Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Pentan (C₅H₁₂)

Pentan (C₅H₁₂)

Piąty człon szeregu homologicznego alkanów. Bezbarwna, łatwopalna ciecz.

Chemia

Etykiety

pentan, alkan, parafina, nasycony węglowodór, homologiczne serii, izomerem konstytucyjnym, izomer, chemia

Powiązane treści

Butan (C₄H₁₀)

Czwarty człon szeregu homologicznego alkanów.

Cykloheksan (C₆H₁₂)

Bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo słabo w wodzie.

Cyklopentan (C₅H₁₀)

Przedstawiciel szeregu homologicznego cytoalkanów.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Heksan (C₆H₁₄)

Szósty człon szeregu homologicznego alkanów normalnego łańcucha węglowego.

Alkany

Alkany to węglowodory nasycone, które można ułożyć w szereg homologiczny.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Ciecz o niskiej temperaturze wrzenia i nieprzyjemnym zapachu.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en jest monomerem polipropylenu

Propan (C₃H₈)

Propan jest trzecim członem szeregu homologicznego w łańcuchu alkanów normalnych.

Added to your cart.