Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Powiązane treści

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania...

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Powstawanie i życie jezior

Śródlądowe zbiorniki wodne, położone w zagłębieniach terenu, mogą powstawać zarówno na skutek...

Prognoza pogody

Pogodę można prognozować różnymi instrumentami meteorologicznymi.

System wiatrów monsunowych

Latem monsun niesie opady od strony morza na ląd.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej...

Cieki wodne

Ludzie zawsze woleli osiedlać się w pobliżu rzek. Jakie są zalety i wady życia blisko wody?

Added to your cart.