Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Lodowiec górski (poziom podstawowy)

Lodowiec jest taką masą lodową powstałą ze śniegu, która cały czas znajduje się w...

Krasowienie

Proces rozpuszczania skał wapiennych przez wodę powoduje rozwój krasowych formacji.

Gleba

Gleba jest powierzchniową, luźną, żyzną warstwą skorupy ziemskiej.

Cieki wodne

Ludzie zawsze woleli osiedlać się w pobliżu rzek. Jakie są zalety i wady życia blisko wody?

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry...

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Księżyc

Jakie są tajemnice Księżyca? Kim byli pierwsi ludzie na Księżycu? Wszystkiego dowiesz się z tego...

Added to your cart.