiązane treści

The Wallace line

The Wallace line divides the fauna of Asia and Australia.

The permafrost

The boundary of the permanently frozen region is retracting due to global warming.

Minerały

Skały składają się z minerałów, które często występują w przyrodzie w czystych formach.

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych...

Atmosfera

Atmosfera naszej planety otacza nas wszędzie. Jej obecność jest dla nas tak oczywista, że często...

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy...

Mineral or rock?

In this lesson you will learn more about minerals and rocks.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Added to your cart.