Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Chemia

Etykiety

pirymidyny, azot containingcompound, związek heterocykliczny, heteroatom, pirymidyny szkielet, cytozyna, tyminy, uracylu, Kwas nukleinowy, nukleotyd, witamina, DNA, RNA, podstawowa para, Chemia organiczna, chemia, biochemia, biologia

Powiązane treści

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, istotny zarówno z biologicznego jak i praktycznego punktu widzenia.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Niesporczak

Niesporczaki są w stanie przeżyć ekstremalnie trudne warunki, przeżyłyby nawet w przestrzeni kosmicznej.

Pirol (C₄H₅N)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, zawierających azot.

Pirydyna (C₅H₅N)

Organiczny związek heterocykliczny z grupy azyn, który jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu i trujących właściwościach.

Styren (winylobenzen) (C₈H₈)

Bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Added to your cart.