Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów...

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy, jak np. doliny czy stalagmity.

Fałdowanie gór (poziom podstawowy)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje...

Plamy gorąca

Plama gorąca to miejsce, gdzie magma często wydostaje się na powierzchnię i można wtedy...

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Ruchy płyt tektonicznych

Tektonika płyt jest teorią dotyczącą przemieszczania się płyt tektonicznych.

The World of the seas

Seas and oceans cover almost three-quarters of the Earth’s surface. 97.5% of the total...

Added to your cart.