Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży...

Ciepły front, zimny front

Tam gdzie spotyka się zimne i ciepłe powietrze powstaje zimny lub ciepły front.

Powstawanie i życie jezior

Śródlądowe zbiorniki wodne, położone w zagłębieniach terenu, mogą powstawać zarówno na skutek...

Praca lodowców

Lodowiec to taka masa lodowa, która wykonuje ciągły, powolny ruch przesuwny po zboczu w dół.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Fronty pogodowe

Kiedy masa zimnego i ciepłego powietrza spotyka się, powstają fronty pogodowe.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów...

Added to your cart.