Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Klimat tajgi

Klimat tajgi należy do najbardziej skrajnych stref klimatycznych. Istnieje tylko na półkuli...

Gaz ziemny i ropa naftowa

Gaz ziemny i ropa naftowa należą dziś do najważniejszych źródeł energii i surowców.

Dlaczego woda morska jest słona?

Woda pokrywa około 71% powierzchni Ziemi. Ale dlaczego istnieją dwa rodzaje wody na Ziemi,...

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania...

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych...

Uskok (poziom średni)

Na skutek pionowej siły oddziaływania, skały pękając ulegają przemieszczeniu w...

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych...

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Added to your cart.