Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Pirydyna (C₅H₅N)

Pirydyna (C₅H₅N)

Organiczny związek heterocykliczny z grupy azyn, który jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu i trujących właściwościach.

Chemia

Etykiety

pirydyny, azot containingcompound, związek heterocykliczny, heteroatom, dipol, trujący, pierścień pirydyny, smoła węglowa, witamina, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, istotny zarówno z biologicznego jak i praktycznego punktu widzenia.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Pirol (C₄H₅N)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, zawierających azot.

Styren (winylobenzen) (C₈H₈)

Bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Added to your cart.