Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Wiatr na plaży

Z powodu różnic w nagrzewaniu się lądu i morza powstaje wiatr wiejący na wybrzeżu morskim, czyli...

Kalendarz gregoriański

To prawie 500 lat temu zreformowana forma kalendarza juliańskiego. Dziś jest to najczęściej...

Cieki wodne

Ludzie zawsze woleli osiedlać się w pobliżu rzek. Jakie są zalety i wady życia blisko wody?

Tworzenie się chmur

Gdy temperatura ochładzającego się powietrza osiągnie punkt rosy, to następuje kondensacja,...

Wybrzeże klifowe

Siła destrukcyjna fal może tworzyć strome klify na niektórych obszarach przybrzeżnych. Zobaczmy,...

Klasyfikacja gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały...

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje...

Added to your cart.