Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Ruchy płyt tektonicznych

Tektonika płyt jest teorią dotyczącą przemieszczania się płyt tektonicznych.

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Prognoza pogody

Pogodę można prognozować różnymi instrumentami meteorologicznymi.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry...

Cykl skalny

Ze względu na działanie wewnętrznych i zewnętrznych sił ziemskich skały zawsze są w stałym...

Czynniki ocieplenia

Promieniowanie słoneczne, kąt padania promieni słonecznych oraz albedo powierzchniowe mają na...

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Added to your cart.